Produkter

FYSISK AKTIV LÆRING AV GANGETABELLEN
Last ned gratis klassesett til utskrift i A4 format (.pdf)
The multiplication table TUTANK Active Learning
forty two forty eight and fifty six
Nr. 001 TUTANK GANGETABELL
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Gangetabellene leveres i to utgaver!

a) Med produktet på brikkene og faktorer i gangetabellen.
Last ned A4 klassesett gratis i pdf [ Gangetabell med faktorer ].
Pris kr 1.990,- eks. mva. [ Se bestillingsskjema ]

b) Med faktorer på brikkene og produktet i gangetabellen.
Last ned A4 klassesett gratis i pdf [ Gangetabell med produktet ].
Pris kr 1.990,- eks. mva. [ Se bestillingsskjema ]

 

Tutank gangetabell inneholder 100 tallbrikker (str. 7cm x 7cm) og en sammenrullbar gangetabell aktivitetsmatte i pvc (str. 98cm x 78cm). Totalvekt 1 kg.

De 100 tallbrikkene består av 75 røde partall og 25 blå oddetall.
Dette åpner for visuell mønstergjenkjenning av gangetabellen i farger.

Gangetabellen TUTANK Aktiv Læringseven times six eight times six and eight times seven

Kvadrattallene i diagonalen er uthevet med sort skrift.
Primtallene 2, 3, 5 og 7 er markert med liten gul trekant på de respektive brikkene.
Kjerneområdet i gangetabellen er innrammet i en gul 3×3 matrise. I det markerte området vektlegges 7×6=42, 8×6=48, 8×7=56 og 6×7=42, 6×8=48, 7×8=56.

 

FYSISK AKTIV LÆRING I SKOLEN
Gangetabellene i praksis med 2 lag [ VIDEO ]
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én tallbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde! En “high five” gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å regne ut hvor brikkene skal plasseres i gangetabellen og for å bli først ferdig.

Gangetabellen i praksis med 1. lag
Stasjonsarbeid. Klassetrinn som benytter seg av stasjonsarbeid, der elevene f.eks. har 15 minutter på hver stasjon, kan benytte Tutank gangetabell med 100 brikker. Erfaringsvis løser elevene hele gangetabellen på under 15 min.
Alternativt kan fysisk aktivitet integreres, som beskrevet ovenfor for 2 lag.

Spilleregler
Spillereglene gjøres meget enkelt som først ferdig med hele gangetabellen B8. Enkle bingoregler kan benyttes som først ferdig med alle 4 hjørner B5, full ramme B7, en vannrett rekke B3 eller loddrett kolonne B1, eller først ferdig med diagonalen B4 bestående av sorte kvadrattall “Magiske tall”.

B4 “MLek og lær gangetabellen med 8 ulike oppgavetyperagiske tall” på skrå gir SuperBINGO!

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva. per sett.
Ett sett består av én aktivitetsmatte med 100 brikker.
For eventuelle spørsmål, ta kontakt med oss på
E-post post@activityschools.com

 

 

Nr. 002 PARTALL OG ODDETALL
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Partall og Oddetall fra Tutank leveres med 100 tallbrikker. Tallbrikkene er nummererte fra 1 til 100 med 50 røde brikker som partall og 50 blå brikker som oddetall. Primtallene er indikerte med gul trekant oppe i høyre hjørnet på brikkene 2 til 97.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én tallbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En “high five” gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å finne ut hvor brikkene skal plasseres og for å bli først ferdig. Se illustrasjonsvideo av Tutank i praksis!

Spilleregler
Spillereglene tilsvarer enkle bingoregler som først ferdig med hele brettet, først ferdig med alle 4 hjørner, full ramme, en vannrett eller loddrett linje eller først ferdig med en diagonal.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 003 LÆR Å TELLE
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Lær å telle fra Tutank leveres med 100 tallbrikker. Tallbrikkene er nummererte fra 1 til 100 med 50 røde brikker og 50 blå brikker. Aktivitetsmatten kan brukes for å lære å telle til 10, 20, 30 eller 100. På de 100 tallbrikkene er hvert av tallene også skrevet med bokstaver, eks. 72 syttito, slik at elevene lærer seg hvordan tallene skrives på norsk eller engelsk med bokstaver.

