TUTANK AKTIV LÆRING UNDERVISNINGSOPPLEGG
Sosialt sansebasert samspill med fysiske lærevenner gjør matematikk enklere å forstå.

Konseptet TUTANK Active Learning er utviklet i Norge med støtte fra Innovasjon Norge.

Stasjonsarbeid eller fysisk aktivitet
Alle våre aktiviteter kan brukes ved stasjonsarbeid eller kombinert med fysisk aktivitet. Videoeksempler finnes på våre ulike produktsider.

Undervisningsopplegget gir elevene et bedre grunnlag til å kunne reflektere, være skapende, utforskende, kritiske og kreative.
Tutank aktiv læring er utarbeidet for å kunne bidra til å nå kompetansemålene i den nye læreplanen 2020.

Fysisk bevegelse, lek og læring
Tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og skole vektlegges. Med Tutank finnes der ulike aktiviteter som gjør overgangen fra barnehage til skole til en lek med faglig innhold.

Mål 
– invitere barn til felles lek som kombinerer fysisk aktivitet med faglig innhold
– gi barna økt motivasjon og lyst til å delta
– danne nye og gode vennskapsbånd
– fremme barnas sosialkompetanse
– bidra til økt mestringsfølelse
– benytte hele sanseapparatet
– bedre samarbeidsevner
– gi barna økt selvtillit
– spre glede og latter
– antimobbing
– bedre motoriske ferdigheter
– gi en mer variert skolehverdag
– fysisk og psykisk helsefremmende
– inkluderende for fremmedspråklige barn
– aktivitet som er jevnlige, daglige og ukentlige
– åpne for individuell evaluering av enkeltelever og planlegging
– kan startes tidlig i barneskolen og for førskolebarn i barnehager
– gi alle barna mulighet til å delta, uansett deres funksjonsevne eller andre forutsetninger

TUTANK AS
Sørhaugen 7D
5236 Rådal
Norway
Org.nr. 995 305 364

Phone: +47 484 03 939
E-mail: info@tutank.com

Facebook: facebook.com/TutankGames
Internet: www.tutank.com

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.