A4/A3 ark – De 4 regneartene med addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon, vannrett og loddrett

500 assorterte ark per kartong.

Ved kjøp av våre kartonger med 500 ark, kan skolen som har kjøpt arkene fritt kopiere disse gratis for fremtidig bruk.
 Kjøp av ark i A3 format anbefales, da dette formatet kan forminskes til A4 format på kopimaskin, uten tap av kvalitet. 

kr 2 990kr 3 990

63 stk. av nr. 4: Addisjon horisontalt med posisjonering av 1’ere, 10’ere og 100’ere.
63 stk. av nr. 7: Subtraksjon horisontalt med posisjonering av 1’ere, 10’ere og 100’ere.
63 stk. av nr. 10: Multiplikasjon horisontalt med posisjonering av 1’ere, 10’ere og 100’ere.
63 stk. av nr. 11: Divisjon horisontalt med posisjonering av 1’ere, 10’ere og 100’ere.
62 stk. av nr. 5: Addisjon av hele tall vertikalt med posisjonering av sifre og minnetall.
62 stk. av nr. 6: Addisjon av desimaltall vertikalt med posisjonering av sifre og minnetall.
62 stk. av nr. 8: Subtraksjon av hele tall vertikalt med posisjonering av sifre og vekslingstall.
62 stk. av nr. 9: Subtraksjon av desimaltall vertikalt med posisjonering av sifre og vekslingstall.

Arkstørrelse

A3, A4

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.