Brikkene til Lær å telle til 100 kan leveres med italiensk, tysk, fransk, spansk og engelsk tekst. Et tilbud for elever på ungdomstrinnet som har språk som valgfag.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én tallbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En “high five” gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å finne ut hvor brikkene skal plasseres og for å bli først ferdig. Se illustrasjonsvideo av Tutank i praksis!

Spilleregler
Spillereglene kan være enkle bingoregler som først ferdig med hele brettet, først ferdig med alle 4 hjørner, full ramme, en vannrett eller loddrett linje eller først ferdig med en diagonal.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 004 ADDISJON (Horisontalt)
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Addisjon (horisontalt) fra Tutank leveres med 100 tallbrikker. Tallbrikkene er nummererte fra 0 til 9 med 50 røde partall og 50 blå oddetall. Aktivitetsmatten brukes som aktiv øvelse i addisjon der elevene improviserer og lager egne regneoppgaver fortløpende eller løser oppgaver i fellesskap hentet fra matteboka. Elevene øver seg på å legge tallene korrekt på matten på 1’er plassene, 10’er plassene og 100’er plassene når de skal summere.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én tallbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En “high five” gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å plassere brikkene og regne ut svarene på oppgavene. Aktivitetsmattene er velegnet til stasjonsarbeid. Se video med eksempel på stasjonsarbeid med “Handletur på butikken“.

Spilleregler
Spillereglene kan være at første laget som klarer å regne ut 10 oppgaver, vinner. Det laget som får høyst poengsum når man summerer svarene, vinner. Det laget som klarer flest oppgaver på tid, vinner. Det er viktig at svarene stemmer og at alle tallene ligger riktig plassert på 1’er plassene, 10’er plassene og 100’er plassene.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 005 ADDISJON (Vertikalt)
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Addisjon (vertikalt) fra Tutank leveres med 80 tallbrikker nummererte fra 0 til 9  og 20 minnetallsbrikker fra 1 til 9. Aktivitetsmatten brukes som aktiv øvelse i addisjon vertikalt der elevene improviserer og lager egne regneoppgaver fortløpende eller løser oppgaver i fellesskap hentet fra matteboka. Elevene øver seg på å bruke minnetall og legge tallene korrekt under hverandre på matten på 1’er plassene, 10’er plassene, 100’er og 1000’er plassene etc. når de skal legge sammen vertikalt.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én tallbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En “high five” gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å plassere brikkene og regne ut svarene på oppgavene. Aktivitetsmattene er velegnet til stasjonsarbeid. Se video med eksempel på stasjonsarbeid med “Handletur på butikken“.

Spilleregler
Spillereglene kan være at første laget som klarer å summere 6 tall, vinner. Det laget som får høyst poengsum når man finner svaret, vinner. Det laget som klarer å løse oppgaven på tid, vinner. Det er viktig at svarene stemmer og at alle tallene ligger riktig plassert under hverandre på 1’er plassene, 10’er plassene, 100’er plassene, 1000’er plassene etc.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 006 ADDISJON AV DESIMALTALL (Vertikalt)
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Addisjon (vertikalt) med desimaltall fra Tutank leveres med 80 tallbrikker nummererte fra 0 til 9  og 20 minnetallsbrikker fra 1 til 9. Aktivitetsmatten brukes som aktiv øvelse i addisjon vertikalt der elevene improviserer og lager egne regneoppgaver fortløpende eller løser oppgaver i fellesskap hentet fra matteboka. Elevene øver seg på å bruke minnetall og legge tallene korrekt under hverandre på matten på 1’er plassene, 10’er plassene, 100’er og 1000’er plassene etc. når de skal legge sammen vertikalt.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én tallbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En “high five” gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å plassere brikkene og regne ut svarene på oppgavene. Aktivitetsmattene er velegnet til stasjonsarbeid. Se video med eksempel på stasjonsarbeid med “Handletur på butikken“.

