Gratis undervisningsopplegg

GRATIS PDF MED TALL OG TALLORD + ORDENSTALL OG ORDENSTALLORD SATT I 1-9 SYSTEM

Antall sider: 1 A4 dobbeltsidig i farger ev. 2 sider.
Filstørrelse: 127 kB

A) TALLORD OG ORDENSTALL 1-100

Last ned gratis pdf her og skriv ut i farger.
Videoen på facebook viser elever som fotograferer sidene.
Et miljøvennlig tips som sparer oss for både papir, blekk og dyre fargetoner.
Oddetall er blå og partall er røde.
Hvert kort har ulike eksempler med fulle setninger.
Antall sider: 17
Filstørrelse: 236 kB

B) TALLORD OG ORDENSTALL 1-100 MED ROMERTALL*

Last ned gratis pdf her og skriv ut i farger.
Oddetall er blå og partall er røde.
Antall sider: 17. Filstørrelse: 439 kB
*Dette dokumentet inneholder også romertall, binærtall, hexadesimaler, morsekoder og egyptiske hieroglyfer fra 1 til 100.

Gratis klokkeslett på norsk og engelsk med AM og PM

Last ned gratis zip-fil med pdf av klokkeslett tekstet på norsk og engelsk.
Inneholder analoge- og digitale klokkeslett med AM og PM.
Skriv ut arkene i farger i enten A4 eller A3 format.
Laminere arkene for fremtidig bruk!

KLOKKA HVERT 15. MINUTT
Antall sider: 8
Størrelse: 14 Mb
Filnavn: Klokka_hvert_kvarter.pdf

KLOKKA HVERT 5. MINUTT
Antall sider: 24
Størrelse: 43 Mb
Filnavn: Klokka_hvert_femte_minutt.pdf

KLOKKA HVERT MINUTT – MINUTT FOR MINUTT
Antall sider: 120
Størrelse: 217 Mb
Filnavn: Klokka_hvert_minutt.pdf

BRØKBRIKKER

Inneholder alle brøkvariantene av 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15 og 1/16 deler. For raskere kopiering til elevene er det plassert 6 like brikker per ark.

Brøkbrikkene har mengdeindikator i farger. Dette gjør at elevene kan se hvor stor brøken er. Elevene kan legge brikkene ved siden av hverandre for å sammenligne størrelsene eller legge dem i stigende eller synkende rekkefølge.

Hver brikke angir størrelsen på brøken i prosent % og med desimaltall.

Du kan velge pdf med komma eller punktum som desimalskilletegn.

Oddetall er blå.
Partall er røde.

Nederst i dokumentet finner du sider med tallene 0-9, de fire regneartene +, -, x, ∙, og :  samt likhetstegn = og større enn > og mindre enn <. 

NB! FØR DU SKRIVER UT!
Dokumentene er på 155 sider i farger!
Velg sider som skal skrives ut:

Sider: 1 (Brøkbrikker med seks 1/1 deler)
Sider: 2-3 (Brøkbrikkene 1/2 til 2/2 deler)
Sider: 4-6 (Brøkbrikkene 1/3 til 3/3 deler)
Sider: 7-10 (Brøkbrikkene 1/4 til 4/4 deler)
Sider: 11-15 (Brøkbrikkene 1/5 til 5/5 deler)
Sider: 16-21 (Brøkbrikkene 1/6 til 6/6 deler)
Sider: 22-28 (Brøkbrikkene 1/7 til 7/7 deler)
Sider: 29-36 (Brøkbrikkene 1/8 til 8/8 deler)
Sider: 37-45 (Brøkbrikkene 1/9 til 9/9 deler)
Sider: 46-55 (Brøkbrikkene 1/10 til 10/10 deler)
Sider: 56-66 (Brøkbrikkene 1/11 til 11/11 deler)
Sider: 67-78 (Brøkbrikkene 1/12 til 12/12 deler)
Sider: 79-91 (Brøkbrikkene 1/13 til 13/13 deler)
Sider: 92-105 (Brøkbrikkene 1/14 til 14/14 deler)
Sider: 106-120 (Brøkbrikkene 1/15 til 15/15 deler)
Sider: 121-136 (Brøkbrikkene 1/16 til 16/16 deler)
Sider: 137-144 (Spesialtegn + – x ∙ : = < og >)
Sider: 145-155 (Tallene 0 til 10)

GRATIS TERNINGSPILL MED PLASSVERDI OG VEKSLING

Max antall spillere per ark: 3
Antall terninger: 5 

Spillet gjennomføres som tvungen Yatzy med fem terninger og tre forsøk hver. To til tre elever kan spille samtidig på samme ark. Ønsker noen elever å jobbe alene, kan de få gjennomføre tre omganger selv.

