Skoler som bruker Tutank

 • Aurland skule
 • Bell skole
 • Bjørndal skole
 • Blomdalen ungdomsskole
 • Bossekop skole
 • Breivikbotn skole
 • Byafossen skole
 • Bønes skole
 • Charlottenlund skole
 • Dalsbygda skole
 • Ecole Jeanne d’Arc – Montrouge
 • Ecole My School Montessori – Cagnes sur Mer
 • Ecole Saint-Thomas de Villeneuve – Chaville
 • Fagavdeling Sarpsborg kommune
 • Flisa skole
 • Follese skole
 • Gol skule
 • Gran Idretts SFO
 • Grannes skole
 • Hannestad skole
 • Hasle skole
 • Haugland skole
 • Havnås oppvekstsenter
 • Helle skole
 • Hemnes skole
 • Jelsnes skole
 • Kalvatræet skole
 • Kjølberg skole
 • Konsmo skole
 • Linderud skole
 • Lyshovden oppveksttun skole
 • Midttun skole
 • Nardo skole
 • Rjukan skole
 • Rustad skole
 • Salhus skule
 • Skeie skole
 • Slettebakken skole
 • Smeheia skole
 • Steindal skole
 • Svarttjern skole
 • Svendstuen skole
 • Søfteland skule
 • Søreide sykehjem
 • Tindlund barneskole
 • Tiurleiken skole
 • Toftøy skole
 • Tonstad skole
 • Ulset sykehjem
 • Ulsmåg skole
 • Vanna Montessoriskole
 • Vardenes skole
 • Vassenden skule
 • Voksenopplæring Sirdal kommune
 • Vikane skule
 • Wilds Minne skole
 • Øren skole
 • Øvrebygda skule

 

_____________

LEARNING BY DOING
Stor begeistring for elevene på 5. trinn i dag når de oppdager at brøkregning med Tutank er lekende lett.
Ja til økt forståelse gjennom praktisk matematikk!
Sitat fra Skeie skole Bergen 15. november 2018

 

 

«Ulsmåg skole anbefaler Tutank og ser på det som en unik undervisningsmetode for å nå kunnskapsmålene i den nye læreplanen. Aktive elever og dybdelæring er noe Tutank er med på å skape.»


Else Holmefjord 

Avdelingsleder 
Ulsmåg skole
20.04.2019

——————

Bønes skole
Bønes skole ser verdien av variert undervisning, og er stadig på jakt etter engasjerende og interessante tilnærmingsmåter, for at elevene skal nå kompetansemålene. Skolen bruker derfor Tutank aktivt i undervisningen.

 

Dette praktisk pedagogiske verktøyet gir elevene en super mulighet til å samhandle om å løse oppgaver, kombinert ved å være fysisk aktive. Verdien av kombinasjonen lek, læring og fysisk aktivitet er stor, og vi på Bønes skole har stor tro på at elevene har stort utbytte av mulighetene Tutank gir.

 

I planen for kvalitetsutvikling i Bergensskolen 16/17-19/20 – Sammen for kvalitet – læring framheves det at forståelse av læringsprosessene bygger på et sosialkonstruktivistisk læringssyn, at kunnskap skapes i et sosialt fellesskap.

Bønes skole bruker Tutank på alle trinn,  i både store og små grupper, i stasjonsarbeidet og som en del av den vanlige klasseromsundervisningen. Tutank passer perfekt på matematikkens dag og kan gjerne brukes i gymtimene.

Mattene er enkle å oppbevare, enkle å frakte med seg og passer like godt ute som inne. Dette gjør at dette er en arbeidsform med stor fleksibilitet. Uansett hvor og når er læring og samhandling i fokus.

 

«Det sosialkonstruktivistiske læringssynet erkjenner at den enkeltes kunnskap blir konstruert gjennom samhandling og kommunikasjon i et sosialt fellesskap».


Sammen for kvalitet – læring

 

Tutank er med andre ord et pedagogisk verktøy som treffer midt i blinken iht. et sosialkonstruktivistisk læringssyn.

 

Bønes skole anbefaler dette for andre skoler som verdsetter lek, læring, samhandling og fysisk aktivitet.

 

Kim Jonsson

Avdelingsleder

Bønes skole
03.05.19

——————

Vassenden skule
Vi har gode erfaringar med å nytte TUTANK konseptet i faget matematikk i våre ASK økter på 30 min. frå 1.-10. klasse.

Hanne Dybwad Fonn
Sosiallærar, Elevrådskontakt,
PALS-team, Ressursteam, FAV/ASP, Leiar for SISU, Tillitsvalgt UDF

https://nb-no.facebook.com/Vassendenskule/

——————