Aktiv senior

Fysisk aktivitet og aktiv hjernetrim i hverdagen – hva gjør dette med voksne og eldre?

Du kan komme langt med en livslang nysgjerrighet og lyst til å lære!

Hjernen har nemlig en evne til å reorganisere nervebaner med ny informasjon eller erfaringer, og ved å utfordre hjernen gjennom læring skaper vi nye hjerneceller. Denne «hjernetrimmen» kan bidra til å gjøre det enklere å opprettholde dagliglivets funksjon når du har en demenssykdom.

Forskning viser også at personer med større sosiale nettverk blir mentalt mindre påvirket av Alzheimer enn personer som er mer isolerte. Annen forskning viser at psykiske plager over lang tid øker risikoen for Alzheimer.

Fysisk aktivitet kan være med å forebygge demensutvikling ved å bremse den biologiske aldringen av hjernen. Å være i fysisk aktivitet er noe av det viktigste du kan gjøre for å forebygge og behandle hjerte- og karsykdommer.

Barn og unge bør være i fysisk aktivitet minimum en time hver dag, aller helst mer.

Voksne og eldre bør være fysisk aktive i minst en halvtime hver dag med moderat intensitet.
Dette bidrar til å forebygge hjerte- og karsykdom og demens.

Kroppen vår er skapt for å være i aktivitet og stillesitting er farlig for helsa vår. Alle, både barn, voksne og eldre bør derfor redusere tiden vi sitter stille. Stillesitting i lange perioder bør avbrytes med korte avbrekk med lett aktivitet hvor du står, går eller rusler.

Referanse: Nasjonalforeningen for folkehelsen

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.