Aktiv læring og daglig fysisk aktivitet i skolehverdagen – hva gjør dette med barna?

Ved Geir Kåre Resaland, førsteamanuensis, Høgskulen i Sogn og Fjordane. ASK er eit utviklings- og forskingsprosjekt som skal undersøke om auka fysisk aktivitet i samspel med dei tradisjonelle faga påverkar skuleprestasjon, skuletrivsel og helse hjå majoriteten av elevar i 5. klassetrinn i Sogn og Fjordane. Les meir om ASK prosjektet, Active Smarter Kids, her https://www.hisf.no/nn/ask-active-smarter-kids

Lærer mér med fysisk aktivitet i mattetimene

Elever som får drive med fysisk aktivitet i deler av timene med teorifag, blir mer oppmerksomme, husker bedre og blir mer sosiale. Effekten er særlig stor i matematikk.

Kilde: Forskning.no

forskning1

Aktive skoletimer gir bedre resultater!

Forfatterne av den nederlandske studien skriver at bruk av fysisk aktivitet som et læringsmiddel i skoleundervisning er en helt ny måte å lære på og som gir bedre resultater i faget matematikk.

Kilde: Norsk Helseinformatikk

logo_org
forskning1

Fysisk aktivitet og aktiv hjernetrim i hverdagen – hva gjør dette med voksne og eldre?

Du kan komme langt med en livslang nysgjerrighet og lyst til å lære!

Hjernen har nemlig en evne til å reorganisere nervebaner med ny informasjon eller erfaringer, og ved å utfordre hjernen gjennom læring skaper vi nye hjerneceller. Denne «hjernetrimmen» kan bidra til å gjøre det enklere å opprettholde dagliglivets funksjon når du har en demenssykdom.

Forskning viser også at personer med større sosiale nettverk blir mentalt mindre påvirket av Alzheimer enn personer som er mer isolerte. Annen forskning viser at psykiske plager over lang tid øker risikoen for Alzheimer.

Fysisk aktivitet kan være med å forebygge demensutvikling ved å bremse den biologiske aldringen av hjernen. Å være i fysisk aktivitet er noe av det viktigste du kan gjøre for å forebygge og behandle hjerte- og karsykdommer.

Barn og unge bør være i fysisk aktivitet minimum en time hver dag, aller helst mer.

Voksne og eldre bør være fysisk aktive i minst en halvtime hver dag med moderat intensitet.
Dette bidrar til å forebygge hjerte- og karsykdom og demens.

Kroppen vår er skapt for å være i aktivitet og stillesitting er farlig for helsa vår. Alle, både barn, voksne og eldre bør derfor redusere tiden vi sitter stille. Stillesitting i lange perioder bør avbrytes med korte avbrekk med lett aktivitet hvor du står, går eller rusler.

Referanse: Nasjonalforeningen for folkehelsen

TUTANK AKTIV UNDERVISNINGSOPPLEGG
Skapende, utforskende og kreativ dybdelæring gjennom aktiv lek.

Konseptet Tutank er utviklet i Bergen med støtte fra Innovasjon Norge.
Våre produkter kan leveres på magnettavler med magnetiske brikker, på pvc duk med brikker i plast eller som papirutgaver i A4 og A3 format.

Stasjonsarbeid eller fysisk aktivitet
Alle våre aktiviteter kan brukes ved stasjonsarbeid eller kombinert med fysisk aktivitet. Videoeksempler finnes på våre ulike produktsider.

Undervisningsopplegget gir elevene et bedre grunnlag til å kunne reflektere, være skapende, utforskende, kritiske og kreative.
Tutank aktiv læring er utarbeidet for å kunne bidra til å nå kompetansemålene, ihht. Kunnskapsløftet, og grunnleggende ferdigheter i matematikk.

Mer lek og læring for de yngste
Tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og skole vektlegges. Med Tutank finnes der ulike aktiviteter som gjør overgangen fra barnehage til skole til en lek med faglig innhold.

Mål med hensyn til elevene
– invitere barn til felles lek som kombinerer fysisk aktivitet med faglig innhold
– gi barna økt motivasjon og lyst til å delta
– danne nye og gode vennskapsbånd
– fremme barnas sosialkompetanse
– bidra til økt mestringsfølelse
– benytte hele sanseapparatet
– bedre samarbeidsevner
– gi barna økt selvtillit
– spre glede og latter
– antimobbing
– bedre motoriske ferdigheter
– gi en mer variert skolehverdag
– fysisk og psykisk helsefremmende
– inkluderende for fremmedspråklige barn
– aktivitet som er jevnlige, daglige og ukentlige
– åpne for individuell evaluering av enkeltelever og planlegging
– kan startes tidlig i barneskolen og for førskolebarn i barnehager
– gi alle barna mulighet til å delta, uansett deres funksjonsevne eller andre forutsetninger

TUTANK AS
c/o M7 Regnskap AS
Postboks 9, Kristianborg
5822 BERGEN
Org.nr. 995 305 364
NORWAY

Kontaktperson: Kenneth Nordvik
Telefon: +47 952 67 038
E-mail: info@tutank.com

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.