TUTANK AKTIV UNDERVISNINGSOPPLEGG
Skapende, utforskende og kreativ dybdelæring gjennom aktiv lek.

Konseptet Tutank er utviklet i Bergen med støtte fra Innovasjon Norge.
Våre produkter kan leveres på magnettavler med magnetiske brikker, på pvc duk med brikker i plast eller som papirutgaver i A4 og A3 format.

Stasjonsarbeid eller fysisk aktivitet
Alle våre aktiviteter kan brukes ved stasjonsarbeid eller kombinert med fysisk aktivitet. Videoeksempler finnes på våre ulike produktsider.

Undervisningsopplegget gir elevene et bedre grunnlag til å kunne reflektere, være skapende, utforskende, kritiske og kreative.
Tutank aktiv læring er utarbeidet for å kunne bidra til å nå kompetansemålene, ihht. Kunnskapsløftet, og grunnleggende ferdigheter i matematikk.

Mer lek og læring for de yngste
Tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og skole vektlegges. Med Tutank finnes der ulike aktiviteter som gjør overgangen fra barnehage til skole til en lek med faglig innhold.

Mål med hensyn til elevene
– invitere barn til felles lek som kombinerer fysisk aktivitet med faglig innhold
– gi barna økt motivasjon og lyst til å delta
– danne nye og gode vennskapsbånd
– fremme barnas sosialkompetanse
– bidra til økt mestringsfølelse
– benytte hele sanseapparatet
– bedre samarbeidsevner
– gi barna økt selvtillit
– spre glede og latter
– antimobbing
– bedre motoriske ferdigheter
– gi en mer variert skolehverdag
– fysisk og psykisk helsefremmende
– inkluderende for fremmedspråklige barn
– aktivitet som er jevnlige, daglige og ukentlige
– åpne for individuell evaluering av enkeltelever og planlegging
– kan startes tidlig i barneskolen og for førskolebarn i barnehager
– gi alle barna mulighet til å delta, uansett deres funksjonsevne eller andre forutsetninger

TUTANK AS
c/o M7 Regnskap AS
Postboks 9, Kristianborg
5822 BERGEN
Org.nr. 895 417 912
NORWAY

Kontaktperson: Kenneth Nordvik
Telefon: +47 952 67 038
E-mail: info@tutank.com