A4/A3 ark – Omregning av lengder, liter, areal, volum og masse

500 assorterte ark per kartong.

Ved kjøp av våre kartonger med 500 ark, kan skolen som har kjøpt arkene fritt kopiere disse gratis for fremtidig bruk.
 Kjøp av ark i A3 format anbefales, da dette formatet kan forminskes til A4 format på kopimaskin, uten tap av kvalitet.

kr 2 990kr 3 990

100 stk. av nr. 14: Omregning av lengder til og fra km, hm, dam, m, dm, cm og mm.
100 stk. av nr. 15: Omregning av liter til og fra kiloliter(m³), hl, dal, liter(dm³), dl, cl og ml.
100 stk. av nr. 16: Omregning av areal til og fra m², dm², cm² og mm².
100 stk. av nr. 17: Omregning av volum til og fra m³ (1000 liter), dm³ (1 liter) og cm³.
100 stk. av nr. 18: Omregning av masse til og fra tonn, kg, hg, dag, g, dg, cg og mg.

Arkstørrelse

A3, A4

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.