Aktiv læring og daglig fysisk aktivitet i skolehverdagen – hva gjør dette med barna?

Ved Geir Kåre Resaland, førsteamanuensis, Høgskulen i Sogn og Fjordane. ASK er eit utviklings- og forskingsprosjekt som skal undersøke om auka fysisk aktivitet i samspel med dei tradisjonelle faga påverkar skuleprestasjon, skuletrivsel og helse hjå majoriteten av elevar i 5. klassetrinn i Sogn og Fjordane. Les meir om ASK prosjektet, Active Smarter Kids, her https://www.hisf.no/nn/ask-active-smarter-kids

Lærer mér med fysisk aktivitet i mattetimene

Elever som får drive med fysisk aktivitet i deler av timene med teorifag, blir mer oppmerksomme, husker bedre og blir mer sosiale. Effekten er særlig stor i matematikk.

Kilde: Forskning.no

forskning1

Aktive skoletimer gir bedre resultater!

Forfatterne av den nederlandske studien skriver at bruk av fysisk aktivitet som et læringsmiddel i skoleundervisning er en helt ny måte å lære på og som gir bedre resultater i faget matematikk.

Kilde: Norsk Helseinformatikk

logo_org
forskning1

Fysisk aktivitet og aktiv hjernetrim i hverdagen – hva gjør dette med voksne og eldre?

Du kan komme langt med en livslang nysgjerrighet og lyst til å lære!

Hjernen har nemlig en evne til å reorganisere nervebaner med ny informasjon eller erfaringer, og ved å utfordre hjernen gjennom læring skaper vi nye hjerneceller. Denne «hjernetrimmen» kan bidra til å gjøre det enklere å opprettholde dagliglivets funksjon når du har en demenssykdom.

Forskning viser også at personer med større sosiale nettverk blir mentalt mindre påvirket av Alzheimer enn personer som er mer isolerte. Annen forskning viser at psykiske plager over lang tid øker risikoen for Alzheimer.

Fysisk aktivitet kan være med å forebygge demensutvikling ved å bremse den biologiske aldringen av hjernen. Å være i fysisk aktivitet er noe av det viktigste du kan gjøre for å forebygge og behandle hjerte- og karsykdommer.

Barn og unge bør være i fysisk aktivitet minimum en time hver dag, aller helst mer.

Voksne og eldre bør være fysisk aktive i minst en halvtime hver dag med moderat intensitet.
Dette bidrar til å forebygge hjerte- og karsykdom og demens.

Kroppen vår er skapt for å være i aktivitet og stillesitting er farlig for helsa vår. Alle, både barn, voksne og eldre bør derfor redusere tiden vi sitter stille. Stillesitting i lange perioder bør avbrytes med korte avbrekk med lett aktivitet hvor du står, går eller rusler.

Referanse: Nasjonalforeningen for folkehelsen

Både unge og eldres hjerner utvikles med aktiv læring

JUNIOR [ Video Tellus Tutank Junior ]
Videofilm viser eksempel med skolebarn på tvers av trinn med fysisk aktiv læring av geografi, norsk og matematikk.

SENIOR [ Video Tellus Tutank Senior ]
Videofilm viser pensjonert mann på 77 år som går 2 km i hagen, gjør 200 effektive knebøyninger mens han løser 200 geografioppgaver og regnestykker.

Tutank FLORA
Tutank FLORA
Fysisk aktivitet og hjernetrim for eldre
Fysisk aktivitet og hjernetrim for eldre
Tutank TELLUS og FLORA setter de eldre i bevegelse

Nesten uten å merke det går Birgit Mikkelsen (84) flere kilometer.
Se artikkel i FANAPOSTEN.

Tutank TELLUS kombinerer fysisk aktivitet og hjernetrim for eldre.

Spillet bidrar til økt trivsel, latter, glede og sosialt samvær.

[ Se video ] Mann 77 gjør 200 knebøyninger og går 2 km med Tutank TELLUS.

HØSTKAMPANJE OKTOBER 2018
Benytte vår høstkampanje ut oktober 2018 og få 4 aktivitetsmatter til kun kr 4990,-
Ordinært kr. 7960,-

Tilbudet inneholder 4 aktivitetsmatter og 400 brikker med flagg, hovedsteder og regneoppgaver.
Ett sett består av 1 aktivitetsmatte med 100 brikker. Ordinær pris per sett er kr 1990,-

For bestilling send e-post til info@tutank.com

Alle priser er oppgitt eksklusiv mva og frakt.

Se artikkel i FANAPOSTEN 1. september 2017 SØREIDE SYKEHJEM i Bergen kommune.

SE VIDEOER AKTIV LÆRING AV GANGETABELLEN
[ Småtrinnet ] 1.-4. trinn
[ Mellomtrinnet ] 5.-7. trinn
[ Ungdomstrinnet ] 8.-10. trinn

TUTANK AS
c/o M7 Regnskap AS
Postboks 9, Kristianborg
5822 BERGEN
Org.nr. 895 417 912
Norway

Telefon: +47 952 67 038
E-mail: post@activityschools.com

Facebook: facebook.com/TutankGames
Internet: www.tutank.com