PLASSVERDISYSTEMET 100-10-1
Elevene øver seg på å plassere resultatene i riktig kolonne på énerplassen og tierplassen. Deretter skal alle resultatene av terningkastene summeres opp. Plassverdien for hundrere, tiere og énere er adskilt i 3 separate kolonner med ulik fargebakgrunn som skiller dem fra hverandre.

VEKSLING AV ÉNERE OG TIERE
Blir summen av énerne 10 eller større, må énerne veksles om til tiere.  I tabellen øver elevene seg på å plassere resultatet av selve vekslingen i korrekt kolonne på tierplassen.  Dersom summen av tierne blir 100 eller større, må tierne veksles om til hundrere.  Elevene øver seg på å plassere resultatet av vekslingen i korrekt kolonne på hundrerplassen.  Antall énere og tiere som ev. veksles om til tiere og hundrere, skrives i det øverste feltet som heter veksling. 

Velg norsk målform eller andre språk ved nedlastning av pdf.

Skriv ut arkene i farger i A4-format.

Tips til foreldre med barn i skolen!
Terningspillet er lærerikt, underholdende og sosialt.
Spill gjerne med barna i vinterferien og påskeferien.

Tjenesten er gratis!

GRATIS VENTEARK MED FARGEMØNSTER I GANGETABELLEN

Målgruppe: Alle med tid til overs!
Elever som har litt tid til overs i undervisningstimene, kan øve seg på utfylling av tallrekkene som mangler i gangetabellen.
Den lille gangetabellen består av 75 røde partall og 25 blå oddetall. Elevene lærer raskt å gjenkjenne det repeterende fargemønsteret i gangetabellene bestående av røde partall og blå oddetall. Produktene i gangetabellen, som de fleste elever streber med å huske og lære seg, er allerede ferdig utfylt i tabellen. Dette gjelder faktorene i den kvadratiske matrisen 6×6, 6×7, 6×8, 7×6, 7×8, 8×6, 8×7 og 8×8. Den lille gangetabellen er egentlig et læringsmål for elever som går på 4. trinn. Det er mange elever som går ut ungdomsskolen og den videregående skole uten at de kan den lille gangetabellen. Dette kan vi gjøre noe med! Last ned gratis pdf i A4-format på nynorsk eller bokmål og skriv ut aktuelle venteark i farger. Ta gjerne tiden på deg selv når ventearket skal fylles ut. Dette gjør det mer spennende gang for gang. Tjenesten er gratis og passer for alle relevante trinn!

LAST NED TALLORDENE 1 TIL 100 SOM PDF Tjenesten er gratis!

Free poster in Norwegian bokmål.
Numbers from 1 to 100 with number names.
Download free pdf

Free poster in Norwegian nynorsk.
Numbers from 1 to 100 with number names.
Download free pdf

Free poster in Spanish.
Numbers from 1 to 100 with number names.
Download free pdf

Free poster in Italian.
Numbers from 1 to 100 with number names.
Download free pdf

Free poster in German.
Numbers from 1 to 100 with number names.
Download free pdf

Free poster in English
Numbers from 1 to 100 with number names.
Download free pdf

Free poster in French.
Numbers from 1 to 100 with number names.
Download free pdf

Free poster in Chinese A.
Numbers from 1 to 100 with number names.
Download free pdf

Free poster in Chinese B.
Numbers from 1 to 100 with number names.
Download free pdf

GRATIS PLAKATER MED TALLENE 1 TIL 100 PÅ 7 ULIKE SPRÅK
Tutank Aktiv Læring feiret 10 år i 2020.  I den anledning hadde vi, og har fremdeles gleden av å tilby våre gratis plakater med tallene 1 til 100 på 7 ulike språk. Elevene kan lære å lese og skrive tallord på flere språk.

PLAKATER
Tallene 1 til 100 kan lastes ned gratis som pdf filer. Skriv ut i den størrelsen du selv ønsker, A4, A3, A2 eller større. Heng plakatene på veggen eller laminere arkene og klipp ut tallene.

FARGEKODER
Rød bakgrunn = partall
Blå bakgrunn = oddetall
Rød med gul trekant = partall og primtall
Blå med gul trekant = oddetall og primtall

VELG SPRÅK
Norsk bokmål, nynorsk, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk eller kinesisk.