Spilleregler
Spillereglene kan være at første laget som klarer å summere 6 tall, vinner. Det laget som får høyst poengsum når man finner svaret, vinner. Det laget som klarer å løse oppgaven på tid, vinner. Det er viktig at svarene stemmer og at alle tallene ligger riktig plassert under hverandre på 1’er plassene, 10’er plassene, 100’er plassene, 1000’er plassene etc.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 007 SUBTRAKSJON (Horisontalt)
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Subtraksjon (horisontalt) fra Tutank leveres med 100 tallbrikker. Tallbrikkene er nummererte fra 0 til 9 med 50 røde partall og 50 blå oddetall. Aktivitetsmatten brukes som aktiv øvelse i subtraksjon der elevene improviserer og lager egne regneoppgaver fortløpende eller løser oppgaver i fellesskap hentet fra matteboka. Elevene øver seg på å trekke fra tallene på matten og legge dem korrekt på 1’er plassene, 10’er plassene og 100’er plassene når de skal trekke fra.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én tallbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En “high five” gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å plassere brikkene og regne ut svarene på oppgavene. Aktivitetsmattene er velegnet til stasjonsarbeid. Se video med eksempel på stasjonsarbeid med “Handletur på butikken“.

Spilleregler
Spillereglene kan være at første laget som klarer å regne ut 10 oppgaver, vinner. Det laget som får høyst poengsum når man summerer svarene, vinner. Det laget som klarer flest oppgaver på tid, vinner. Det er viktig at svarene stemmer og at alle tallene ligger riktig plassert på 1’er plassene, 10’er plassene og 100’er plassene.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 008 SUBTRAKSJON (Vertikalt)
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Subtraksjon (vertikalt) fra Tutank leveres med 50 tallbrikker nummererte fra 0 til 9  og 50 vekslingsbrikker av tallene 1 til 9. Aktivitetsmatten brukes som aktiv øvelse i subtraksjon vertikalt der elevene improviserer og lager egne regneoppgaver fortløpende eller løser oppgaver i fellesskap hentet fra matteboka. Elevene øver seg på å veksle, bruke vekslingsbrikker og legge tallene korrekt under hverandre på matten på 1’er plassene, 10’er plassene, 100’er og 1000’er plassene etc. når de skal trekke fra vertikalt.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én tallbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En “high five” gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å plassere brikkene og regne ut svarene på oppgavene. Aktivitetsmattene er velegnet til stasjonsarbeid. Se video med eksempel på stasjonsarbeid med “Handletur på butikken“.

Spilleregler
Spillereglene kan være at første laget som klarer å trekke fra 2 store og like tall, vinner. Det laget som får høyst poengsum når man finner svaret, vinner. Det laget som klarer å løse oppgaven på tid, vinner. Det er viktig at svarene stemmer og at alle tallene ligger riktig plassert under hverandre på 1’er plassene, 10’er plassene, 100’er plassene, 1000’er plassene etc.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 009 SUBTRAKSJON AV DESIMALTALL (Vertikalt)
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Subtraksjon (vertikalt) av desimaltall fra Tutank leveres med 50 tallbrikker nummererte fra 0 til 9  og 50 vekslingsbrikker av tallene 1 til 9. Aktivitetsmatten brukes som aktiv øvelse i subtraksjon vertikalt der elevene improviserer og lager egne regneoppgaver fortløpende eller løser oppgaver i fellesskap hentet fra matteboka. Elevene øver seg på å veksle, bruke vekslingsbrikker og legge tallene korrekt under hverandre på matten på 1’er plassene, 10’er plassene, 100’er og 1000’er plassene etc. når de skal trekke fra vertikalt.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én tallbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En “high five” gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å plassere brikkene og regne ut svarene på oppgavene. Aktivitetsmattene er velegnet til stasjonsarbeid. Se video med eksempel på stasjonsarbeid med “Handletur på butikken“.

Spilleregler
Spillereglene kan være at første laget som klarer å trekke fra 2 store og like tall, vinner. Det laget som får høyst poengsum når man finner svaret, vinner. Det laget som klarer å løse oppgaven på tid, vinner. Det er viktig at svarene stemmer og at alle tallene ligger riktig plassert under hverandre på 1’er plassene, 10’er plassene, 100’er plassene, 1000’er plassene etc.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 010 MULTIPLIKASJON
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Multiplikasjon fra Tutank leveres med 100 tallbrikker. Tallbrikkene er nummererte fra 0 til 9 med 50 røde partall og 50 blå oddetall. Aktivitetsmatten brukes som aktiv øvelse i multiplikasjon der elevene improviserer og lager egne regneoppgaver fortløpende eller løser oppgaver i fellesskap hentet fra matteboka. Elevene øver seg på å legge tallene korrekt på 1’er plassene, 10’er plassene og 100’er plassene når de skal regne ut oppgavene.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én tallbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En “high five” gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å plassere brikkene og regne ut svarene på oppgavene. Aktivitetsmattene er velegnet til stasjonsarbeid. Se video med eksempel på stasjonsarbeid med “Handletur på butikken“.

