Aktivitet nr. 4: Addisjon horisontalt med posisjonering av 1’ere, 10’ere og 100’ere.

kr 1 990

Inkludert 1 brikkesett i samme målform som brettet.

Nullstill

Beskrivelse

Læringsmål: Matematikk 2. trinn og 4. trinn. Addisjon horisontalt med posisjonering av 1’ere, 10’ere og 100’ere.

Inndeling av lag: Elevene deles inn i maks 5 elever per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte og 100 brikker.
Boksen med brikkene plasseres 15-20 meter unna aktivitetsmatten. Laget stiller seg opp på rekke og gjør seg klar til å løpe for å hente brikker. Én elev fra hvert lag får løpe ut samtidig og det er kun lov til å hente én brikke per tur. Neste deltaker ut, får først lov til å løpe ut når den aktuelle brikken har blitt lagt ned på aktivitetsmatten.

Fysisk aktivitet: Dersom avstand er 20 meter, må hver elev løpe 40 meter for å hente én brikke. Det er plass til 80 brikker totalt. Benyttes alle tilgjengelige felt på matten, utgjør dette 3200 meter intensiv intervalltrening per lag.

Eksempel: Elevene improviserer og lager egne addisjonsoppgaver fortløpende eller løser oppgaver i matteboka. Elevene øver seg på å legge tallene korrekt på 1’er plassene, 10’er plassene og 100’er plassene når de summerer. Regel er i utgangspunktet først ferdig eller flest regneoppgaver på tid, men dersom lagene bytter side, etter at de er ferdige, kan de dobbeltsjekke motparten og kontrollere om det andre laget har regnet riktig. Ved å summere alle svarene, øver elevene seg på hoderegning. Hvilket lag som får høyest poengsum, blir da spennende og avgjørende.

Variasjon: Elever på 2. trinn kan instrueres til å lage enklere regneoppgaver med tall plassert kun på 1’er plassene. Det er lov å flytte på brikkene, slik at man oppnår å lage flest mulige oppgaver. For økt fysisk aktivitet, kan hindringer som kjegler, rockeringer og benker benyttes. Da kan elevene løpe slalom, hoppe, hinke eller balansere i tillegg.

Stasjonsarbeid: Elevene jobber i felleskap på grupperom uten fysisk aktivitet. Tiden de bruker kan registreres, slik at det blir spennende å slå egne rekorder. Tiden som lagene får til rådighet kan alternativt telles ned fra f.eks. 5 minutter til 0. Dette gjør det ekstra spennende. Med maksimalt 5 elever per lag, så samarbeider elevene langt mye bedre.

Tilleggsopplysninger: Tallbrikkene er nummererte fra 0 til 9 og består av 50 røde partall og 50 blå oddetall. Primtallene 2, 3, 5 og 7 er markert med liten gul trekant i hjørnet på brikkene. Maksgrense for svar i tabellen er 999.
Addisjon og subtraksjon er motsatte regnearter. Elevene kan også øve seg på motsatte regneart parallelt med addisjon ved å benytte aktivitetsmatte nr. 7 med subtraksjon horisontalt. Eksempel 250+25=275 og 275–25=250.

Innhold og pris: Pakken inneholder aktivitetsmatte nr. 4 og brikkesettet T001. Addisjon horisontalt med posisjonering av 1’ere, 10’ere og 100’ere. Brikkesettet består av 100 brikker.
Pris aktivitetspakke 4: kr 1990,- eks. mva. Frakt kommer i tillegg til pris.

Tilbehør og anbefalinger: Ekstra brikkesett T001 (reservebrikker), kr 790,- eks. mva.
Bruk av 2 aktivitetspakker anbefales. Da kan 8-10 elever øve samtidig, på 2 lag, og konkurrere på like premisser.
Med 4 aktivitetspakker, kan 16-20 elever øve og konkurrere likt, fordelt på 4 lag, med de samme utfordringene.

Aktivitet nr. 5: Addisjon av hele tall vertikalt, posisjonering av tall og bruk av minnetall.

[ VIDEO ]

Tilleggsinformasjon

Velg målform/språk:

Bokmål, Fransk, Nynorsk