ANDRE SPRÅK
Ta kontakt med oss på E-post dersom du ønsker en gratis plakat som pdf på ditt eget språk eller et annet språk. Tjenesten er gratis!
E-post: info@tutank.com

NB! TALLENE 1-100 KAN OGSÅ BESTILLES SOM PLASTBRIKKER
Brikkesett T006:  Tallene 1 til 100 med tallord på 7 språk
Aktivitet nr. 3:  Lær å telle til 100 på 7 ulike språk  

FREE POSTERS WITH THE NUMBERS 1 TO 100 IN 7 DIFFERENT LANGUAGES
Tutank Active Learning celebrated 10 years in 2020. On this occasion, we had,  and we still have the pleasure of offering our free posters with the numbers 1 to 100 in 7 different languages. Students can learn to read and write numbers names in several languages.

POSTERS
The numbers 1 to 100 can be downloaded for free as pdf files. Print out in the size you want, A4, A3, A2 or larger. Hang the posters on the wall or laminate the sheets and cut out the numbers.

COLOR CODES
Red background = Even numbers
Blue background = Odd numbers
Red with yellow triangle = Even number and prime number
Blue with yellow triangle = Odd number and prime number

CHOOSE LANGUAGE
Norwegian Bokmål, Norwegian Nynorsk, English, German, French, Spanish, Italian or Chinese.

OTHER LANGUAGES
Contact us by E-mail if you want a free poster as a pdf in your own language or in another language. This service is free of charge!
E-mail: info@tutank.com

NB! THE NUMBERS 1-100 CAN ALSO BE ORDERED AS PLASTIC CARDS
Cardset T006:  Tallene 1 til 100 med tallord på 7 språk
Activity no. 3:  Lær å telle til 100 på 7 ulike språk  

GRATIS STIGESPILL

GRATIS STIGESPILL MED GANGETABELLEN
Lær gangetabellen hjemmefra med nytt spennende stigespill.
Gangetabellen er ett av kunnskapsmålene for elever som blir ferdige på 4. trinn.
Last ned gratis pdf, lagre filene lokalt og skriv ut stigespillet i størrelsen A3 eller A4.
Spillereglene står nederst på arket. A3 format anbefales mht. plass til flere spillbrikker.

Til stigespillet medfølger et eget ark med fasitsvar på alle oppgavene.
Ingen passive deltakere! Motspillerne bruker fasitarket til å kontrollere svarene.
Skriv ut fasitsvarene i A4 format. Laminering av arkene anbefales.

GRATIS TERNINGSPILL MED POSISJONERING AV SIFRE OG MINNETALL

Lær posisjonering av énere, tiere og minnetall hjemmefra med nytt spennende terningspill.
Spillet fungerer på lik linje som i YATZY. Alt du trenger er 6 terninger og én blyant.
I spillet lærer barna posisjonering av sifre og minnetall ved addisjon.
Last ned gratis pdf, lagre filen lokalt og skriv ut terningspillet i A4 format.
Spillereglene står nederst på arket.


Last ned terningspillet som pdf i A4 format – gratis

Spilleregler

1) Du trenger 6 terninger og én blyant. På dette arket kan inntil 3 deltakere spille samtidig. Spillereglene er som i YATZY og kan spilles tvungen eller fri.
2) Hver spiller kaster terningene 3 ganger. Samle opp alle terningene med like øyner og legg sammen. Det er om å få flest mulige poeng på hver linje.
3) Når du legger sammen skal du skrive svaret på riktig linje. Det er da meget viktig at du skriver alle énerne på énerplassen og tierne på tierplassen.
4) Etter at alle deltakerne er ferdige med alle de 6 linjene skal resultatene legges sammen loddrett. Legg sammen alle énerne først, deretter tierne.
5) Vær tydelig med bruk av minnetall! Bruk linjen for minnetall! Legger du sammen alle énerne i din kolonne og svaret blir for eksempel 24, da vet du at tallet 24 består av to sifre. Sifferet 2 står på tierplassen og sifferet 4 står på énerplassen. Minnetallet 2 (for to tiere) skal derfor skrives på tierplassen.

6) Husk alltid 2 streker under svaret! For å minne deg om at det alltid skal være 2 streker under svaret har vi skrevet dette under oppgavene for dere.

LÆR KLOKKEN MED HELE SETNINGER - NORSK OG ENGELSK

LÆR ANALOG KLOKKE PÅ NORSK OG ENGELSK
Klokka viser alle klokkeslett i døgnet skrevet med hele setninger på norsk og engelsk. Setningene endrer seg for hvert minutt.

TIPS!
Mangler du ei klokke på veggen i klasserommet, kan du ha den analoge klokka godt synlig på pc- og storskjerm inne i klasserommet. Mangler du ei klokke på skoleveggen utendørs, kan klokka vises på skjerm i vinduene på skolen.

Klokka er gratis!

FOR FULLSKJERM PÅ PC OG SMARTBOARD
Trykk F11 på tastaturet for å få klokka i fullskjerm, ev. hold nede begge tastene Fn og F11 samtidig. For å justere selve størrelsen på klokka på skjermen, hold Ctrl-tasten nede og trykk + eller .