Spilleregler
Spillereglene kan være at første laget som klarer å regne ut 10 oppgaver, vinner. Det laget som får høyst poengsum når man multipliserer svarene, vinner. Det laget som klarer flest oppgaver på tid, vinner. Det er viktig at svarene stemmer og at alle tallene ligger riktig plassert på 1’er plassene, 10’er plassene og 100’er plassene.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 011 DIVISJON
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Divisjon fra Tutank leveres med 100 tallbrikker. Tallbrikkene er nummererte fra 0 til 9 med 50 røde partall og 50 blå oddetall. Aktivitetsmatten brukes som aktiv øvelse i divisjon der elevene improviserer og lager egne regneoppgaver fortløpende eller løser oppgaver i fellesskap hentet fra matteboka. Elevene øver seg på å legge tallene korrekt på 1’er plassene, 10’er plassene og 100’er plassene når de skal regne ut oppgavene.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én tallbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En “high five” gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å plassere brikkene og regne ut svarene på oppgavene. Aktivitetsmattene er velegnet til stasjonsarbeid. Se video med eksempel på stasjonsarbeid med “Handletur på butikken“.

Spilleregler
Spillereglene kan være at første laget som klarer å regne ut 10 oppgaver, vinner. Det laget som får høyst poengsum når man dividerer svarene, vinner. Det laget som klarer flest oppgaver på tid, vinner. Det er viktig at svarene stemmer og at alle tallene ligger riktig plassert på 1’er plassene, 10’er plassene og 100’er plassene.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 012 ULIKHETER (større enn > og mindre enn < )
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Ulikheter fra Tutank leveres med 100 tallbrikker. Tallbrikkene er nummererte fra 0 til 9 med 50 røde partall og 50 blå oddetall. Aktivitetsmatten brukes som aktiv øvelse i forståelse av ulikheter. Tallene skal legges på riktig side av ulikhetstegnene større enn > og mindre enn <. Tegnene endrer retning, så dette er viktig at elevene oppfatter! Elevene øver seg på å legge tallene korrekt på 1’er plassene, 10’er plassene og 100’er plassene når de skal plassere tallene på riktig side av ulikhetstegnet.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én tallbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En “high five” gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å plassere brikkene og tallene korrekt. Aktivitetsmattene er velegnet til stasjonsarbeid. Se video med eksempel på stasjonsarbeid med “Handletur på butikken“.

Spilleregler
Spillereglene kan være at første laget som klarer å legge 10 linjer med tall og ulikheter, vinner. Det laget som klarer flest oppgaver på tid, vinner. Det er viktig at siffrene stemmer og at tallene ligger riktig plassert på 1’er plassene, 10’er plassene og 100’er plassene.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 013 OVERSLAG / AVRUNDING
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Overslag med avrunding av desimaltall fra Tutank leveres med 100 tallbrikker. Tallbrikkene er nummererte fra 0 til 9 med 50 røde partall og 50 blå oddetall. Aktivitetsmatten brukes som aktiv øvelse i forståelse av hvordan man runder av desimaltall, opp eller ned, til nærmeste hele tall. Elevene øver seg samtidig på å legge tallene korrekt på 1’er plassene, 10’er plassene og 100’er plassene.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én tallbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En “high five” gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å plassere brikkene og tallene korrekt. Aktivitetsmattene er velegnet til stasjonsarbeid. Se video med eksempel på stasjonsarbeid med “Handletur på butikken“.

