Nr 35 Tutank SUDOKU med gangetabellene 1 til 10

kr 4 690

SUDOKU med gangetabellene 1 til 10 og oppgaver bestående av faktorer og produkter.

Alle de 10 ulike SUDOKU aktivitetsmattene med gangetabellene fra 1 til 10, kan bestilles samlet.
Se SKOLEPAKKE 11. Pakken inneholder 10 store magnetbrett og 1000 magnetiske brikker.
Vekt: 45 kg

Inndeling av lag: Elevene deles inn i maks 5 elever per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte og 100 sudoku-brikker med faktorer. Brikkene plasseres 15-20 meter unna. Laget stiller seg opp på rekke og gjør seg klar til å løpe for å hente brikker. Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og det er kun lov til å hente én sudokubrikke per tur. Neste deltaker løper ut når brikken er lagt ned på aktivitetsmatten. Alle de 100 brikkene hentes før sudokuspillet startes.

Fysisk aktivitet: Dersom avstanden er 20 meter, må hver elev løpe 40 meter for hver sudokubrikke som hentes.
Sammenlagt må hvert av lagene løpe 4 km. Dette utgjør 800 meter oppvarming per elev innen Sudoku starter.

Eksempel: Hvert lag samarbeider for å finne ut hvor brikkene med faktorer skal plasseres på aktivitetsmatten.
I eksempelet ovenfor er sudokuoppgaven med 7-gangen ferdig lagt på brettet. Oppgaven består av både produktene og faktorene i 7-gangen. Brikkene som skal benyttes i sudokuoppgaven består utelukkende av faktorene i 7-gangen.
Dersom produktet 63 er lagt i én av rutene i sudokuoppgaven, så kan ikke brikken med faktorene 9×7 legges på samme rad eller i samme kolonne. Dersom produktet 42 er lagt i én av rutene, så kan ikke brikken med faktorene 6×7 legges på samme rad eller i samme kolonne. Dersom faktorene 8×7 er lagt i én av rutene, så kan ikke brikken med faktorene 8×7 legges på samme rad eller i samme kolonne.

Variasjon: I stedet for å hente alle brikkene før sudokuspillet startes, kan elevene hente én og én brikke og spille Sudoku fortløpende. For ekstra spenning, bruk gjerne stoppeklokke og ta tiden på hvert av lagene.

Stasjonsarbeid: Uten fysisk aktivitet, øver elevene seg på de 10 gangetabellene i sudokuspillene 1-10.

SFO: Barn på SFO eller AKS kan bruke spillet som innendørsaktivitet om morgenen, og som fysisk aktivitet utendørs om ettermiddagen.

Tilleggsopplysninger:
SUDOKU aktivitetsmatte nr. 35-7, som vist ovenfor, benytter brikkesettet T035-F7 med alle faktorene i 7-gangen.
Øvrige SUDOKU aktivitetsmatter er nummererte fra 35-1 til 35-10 og brikkesettene fra T035-F1 til T035-F10.

Produktet leveres med 1 stor magnettavle og 100 magnetbrikker.
Størrelse på magnettavlene er 90cm x 60cm.
Størrelse på magnetbrikkene er 5cm x 5cm.
Totalvekt: 4,5 kg
Alle priser er oppgitt ekskl. mva og frakt.

De 10 ulike SUDOKU aktivitetsmattene med gangetabellene fra 1 til 10, finnes samlet i SKOLEPAKKE 11.
Vekt: 45 kg

Velg med hvilken gangetabell

Sudoku med 1-gangen, Sudoku med 10-gangen, Sudoku med 2-gangen, Sudoku med 3-gangen, Sudoku med 4-gangen, Sudoku med 5-gangen, Sudoku med 6-gangen, Sudoku med 7-gangen, Sudoku med 8-gangen, Sudoku med 9-gangen

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.