TUTANK Aktiv Læring er et pedagogisk undervisningopplegg som kombinerer fysisk aktivitet med faglig innhold. Sosialt samspill, lek og aktiv læring.

Konseptet Tutank er utviklet i Norge med støtte fra Innovasjon Norge.

Mål med aktiv læring
– invitere barn til felles lek som kombinerer fysisk aktivitet med faglig innhold
– gi barna økt motivasjon og lyst til å delta
– danne nye og gode vennskapsbånd
– fremme barnas sosialkompetanse
– bidra til økt mestringsfølelse
– benytte hele sanseapparatet
– bedre samarbeidsevner
– gi barna økt selvtillit
– spre glede og latter
– antimobbing
– bedre motoriske ferdigheter
– gi en mer variert skolehverdag
– fysisk og psykisk helsefremmende
– inkluderende for fremmedspråklige barn
– aktivitet som er jevnlige, daglige og ukentlige
– åpne for individuell evaluering av enkeltelever og planlegging
– kan startes tidlig i barneskolen og for førskolebarn i barnehager
– gi alle barna mulighet til å delta, uansett deres funksjonsevne eller andre forutsetninger

TUTANK AS
c/o M7 Regnskap AS
Postboks 9, Kristianborg
5822 BERGEN
Org.nr. 895 417 912
NORWAY

 

Daglig leder og gründer: Kenneth Nordvik
Telefon: +47 952 67 038
E-mail: info@tutank.com