Spilleregler
Spillereglene kan være at første laget som klarer å legge 10 linjer med avrunding av ulike desimaltall, vinner. Det laget som klarer flest avrundingsoppgaver på tid, vinner. Det er viktig at at tallene ligger riktig plassert på 1’er plassene, 10’er plassene og 100’er plassene.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 014 OMREGNING AV LENGDER
[ VIDEO ] [ BESTILL  ]

Bruk ulike gjenstander og ta mål høyder og lengder. Elevene kan måle hvor høy de er i meter og tar notater av sine resultater i mattebøkene. Tutank omregningstabell av lengder brukes for enkelt å gjøre om fra centimeter til meter, desimeter eller millimeter. Elevene samarbeider i grupper for å lære seg enkel omregning av lengder. Omregningstabellen kan brukes til loddrett summering av ulike måleenheter som f.eks. 2 dm + 5 cm = 250 mm. Ved kjøp av “AKTIV OMREGNING AV LENGDER” med brikker, inkluderer dette et klassesett i A4 format (pdf). [ Klassesett lengder ]

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 015 OMREGNING AV LITER
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Fyll ulike gjenstander med vann og hell opp i litermål. Elevene registrere antall dl, tar notater av mengden væske og benytter tutank omregningstabell for liter til raskt å kunne gjøre om fra dl til l, cl eller ml. Et praktisk hjelpemiddel på skolekjøkkenet i faget Mat & Helse, der elevene i grupper, samarbeider for å lære seg forholdene mellom liter, desiliter, centiliter og milliliter. Omregningstabellen kan brukes til loddrett summering av ulike måleenheter som f.eks. 2 dl + 5 cl = 250 ml = 0,25 dm3. Ved kjøp av “AKTIV OMREGNING AV LITER” med brikker, inkluderer dette et klassesett i A4 format (pdf).
[ Klassesett liter ]

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 016 OMREGNING AV AREAL
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Bruk ulike gjenstander og mål bredde og lengde. Elevene tar notater, regner ut areal og benytter tutank omregningstabell for areal til raskt å kunne gjøre om fra cm2 til m2, dm2 eller mm2. Elevene samarbeider i grupper for å lære seg enkel omregning av areal. Omregningstabellen kan brukes til loddrett summering av ulike måleenheter som f.eks. 2 dm2 + 50 cm2 = 25000 mm2. Ved kjøp av “AKTIV OMREGNING AV AREAL” med brikker, inkluderer dette et klassesett i A4 format (pdf).
[ Klassesett areal ]

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 017 OMREGNING AV VOLUM
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Bruk ulike gjenstander og mål bredde, lengde og høyde. Elevene tar notater, regner ut volum og benytter tutank omregningstabell for volum til raskt å kunne gjøre om fra cm3 til m3, dm3 eller mm3. Elevene samarbeider i grupper for å lære seg enkel omregning av volum. Omregningstabellen kan brukes til loddrett summering av ulike måleenheter som f.eks. 2 m3 + 500 dm3 = 2500 liter. Ved kjøp av “AKTIV OMREGNING AV VOLUM” med brikker, inkluderer dette et klassesett i A4 format (pdf).
[ Klassesett volum ]

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 018 OMREGNING AV MASSE
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Finn litt tyngre gjenstander eller fyll ulike plastkar med vann, sand eller grus. Elevene veier gjenstandene, tar notater av vekten i kg eller gram og benytter tutank omregningstabell for masse til raskt å kunne gjøre om fra g til kg, hg, dg eller tonn. Et praktisk hjelpemiddel på skolekjøkkenet i faget Mat & Helse, der elevene i grupper, samarbeider for å lære seg forholdene mellom kilogram, hektogram, dekagram og gram. Omregningstabellen kan brukes til loddrett summering av ulike måleenheter som f.eks. 2 kg + 5 hg = 2500 g = 0,0025 t. Ved kjøp av “AKTIV OMREGNING AV MASSE” med brikker, inkluderer dette et klassesett i A4 format (pdf).
[ Klassesett masse ]

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 019 BOKSTAVLEK
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Bokstavlek fra Tutank leveres med 100 bokstavbrikker. Bokstavbrikkene består av 40 røde vokaler og 60 blå konsonanter. Leveres med 100 små bokstaver eller 100 store bokstaver. Bokstavlek kan benyttes som aktiv øvelse på rettskriving av norske og engelske ord. Elevene samarbeider på lag, observerer, korrigerer og lærer av hverandre.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 bokstavbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én bokstavbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En “high five” gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å lage flest mulige ord eller setninger.

