Om oss

TUTANK Active Learning er utviklet av selskapet TUTANK AS i Bergen.
Konseptet er basert på fysisk aktivitet og læring.

SE VIDEOER MED TUTANK GANGETABELLER
[ Småtrinnet ] 1.-4. trinn
[ Mellomtrinnet ] 5.-7. trinn
[ Ungdomstrinnet ] 8.-10. trinn

Siste nytt i 2017 er Tutank TELLUS med kombinert geografi, matematikk, norsk og gym.

JUNIOR [ Video Tutank TELLUS Junior ]
Kombinert fysisk aktivitet og læring for barn.
Videofilm viser skolebarn på tvers av trinn med fysisk aktiv læring av geografi, norsk og matematikk i gym.

SENIOR [ Video Tutank TELLUS Senior ]
Kombinert fysisk aktivitet og hjernetrim for eldre.
Videofilm viser voksen mann på 77 år som går 2 km i hagen, gjør 200 effektive knebøyninger mens han løser 200 geografioppgaver og regneoppgaver i hodet.

Fysisk aktivitet og hjernetrim for eldre
Fysisk aktivitet og hjernetrim for eldre

Tutank TELLUS Senior setter de eldre i bevegelse

Nesten uten å merke det går Birgit Mikkelsen (84) flere kilometer.
Tutank TELLUS Senior = kombinert fysisk aktivitet og hjernetrim for eldre.
Pris for ett lag med 100 brikker (100 ulike flagg) er 1990,-
Pris for to lag med 200 brikker (199 ulike flagg) er 3980,-
For bestilling kontakt oss på e-mail: post@activityschools.com eller
Telefon/SMS: 952 67 038
Se artikkel i FANAPOSTEN 1. september 2017 SØREIDE SYKEHJEM

http://www.fanaposten.no/nyheter/spill-setter-de-gamle-i-bevegelse/repqin!EEO77hd1TO6O82v6arn9w/

 

TUTANK Active Learning with portable light multiplication table

 Ønsket formål med Tutank
– Invitere barna til felles lek kombinert med fysisk aktivitet og læring
– Gi barna økt motivasjon og lyst til å delta
– Danne nye og gode vennskapsbånd
– Fremme barnas sosialkompetanse
– Bidra til økt mestringsfølelse
– Benytte hele sanseapparatet
– Bedre samarbeidsevner
– Gi barna økt selvtillit
– Spre glede og latter
– Antimobbing!
– Bedre motoriske ferdigheter
– Gi en mer variert skolehverdag
– Fysisk og psykisk helsefremmende
– Inkluderende for etniske norske barn
– Inkluderende for fremmedspråklige barn
– Aktivitet som er jevnlige, daglige og ukentlige
– Åpne for individuell evaluering av enkeltelever og planlegging
– Kan startes tidlig i barneskolen og for førskolebarn i barnehager
– Gi alle barna mulighet til å delta, uansett deres funksjonsevne eller andre forutsetninger

 

TUTANK AS
c/o M7 Regnskap AS
Postboks 9, Kristianborg
5822 BERGEN
Org.nr. 895 417 912
Norway