Gangetabellen

[vc_row][vc_column][sc_youtube style=»6″ width=»100%» video_id=»YRIDStIHIX8″ height=»525″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Aktiv læring av gangetabellen på pvc matterfor 3 og 4 trinn
SLIK FUNGERER TUTANK I PRAKSIS

Videoen ovenfor illustrerer hvordan elevene plasserer de røde partallene og de blå oddetallene i gangetabellen. Prinsippet er likt for bruk av kuler med tall eller pvc brikker med tall.

Fysisk aktivitet kan legges inn, dersom avtanden mellom aktivitetsbrettene og tallene som skal hentes legges til f.eks. 15m eller 20m.

Aktiv læring med gangetabellen anbefales særskilt til barn med læringsvansker, som har stillesittende utfordringer inne i klasserom.

Aktiv læring med Tutank kombinerer samarbeid, problemløsning og fysisk aktivitet i ulike undervisningssituasjoner. Her får elevene ta i bruk hele sanseapparatet i morsomme læringsaktiviteter.

Lærer legger til rette for aktivitetene og integrerer dem på det nivået og den aktiviteten som passer for det trinnet og de elevene de underviser.

Antall elever per lag anbefales til 5 for å oppnå best mulig resultat og for at alle elevene klarer å se hva som utregnes eller sorteres på aktivitetsmattene. Del klassen inn i 4 grupper eller stasjoner. Hvert av lagene for tildelt en aktivitetsmatte med gangetabell som legges på gulvet inne eller på bakken ute. Brikkene kan plasseres ved siden av hvert lag for nært gruppesamarbeid inne på et grupperom med stasjoner, eller på større avstand ute for å integrere fysisk aktivitet.

Plasseres brikkene eksempelvis 20 meter unna, må hver enkelt elev bevege seg 40 m for å hente én enkelt brikke. I gangetabellen til Tutank er det 75 røde partall og 25 blå oddetall. Hvert av lagene må da bevege seg hele 4000 m, 4 km for å legge ferdig hele gangetabellen. Én omgang tar ca. 15 minutt dersom avstanden mellom tallbrikkene og aktivitetsmatten er 15 meter.

Likedan kan dette gjennomføres på andre aktivitetsmatter som f.eks. «Lær å telle» eller sortering av «Partall, oddetall og primtall» for 1. til 2. trinn.

Begge disse aktivitetsmattene benytter det samme tallsettet, bestående av 100 brikker med 50 røde partall og 50 blå oddetall. 

Med aktivitetsmattene til «Bokstavlek», «Ordkryss» eller «Diftonger» for 1. til 2. trinnet benyttes 100 bokstavbrikker, 75 blå konsonanter og 25 røde vokaler.

De 4 regneartene Addisjon, Subtraksjon, Multiplikasjon og Divisjon for 2. til 4. trinn benytter tallsettet 0 til 9, 100 tallbrikker, med 10 like tall av hver.

Gøy fysisk aktivitet kan være harehopp, hinke, hoppe, hinderløype, krype, gå, trille (rullator/rullestol) eller løpe.

Konkurranseregler kan være basert på tidtakning, først ferdig, flest riktige svar (poengsum) eller best samarbeid.

Alle de 4 lagene kan samarbeide om å oppnå et felles klasseresultat, der alle poeng fra hvert enkelt lag summeres og legges sammen, slik at – «ALLE LAG SAMARBEIDER FOR Å OPPNÅ ET FELLES MÅL!» uten vinnere og tapere.

Lærer står helt fritt, til selv å velge, improvisere og finne egne kreative løsninger på hvordan aktivitetene kan gjennomføres på en god, sosial og integrerende måte.

Alle aktivitetsmattene i ‘TUTANK Aktiv Læring’ er utviklet i tråd med kompetansemål gjeldende for de ulike trinn i barneskolen ihht. Kunnskapsløftet LK06.