Tips og spilleregler
Hent bokstaver og lag flest mulige ord eller setninger på norsk eller engelsk.
Lag ord med diftongene ei, au, ai og øy. Lag flest mulige sammensatte ord. Øv på ord med Kj-lyden, kj, k, og tj. Øv på ord med J-lyden, gj, hj, j, g og lj. Øv på ord med Sj-lyden, skj, sj og sk. Lag ord med vokalene e og æ, ord som uttales med Æ-lyd. Lag ord med vokalene o og å, ord som uttales med Å-lyd. Lag ord med vokalene u og o, ord som uttales med O-lyd. Lag ord med konsonantene v og hv, ord som uttales med V-lyd. Lag ord med stum d, ord som slutter på -ld, -nd og -rd. Lag ord med stum h, ord som begynner eller slutter på hv-, -nd eller hj-.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 020 KRYSSORD
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Kryssord fra Tutank leveres med 100 bokstavbrikker. Bokstavbrikkene består av 40 røde vokaler og 60 blå konsonanter. Leveres med 100 små bokstaver eller 100 store bokstaver. Kryssord kan benyttes som aktiv øvelse på rettskriving av norske og engelske ord. Elevene samarbeider på lag, observerer, korrigerer og lærer av hverandre. Ordene legges vannrett og krysses loddrett med flere ord.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 bokstavbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én bokstavbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En “high five” gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å lage flest mulige ord eller setninger.

Tips og spilleregler
Hent bokstaver, lag ord og krysse dem vannrett og loddrett. Tutank kryssord kan brukes med norske og engelske ord.
Lag ord med diftongene ei, au, ai og øy. Lag flest mulige sammensatte ord. Øv på ord med Kj-lyden, kj, k, og tj. Øv på ord med J-lyden, gj, hj, j, g og lj. Øv på ord med Sj-lyden, skj, sj og sk. Lag ord med vokalene e og æ, ord som uttales med Æ-lyd. Lag ord med vokalene o og å, ord som uttales med Å-lyd. Lag ord med vokalene u og o, ord som uttales med O-lyd. Lag ord med konsonantene v og hv, ord som uttales med V-lyd. Lag ord med stum d, ord som slutter på -ld, -nd og -rd. Lag ord med stum h, ord som begynner eller slutter på på hv-, -nd eller hj-.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 021 TUTANK MED REGNEOPPGAVER
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Kan leveres med 100 ulike addisjonsoppgaver, subtraksjonsoppgaver, multiplikasjonsoppgaver eller divisjonsoppgaver. Svar på regneoppgavene på brikkene skal plasseres riktig fra 1 til 100 stigende på matten. Elevene samarbeider om å løse regneoppgavene i høyt eller rolig tempo for å bli først ferdig. Tutank med 400 regneoppgaver er en artig og praktisk øvelse i å hoderegne med plussoppgaver, minusoppgaver, gangeoppgaver og delingsoppgaver.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én tallbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En “high five” gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å finne ut hvor brikkene skal plasseres og for å bli først ferdig. Se illustrasjonsvideo av Tutank med regneoppgaver i praksis!

Spilleregler
Spillereglene tilsvarer enkle bingoregler som først ferdig med hele brettet, først ferdig med alle 4 hjørner, full ramme, en vannrett eller loddrett linje eller først ferdig med en diagonal.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 022 MENGDELÆRE 1-10
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Tutank mengdelære 1-10 leveres med 100 tallbrikker med mengdene 1 til 10. Mengdebrikkene skal plasseres på alle rutene fra 1 til 100 på bingomatten. Elevene samarbeider for å sortere mengdene 1 til 10 i høyt eller rolig tempo for å bli først ferdig. Tutank mengdelære 1-10 er en artig og gøy øvelse for å lære om mengder og for å gjenkjenne mengde med riktig tall.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én tallbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En “high five” gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å finne ut hvor brikkene skal plasseres og for å bli først ferdig. Se illustrasjonsvideo av Tutank mengdelæring i praksis!

Spilleregler
Spillereglene tilsvarer enkle bingoregler som først ferdig med hele brettet, først ferdig med alle 4 hjørner, full ramme, en vannrett eller loddrett linje eller først ferdig med en diagonal.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

Tutank Tellus Junior
Geografi og matte f
or elever i grunnskolen

Nr. 023 Tellus Tutank Junior
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

 

Tellus Tutank junior er en selvgående aktivitet etter at læreren har gitt en kort forklaring på hvordan elevene skal løse oppgavene.

 

Elevene er fysisk aktive og samarbeider på lag. På den måten får du mulighet til å observere hver enkelt elev i samspill med andre elever. Barna observerer, lytter og lærer av hverandre!

