Addisjon loddrett med desimaltall

Addisjon loddrett med desimaltall, minnetall og tallsettet 0-9.

1. – 2. trinn

3. – 4. trinn

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.