Skoler som bruker Tutank

 • Vardenes skole
 • Toftøy skole
 • Steindal skole
 • Jelsnes skole
 • Aurland skule
 • Dalsbygda skole
 • Gol skule
 • Grannes skole
 • Haugland skole
 • Hemnes skole
 • Rjukan skole
 • Voksenopplæring Sirdal
 • kommune
 • Tindlund barneskole
 • Vanna Montessoriskole
 • Follese skole
 • Svarttjern skole
 • Wilds Minne skole
 • Sarpsborg kommune fagavdeling
 • Svendstuen skole
 • Søreide sykehjem
 • Ulset sykehjem
 • Kalvatræet skole FAU
 • Havnås Oppvekstsenter
 • Hannestad skole
 • Konsmo skole
 • Rustad skole
 • Skeie skole
 • Bossekop skole
 • Gran Idretts SFO
 • Hasle skole
 • Helle skole
 • Kjølberg skole
 • Linderud skole
 • Midttun skole
 • Salhus skule
 • Slettebakken skole
 • Søfteland skule
 • Tiurleiken skole
 • Vassenden skule
 • Smeaheie skole
 • Charlottenlund barneskole
 • Breiviksbotn skole
 • Sune sport / TL
 • Institution Jeanne d’Arc ecole

 

_____________

LEARNING BY DOING
Stor begeistring for elevene på 5. trinn i dag når de oppdager at brøkregning med Tutank er lekende lett.
Ja til økt forståelse gjennom praktisk matematikk!
Sitat fra Skeie skole Bergen 15. november 2018

 

 

«Ulsmåg skole anbefaler Tutank og ser på det som en unik undervisningsmetode for å nå kunnskapsmålene i den nye læreplanen. Aktive elever og dybdelæring er noe Tutank er med på å skape.»


Else Holmefjord 

Avdelingsleder 
Ulsmåg skole
20.04.2019

——————

Bønes skole
Bønes skole ser verdien av variert undervisning, og er stadig på jakt etter engasjerende og interessante tilnærmingsmåter, for at elevene skal nå kompetansemålene. Skolen bruker derfor Tutank aktivt i undervisningen.

 

Dette praktisk pedagogiske verktøyet gir elevene en super mulighet til å samhandle om å løse oppgaver, kombinert ved å være fysisk aktive. Verdien av kombinasjonen lek, læring og fysisk aktivitet er stor, og vi på Bønes skole har stor tro på at elevene har stort utbytte av mulighetene Tutank gir.

 

I planen for kvalitetsutvikling i Bergensskolen 16/17-19/20 – Sammen for kvalitet – læring framheves det at forståelse av læringsprosessene bygger på et sosialkonstruktivistisk læringssyn, at kunnskap skapes i et sosialt fellesskap.

Bønes skole bruker Tutank på alle trinn,  i både store og små grupper, i stasjonsarbeidet og som en del av den vanlige klasseromsundervisningen. Tutank passer perfekt på matematikkens dag og kan gjerne brukes i gymtimene.

Mattene er enkle å oppbevare, enkle å frakte med seg og passer like godt ute som inne. Dette gjør at dette er en arbeidsform med stor fleksibilitet. Uansett hvor og når er læring og samhandling i fokus.

 

«Det sosialkonstruktivistiske læringssynet erkjenner at den enkeltes kunnskap blir konstruert gjennom samhandling og kommunikasjon i et sosialt fellesskap».


Sammen for kvalitet – læring

 

Tutank er med andre ord et pedagogisk verktøy som treffer midt i blinken iht. et sosialkonstruktivistisk læringssyn.

 

Bønes skole anbefaler dette for andre skoler som verdsetter lek, læring, samhandling og fysisk aktivitet.

 

Kim Jonsson

Avdelingsleder

Bønes skole
03.05.19

——————

Vassenden skule
Vi har gode erfaringar med å nytte TUTANK konseptet i faget matematikk i våre ASK økter på 30 min. frå 1.-10. klasse.

Hanne Dybwad Fonn
Sosiallærar, Elevrådskontakt,
PALS-team, Ressursteam, FAV/ASP, Leiar for SISU, Tillitsvalgt UDF

https://nb-no.facebook.com/Vassendenskule/

——————