Tellus Tutank junior kan benyttes som aktiv læring i mattetimene, uteskole eller i gymtimene som fysisk aktivitet.

2-4 trinn
Tellus har 200 ulike addisjonsoppgaver for praktisk øvelse i hoderegning.

5-7 trinn
Tellus har 200 ulike geografioppgaver med hovedsteder, land og flagg + regneoppgaver.

8-10 trinn
Tutank kan benyttes i gymtimene på ungdomsskoler.  Se eksempel på gymtime.  Elevene løper her 8.000 meter, lærer geografi, norsk og matematikk [ se video ].

Tellus består av 2 aktivitetsmatter med navn på 199 land. Brikkene som medfølger består av 199 internasjonale flagg med navn på hovedsteder. Hver brikke har ulike regneoppgaver som gjør at elevene kan regne seg fram til riktig navn på land.

 

Tellus Tutank junior med 2 lag [ VIDEO ]
Inneholder 2 aktivitetsmatter og 200 brikker med flagg og hovedsteder.

Antall samtidige brukere: 8-10
Antall anbefalte elever per lag: 4-5

Pris kr 3.980,- eks mva

Alle priser er oppgitt i norske kroner ekskl. mva og frakt. Ekspedisjonsgebyr på kr 100 kommer i tillegg til pris.

 

 

 

Eksempel på oppgave
Hovedstaden i landet er Nairobi. Hva heter landet?

Hvert lag har kun 2 hjelpemidler tilgjengelig:

1) Kan vi få se flagget?
2) Hva er regnestykket? (83 + 4)

Se eksempel på hvordan det gjøres i denne videoen: [ VIDEO ]

Tellus Tutank junior i praksis

Aktiv læring
Hvert lag får tildelt en Tellus aktivitetsmatte med 100 brikker med flagg, hovedsteder og regneoppgaver. Brikkene plasseres i en skål eller eske 15-25 meter unna. Laginndeling er 4-5 elever på hvert lag. Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med spørsmål til laget. “Hovedstaden i dette landet er Havana. Hva heter landet?” Laget samarbeider for å finne ut hvor flagget skal plasseres på riktig land. Deltakerne på hvert lag kan svare, gjette eller stille 2 spørsmål: Kan vi få se flagget? Hva er regnestykket? Elevene kan regne seg fram til riktig svar på land.

Fysisk aktivitet
Med 100 brikker på aktivitetsmatten, 5 elever per lag og avstand lik 20 meter, må hvert lag fysisk bevege seg 4 km.
Dette utgjør 800 meter sprint og 20 kjappe vendinger per elev/omgang. Én omgang tar ca. 15-20 minutter!
Andre fysiske hindringer kan legges inn i selve løpebanen dersom du ønsker ytterligere fysisk aktivitet per omgang.

Andre oppgavetyper
a) Du kan også bruke enkle bingoregler med Tutank TELLUS. Først ferdig med hele brettet, først ferdig med alle 4 hjørner, full ramme, en vannrett eller loddrett linje eller først ferdig med en diagonal linje.
Bingooppgavene finner som T1 til T8 på aktivitetsmatten.

b) For 2-4 trinn har Tellus 200 ulike addisjonsoppgaver for praktisk øvelse i hoderegning. Svarene på addisjonsoppgavene finner elevene i stigende rekkefølge fra 1 til 200 på de 2 aktivitetsmattene som medfølger.

c) For 5-7 trinn har Tellus 200 ulike geografioppgaver med hovedsteder, land og flagg + regneoppgaver.
Svar på geografioppgavene, med navn på riktig land, kan elevene også finne svaret på ved å løse regneoppgavene på brikkene.

d) Velg ut de europeiske brikkene med flagg og hovedsteder. Hver brikke har enkle addisjonsoppgaver.
Svaret på regneoppgavene gjør at elevene raskt finner navnet på riktig land i Europa.
Elevene er fysisk aktive, samarbeider på lag og lærer av hverandre.

e) Lignende opplegg kan gjøres for andre kontinenter som Afrika, Asia og Sør-Amerika.

f) Det er mange land i verden som har navn på flaggene sine.
Storbritannia (De forente kongedømmer) har et felles flagg som heter «Union Jack».
Canada sitt flagg har et stort og rødt lønneblad. Deres flagg heter «Maple Leaf» eller «L’Unifolié» på fransk.
Hva heter Danmarks flagg?

g) Hva heter Norges flagg?

h) Det svenske flagget har forholdet 10:16.
Danmarks flagg har forholdet 28:37.
Norges flagg har forholdet 16:22.
Det norske flagget i flaggstanga er rektangulært og måler 1,94 meter i høyden.
Flaggstanga er 12,5 meter høy. Spissen på toppen av flaggstanga er 30 cm høy.
Hva blir bredden på det norske flagget i centimeter?

