Kunder

 • Ulsmåg skole
 • Institution Jeanne d’Arc ecole
 • Aurland skule
 • Dalsbygda skole
 • Gol skule
 • Grannes skole
 • Haugland skole
 • Hemnes skole
 • Rjukan skole
 • Voksenopplæring Sirdal
 • kommune
 • Tindlund barneskole
 • Vanna Montessoriskole
 • Follese skole
 • Svarttjern skole
 • Wilds Minne skole
 • Sarpsborg kommune fagavdeling
 • Svendstuen skole
 • Søreide sykehjem
 • Ulset sykehjem
 • Kalvatræet skole FAU
 • Havnås Oppvekstsenter
 • Hannestad skole
 • Konsmo skole
 • Rustad skole
 • Skeie skole
 • Bossekop skole
 • Gran Idretts SFO
 • Hasle skole
 • Helle skole
 • Kjølberg skole
 • Linderud skole
 • Midttun skole
 • Salhus skule
 • Slettebakken skole
 • Søfteland skule
 • Tiurleiken skole
 • Vassenden skule
 • Smeaheie skole
 • Charlottenlund barneskole
 • Breiviksbotn skole
 • Sune sport / TL

Referanser

Skeie skole bruker Tutank aktivt i undervisningen. Tutank er et pedagogisk praktisk verktøy som gir elevene en unik mulighet til å samarbeide, bruke de taktile sansene og oppleve mestring. Tutank brukes i spesialundervisningen, i små grupper når en har stasjonsarbeid og i store grupper/hele klasser. Når Tutank brukes i store grupper bruker vi det ute eller i gymsalen.

Tutank brukes på stasjonsarbeid inne eller ute. Brukes det inne ligger matten på et bord og elevene sitter rundt bordet og løser oppgavene sammen. Brukes det utendørs tar elevene på seg sko og jakke og går ut. Da er løper de for å hente oppgaver som de løser i fellesskap. De går så inn etterpå og rullerer til neste stasjon. Da får de en praktisk og aktiv stasjon i løpet av dagen.

Som pedagoger ser vi at elever får en enorm mestringsfølelse når de løser Tutank oppgaver. Dette er gjerne elever som har finmotoriske vansker med å skrive tall og bokstaver eller elever som ikke våger å snakke i store grupper. Når de bruker Tutank trenger de ikke skrive noe, og de samarbeider på en annerledes måte. Det er gjerne de stilleste elevene som tar styringen i gruppen og får vist sine kunnskaper til de andre elevene på en annerledes måte.

Tutank er med på å skape aktive elever, samarbeid mellom elevene og de har gode pedagogiske oppgaver.
Tutank mattene tar liten plass og er lett å oppbevare.

Else Holmefjord
Avdelingsleder
Skeie skole

https://www.facebook.com/skeieskole

——————

Frå Vassenden skule.
Vi har gode erfaringar med å nytte TUTANK konseptet i faget matematikk i våre ASK økter på 30 min. frå 1.-10. klasse.

Hanne Dybwad Fonn
Sosiallærar, Elevrådskontakt,
PALS-team, Ressursteam, FAV/ASP, Leiar for SISU, Tillitsvalgt UDF

https://nb-no.facebook.com/Vassendenskule/

——————