Om oss

Kenneth Nordvik har 11 års ansiennitet som pedagogisk medarbeider ved Skeie skole i Bergen og assistent i SFO.
Siden 2010 har han utviklet konseptet TUTANK Active Learning.

Konseptet er hovedsaklig basert på fysisk aktivitet og læring, men fungerer utmerket ved stasjonsarbeid i mindre grupper.
Hittil er det utviklet 23 aktivitetstilbud for aktiv læring i barneskoler, ungdomsskoler og for førskolebarn i barnehager.
[ oversikt produkter ]

Siste nytt i 2017 er Tutank TELLUS (geografi + matematikk).
Her får barna boltre seg med både geografi og matematikk i samme setting.
[ se video ]

TUTANK Active Learning with portable light multiplication table

 Ønsket formål med Tutank
– Invitere barna til felles lek kombinert med fysisk aktivitet og læring
– Gi barna økt motivasjon og lyst til å delta
– Danne nye og gode vennskapsbånd
– Fremme barnas sosialkompetanse
– Bidra til økt mestringsfølelse
– Benytte hele sanseapparatet
– Bedre samarbeidsevner
– Gi barna økt selvtillit
– Spre glede og latter
– Antimobbing!
– Bedre motoriske ferdigheter
– Gi en mer variert skolehverdag
– Fysisk og psykisk helsefremmende
– Inkluderende for etniske norske barn
– Inkluderende for fremmedspråklige barn
– Aktivitet som er jevnlige, daglige og ukentlige
– Åpne for individuell evaluering av enkeltelever og planlegging
– Kan startes tidlig i barneskolen og for førskolebarn i barnehager
– Gi alle barna mulighet til å delta, uansett deres funksjonsevne eller andre forutsetninger

 

 

Takk for at du følger oss på Facebook!