Bestillingsskjema ]
Pris kr 3.980,- eks. mva. for 2 lag.
Inneholder 2 aktivitetsmatter med navn på land og 200 brikker med flagg og navn på hovedsteder.
E-post post@activityschools.com

 

Tutank Tellus Senior
Kombinert / kombinasjon av f
ysisk aktivitet og hjernetrim for godt voksne mennesker
Fysisk aktivitet og hjernetrim for eldre

Nr. 023 TELLUS Tutank Senior [ VIDEO ] [ BESTILL ]

 

TELLUS Tutank Senior er et nytt aktivitetstilbud for sykehjemsbeboere og dagsenterbrukere for økt daglig fysisk aktivitet og “hjernetrim”.

Aktivitetstilbudet prøves ut i sommer for 1. gang i Norge ved 2 avdelinger på Søreide sykehjem i Bergen kommune.

 

 

TELLUS Tutank Senior et nytt aktivitetstilbud/bidrag for å redusere stillesitting, skape økt glede i hverdagen, økt trivsel og økt sosial kontakt. Aktiviteten gir mestringsfølelse og bidrar til fysisk bevegelse av kroppen, økt blodsirkulasjon, styrking av muskulatur og hjernetrim.

 

I videoen viser voksen mann på 77 år hvordan aktiviteten fungerer i praksis når 1 person spiller alene. Uten å være bevisst på de 2 kilometrene han fysisk tilbakela i hagen med 200 knebøyninger, var han mer engasjert og opptatt av å løse de 200 ulike geografioppgavene med regnestykker. Tiden han brukte var 1 time og 45 minutter.

Aktivitetene kan gjennomføres utendørs eller innendørs på dagsentre, sykehjemsavdelinger og ved institusjoner for godt voksne.

Flere deltakere kan også spille på lag sammen med enkle bingoregler for gjentatt daglig bruk.
Første lag som klarer å legge en hel vannrett rad, legge en loddrett kolonne, en diagonal rekke på skrå eller full ramme på aktivitetsmatten oppnår bingo. Aktivitetsbrikkene kan plasseres 5 meter unna på en stol, lav krakk eller på gulvet for å skape fysisk aktivitet kombinert med knebøyninger.

Både unge og eldres hjerner utvikles med aktiv læring

JUNIOR [ Video TELLUS Tutank Junior ]
Kombinert fysisk aktivitet og læring for barn.
Videofilm viser eksempel med skolebarn på tvers av trinn med fysisk aktiv læring av geografi, norsk og matematikk.

SENIOR [ Video TELLUS Tutank Senior ]
Kombinert fysisk aktivitet og hjernetrim for godt voksne.
Videofilm viser voksen mann på 77 år som går 2 km i hagen, gjør 200 effektive knebøyninger mens han løser 200 geografioppgaver og regnestykker.

TELLUS Tutank Senior for 2 lag.
Inneholder 2 aktivitetsmatter med navn på land og 200 brikker med flagg og navn på hovedsteder.
Pris kr 3.980,-

Bestillingsskjema ]
Alle priser er oppgitt i norske kroner ekskl. mva og frakt.
Ekspedisjonsgebyr på kr 100 kommer i tillegg til pris.

For mer informasjon kontakt oss per e-post.
E-post post@activityschools.com

 

Bestillingskjema

1. SETT
Ett sett inneholder én valgfri aktivitetsmatte (nr. 1-23) med tilhørende 100 tall- eller bokstavbrikker.
Pris per sett er kr 1.990,-

2 SETT
Tutank TELLUS, nr. 023, består av 2 sett for 2 lag.
2 aktivitetsmatter med navn på land og 200 brikker med flagg og navn på hovedsteder.
Pris kr 3.980,-

Alle priser er oppgitt i norske kroner ekskl. mva og frakt.
Ekspedisjonsgebyr på kr 100 kommer i tillegg til pris.