Klokka med AM og PM
Norsk – pvc utgave
Engelsk – pvc utgave

GÅTER MED ADDISJON OG SUBTRAKSJON


Lær addisjon og subtraksjon hjemmefra med nytt og spennende spill med mattegåter.

Lag din egen gåte!

Skriv ned sifre i rutene på arket og lag din egen hemmelige gåte. Familie og venner kan deretter prøve å løse gåten din. Arket med svarene dine beholder du selv og holder godt skjult for de andre. De som skal løse gåten din får et helt nytt oppgaveark, som viser kun svarene på regneoppgavene dine.

Ved å lage gåter med enkle regneoppgaver, lærer barna seg å tenke både strategisk og logisk. Ubevisst har barna undervisning, der de lærer både matematikk og metoder for å kunne addere og subtrahere på kryss og tvers. Ved hjelp av litt mystikk og det å lage egne gåter, blir dette en ny og spennende måte å lære addisjon og subtraksjon på. Istedenfor at eleven skal løse mange tilnærmede like regneoppgaver i matteboka, som for noen kan virke kjedelig og lite motiverende, så er det her eleven selv, som lager oppgavene – for at du eller andre skal prøve å løse oppgavene fra barna.

 

Ta gjerne et bilde av gåten og send bildet til besteforeldre eller venner på Snapchat eller som MMS. Kanskje er det noen som klarer å svare på oppgaven din? Prøv!

 

For småtrinnet og mellomtrinnet kan tallene 1-10 eller 1-100 brukes i oppgavene.
Elevene velger selv å bruke de tallene som de har lært og mestrer.
På ungdomstrinn og i videregående står valg av tall helt fritt. I gåtene kan du bruke både negative tall, positive tall, desimaltall eller f.eks. matematiske utrykk som +/- kvadratroten av et tall. Eksempel +/- kvadratroten av 25 gir løsningene -5 og +5.
I dette spillet er det ingen spilleregler. Det er lov å tenke ut av boksen.

Last ned gratis pdf, lagre filen lokalt og skriv ut gåtespillet i A4 format.
Se eksempel på gåter i videofilmen på Facebook.com/TutankGames

Last ned gratis

OPPGAVEMIX 1

Venteark med øvelse på rettskriving og riktig bruk av ordene vær, være, vært, hver og hvert.
For å gjøre oppgavene mindre kjedelig i norsktimene, er norskoppgavene krydret med spennende matteoppgaver.

Vokaler = 0 og konsonanter = 1.
Eksempel: Ordet hvem har 3 konsonanter.
Bak setningen står antall konsonanter i parentes (3).
Vokalene er røde og konsonantene er blå. 

OPPGAVEMIX 2

Venteark med øvelse på rettskriving og riktig bruk av ordene vær, være, vært, hver og hvert.
For å gjøre oppgavene mindre kjedelig i norsktimene, er norskoppgavene krydret med spennende matteoppgaver.
Vokaler har verdi 2 og konsonanter har verdi 1.
Eksempel: Ordet hvem har 3 konsonanter og 1 vokal.
Summen av dette ordet blir da 3 + 2 = 6.
Bak setningen står denne summen i parentes (6).
Vokalene er røde og konsonantene er blå.

OPPGAVEMIX 3

Venteark med øvelse på rettskriving og riktig bruk av ordene vær, være, vært, hver og hvert.
For å gjøre oppgavene mindre kjedelig i norsktimene, er norskoppgavene krydret med spennende matteoppgaver.
Regn ut og sjekk tverrsummen av ordene være, vær, vært, hver og hvert.
Bokstavene i alfabetet er nummererte fra 1 til 29.
Kontrollér om tverrsummen av ordene stemmer!
Eksempel: Ordet Hvem har tverrsummen 8 + 22 + 5 + 13 = 48.
Bak setningene står tverrsummen av ordet i parentes (48).
Regn ut tverrsummene og kontrollér om du har skrevet ordene riktig.

HVORDAN FÅ SPILLET I A3 FORMAT MED EN A4 PRINTER HJEMME

Slik setter du sammen to A4 ark for å få stigespillet i A3 format
1) Skriv ut de to pdf’ene av stigesspillet i A4 format, del 1 og 2.
2) Del 1. Klipp bort den hvite margen på høyre langside av arket.
3) Del 2. Klipp bort den hvite margen på venstre langside av arket.
4) Snu begge arkene og legg langsidene du klippet inntil hverandre.
5) Bruk tape på baksiden og lim de to A4 arkene sammen til A3 format.
Stigespillet er nå i A3 format.

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.