 

Oppgaver til 1. og 2. trinn
Sorteringsøvelse av partall og oddetall i gangetabellen. Løp og hent røde partall og blå oddetall i esken og sortere disse riktig på gangetabellbrettet. To og to elever fra hvert lag kan løpe samtidig. Hvilket lag klarer å bli først ferdig? Ser dere et gjentagende fargemønster? Hvilke av gangetabellene består av kun røde partall? Hvilke av gangetabellene består av kun av blå oddetall? Hvor mange blå oddetall finner dere i 7-gangen? Er det flere av gangetabellene som inneholder blå oddetall? Hvor mange røde partall og blå oddetall er det totalt på brettet? Hvor mange røde partall med tallet ’12’ på finner dere i gangetabellen? Samle dere rundt gangetabellen, se på tallene og lese i kor alle tallene i hver av tabellene.

 
Oppgaver til 3. og 4. trinn
Hent tallkuler og ferdigstille gangetabellen. Dersom du henter f.eks. tallet 49, så er denne kulen et blått oddetall. Det blå feltet finner du igjen på brettet, men i ruten hvor tallet skal ligge står det ikke 49, men regnestykket 7×7. Hoderegning i full fart. Første lag som ferdigstiller alle gangetabellene – vinner! Dersom avstanden mellom aktivitetsbrettet og esken med tall er 15 meter, tar det ca. 14 minutter per omgang. 

Har man kort tid igjen av timen, kan en raskere oppgave være «Første lag som klarer å ferdigstille to av gangetabellene på brettet, vinner! Klar, ferdig og løp!»
For ytterligere informasjon, kontakt oss på  post@activityschools.com
7=7x1 i gangetabellen. Tallet er både oddetall og et primtall8=4x2 i gangetabellen. Tallet er et partall9=3x3 i gangetabellen. Tallet er et oddetall.TUTANK Active Learning with light portable multiplication tableNår oddetallene er blå og partallene er røde, så er dette meget enkelt å huske. Danner et logisk fargemønster.Røde partall og blå oddetall danner flott fargemønster i gangetabellen for 3 og 4 trinn
GEVINSTER –  ved lek og aktiv læring med Tutank
– Spillet involvérer alle barna og de lærer ved felles aktiv lek
– Fremmer barnas sosialkompetanse
– Gir motivasjon og lyst til å delta
– Danner nye vennskapsbånd
– Hele sanseapparatet i bruk
– Gir økt mestringsfølelse
– Bedrer samarbeidsevner
– Er gøy og sprer glede
– Gir økt selvtillit
Antimobbing
– Bedrer motoriske ferdigheter
– Gir en mer variert skolehverdag
– Fysisk og psykisk helsefremmende
– Inkluderende for etniske norske barn
– Inkluderende for fremmedspråklige barn
– Aktiviteten er jevnlige, daglige og ukentlige
– Åpner for individuell evaluering av enkeltelever og planlegging
– Kan startes tidlig i barneskolen som fysisk aktivitet med lek og læring
– Alle elever gis mulighet til å delta, uansett deres funksjonsevne eller andre forutsetninger
Antall lag: 4 lag med gangetabellen
Antall samtidige brukere: 16 – 32 elever
Antall brukere per lag: 4 – 8 elever

Trinn: 3. – 4. trinn
Innhold: 4 pvc aktivitetsmatter med gangetabellen og 400 tallbrikker
+ gratis pdf i word*

Introduksjonstilbud med 4 gangetabeller: kr 4.990,-
Ordinært kr 7.960,- (pris for 1. lag med 100 brikker er kr 1.990,-)
[Tilbud og bestillingsskjema finner du her]

For ytterligere informasjon, kontakt oss på  post@activityschools.com

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=»Send forespørsel» color=»blue» size=»lg» i_icon_fontawesome=»fa fa-envelope-o» link=»url:mailto%3Apost%40activityschools.com||target:%20_blank» add_icon=»true»][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=»stretch_row» css=».vc_custom_1456740856866{background-color: #f4f4f4 !important;}»][vc_column][vc_column_text]

Flere Tutank produkter

[/vc_column_text][vc_basic_grid post_type=»post» max_items=»10″ element_width=»2″ gap=»15″ grid_id=»vc_gid:1479880536864-28a7e730-a963-5″ taxonomies=»5″][/vc_column][/vc_row]

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.