Active learning

FYSISK AKTIV LÆRING AV GANGETABELLEN
Last ned gratis klassesett til utskrift i A4 format (.pdf)
The multiplication table TUTANK Active Learning
forty two forty eight and fifty six
Nr. 001 TUTANK GANGETABELL
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Gangetabellene leveres i to utgaver!

a) Med produktet på brikkene og faktorer i gangetabellen.
Last ned A4 klassesett gratis i pdf [ Gangetabell med faktorer ].
Pris kr 1.990,- eks. mva. [ Se bestillingsskjema ]

b) Med faktorer på brikkene og produktet i gangetabellen.
Last ned A4 klassesett gratis i pdf [ Gangetabell med produktet ].
Pris kr 1.990,- eks. mva. [ Se bestillingsskjema ]

Tutank gangetabell inneholder 100 tallbrikker (str. 7cm x 7cm) og en sammenrullbar gangetabell aktivitetsmatte i pvc (str. 98cm x 78cm). Totalvekt 1 kg.

De 100 tallbrikkene består av 75 røde partall og 25 blå oddetall.
Dette åpner for visuell mønstergjenkjenning av gangetabellen i farger.

Gangetabellen TUTANK Aktiv Læringseven times six eight times six and eight times seven

Kvadrattallene i diagonalen er uthevet med sort skrift.
Primtallene 2, 3, 5 og 7 er markert med liten gul trekant på de respektive brikkene.
Kjerneområdet i gangetabellen er innrammet i en gul 3×3 matrise. I det markerte området vektlegges 7×6=42, 8×6=48, 8×7=56 og 6×7=42, 6×8=48, 7×8=56.

 

FYSISK AKTIV LÆRING I SKOLEN
Gangetabellene i praksis med 2 lag [ VIDEO ]
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én tallbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde! En “high five” gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å regne ut hvor brikkene skal plasseres i gangetabellen og for å bli først ferdig.

Gangetabellen i praksis med 1. lag
Stasjonsarbeid. Klassetrinn som benytter seg av stasjonsarbeid, der elevene f.eks. har 15 minutter på hver stasjon, kan benytte Tutank gangetabell med 100 brikker. Erfaringsvis løser elevene hele gangetabellen på under 15 min.
Alternativt kan fysisk aktivitet integreres, som beskrevet ovenfor for 2 lag.

Spilleregler
Spillereglene gjøres meget enkelt som først ferdig med hele gangetabellen B8. Enkle bingoregler kan benyttes som først ferdig med alle 4 hjørner B5, full ramme B7, en vannrett rekke B3 eller loddrett kolonne B1, eller først ferdig med diagonalen B4 bestående av sorte kvadrattall “Magiske tall”.

B4 “MLek og lær gangetabellen med 8 ulike oppgavetyperagiske tall” på skrå gir SuperBINGO!

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva. per sett.
Ett sett består av én aktivitetsmatte med 100 brikker.
For eventuelle spørsmål, ta kontakt med oss på
E-post post@activityschools.com

Nyhet 2017!
TELLUS Tutank Senior
Kombinerer fysisk aktivitet og hjernetrim for godt voksne

Nr. 023 TELLUS Tutank Senior
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

TELLUS Tutank Senior er et nytt aktivitetstilbud for sykehjemsbeboere og dagsenterbrukere for økt daglig fysisk aktivitet og “hjernetrim”.

Aktivitetstilbudet prøves ut i sommer for 1. gang i Norge ved 2 avdelinger på Søreide sykehjem i Bergen kommune.

 

 

TELLUS Tutank Senior et nytt aktivitetstilbud/bidrag for å redusere stillesitting, skape økt glede i hverdagen, økt trivsel og økt sosial kontakt. Aktiviteten gir mestringsfølelse og bidrar til fysisk bevegelse av kroppen, økt blodsirkulasjon, styrking av muskulatur og hjernetrim.

 

I videoen viser voksen mann på 77 år hvordan aktiviteten fungerer i praksis når 1 person spiller alene. Uten å være bevisst på de 2 kilometrene han fysisk tilbakela i hagen med 200 knebøyninger, var han mer engasjert og opptatt av å løse de 200 ulike geografioppgavene med regnestykker. Tiden han brukte var 1 time og 45 minutter.

Aktivitetene kan gjennomføres utendørs eller innendørs på dagsentre, sykehjemsavdelinger og ved institusjoner for godt voksne.

Flere deltakere kan også spille på lag sammen med enkle bingoregler for gjentatt daglig bruk.
Første lag som klarer å legge en hel vannrett rad, legge en loddrett kolonne, en diagonal rekke på skrå eller full ramme på aktivitetsmatten oppnår bingo. Aktivitetsbrikkene kan plasseres 5 meter unna på en stol, lav krakk eller på gulvet for å skape fysisk aktivitet kombinert med knebøyninger.

Både unge og eldres hjerner utvikles med aktiv læring

JUNIOR [ Video TELLUS Tutank Junior ]
Kombinert fysisk aktivitet og læring for barn.
Videofilm viser eksempel med skolebarn på tvers av trinn med fysisk aktiv læring av geografi, norsk og matematikk.

SENIOR [ Video TELLUS Tutank Senior ]
Kombinert fysisk aktivitet og hjernetrim for godt voksne.
Videofilm viser voksen mann på 77 år som går 2 km i hagen, gjør 200 effektive knebøyninger mens han løser 200 geografioppgaver og regnestykker.

TELLUS Tutank Senior for 2 lag.
Inneholder 2 aktivitetsmatter med navn på land og 200 brikker med flagg og navn på hovedsteder.
Pris kr 3.980,-

Bestillingsskjema ]
Alle priser er oppgitt i norske kroner ekskl. mva og frakt.
Ekspedisjonsgebyr på kr 100 kommer i tillegg til pris.

For mer informasjon kontakt oss per e-post.
E-post post@activityschools.com