Aktivitet nr. 3: Lær å telle til 100 med tallord på 7 ulike språk. PVC utgave.

Produktet leveres med 1 stor aktivitetsmatte i pvc og 100 plastbrikker.

Velg språk på brikkesett og ønsket målform på aktivitetsmatten.

kr 2 627

Lær å telle til 100 med norske, tyske, franske, italienske, spanske, kinesiske eller engelske tallord.

Inndeling av lag: Elevene deles inn i maks 5 elever per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte og 100 brikker.
Boksen med brikkene plasseres 15-20 meter unna aktivitetsmatten. Laget stiller seg opp på rekke og gjør seg klar til å løpe for å hente brikker. Én elev fra hvert lag får løpe ut samtidig og det er kun lov til å hente én brikke per tur. Neste deltaker ut, får først lov til å løpe ut når den aktuelle brikken har blitt plassert riktig på aktivitetsmatten.

Fysisk aktivitet: Dersom avstanden er 20 meter, må hver elev løpe 40 meter for å hente én brikke. I tabellen er det 100 brikker. Sammenlagt må hvert av lagene løpe 4 km. Dette utgjør 800 meter intensiv intervalltrening per deltaker.

Eksempel: Elevene som har løpt og hentet en brikke, leser opp oppgaven på brikken til laget sitt. Laget samarbeider, og plasserer brikken på matten. Regel er først ferdig eller flest brikker på tid. «The number is seventy-seven! How do you spell this number in Norwegian?». Laget svarer «Syttisju» og brikken legges ned i rute 77.

Variasjon: Spill gjerne med bingoregler. Første lag som klarer en full rad eller en hel kolonne, roper BINGO! Fysiske hindringer kan, etter eget ønske, legges inn i løypen for økt fysisk aktivitet.

Stasjonsarbeid: Elevene jobber i grupper uten fysisk aktivitet. Tiden de bruker kan registreres, slik at det blir spennende å slå egne rekorder. Tiden som lagene får til rådighet kan telles ned fra f.eks. 15 minutter. Med maksimalt 5 elever per lag, samarbeider elevene best mulig.

Tilleggsopplysninger: Rød bakgrunnsfarge i tabellen og på brikkene betyr partall. Blå farge er oddetall. Primtallene er markert med liten gul trekant i hjørnet på hver av brikkene og i rutenettet i tabellen. Brikkene er tekstet med engelske tallord, slik at elevene lærer å lese hvordan tallene skrives med bokstaver på engelsk. Brikkesettet T006 kan leveres på 7 ulike språk til barne- og ungdomsskolen. Elevene lærer hvordan man skriver tallordene på hvert språk. Lær å telle til 100 med norske, tyske, franske, italienske, spanske, kinesiske eller engelske tallord.

Produktet leveres med 1 stor aktivitetsmatte i pvc og 100 plastbrikker.
Størrelse på pvc-mattene er 98 cm x 78 cm.
Størrelse på plastbrikkene er 7 cm x 7 cm.
Totalvekt: 1,5 kg

FARGEKODE PÅ BRIKKENE
Rød bakgrunn = partall
Blå bakgrunn = oddetall
Rød med gul trekant = partall og primtall
Blå med gul trekant = oddetall og primtall

BESTILL EKSTRA BRIKKESETT ELLER KUN BRIKKESETT
Brikkesettene kan leveres separat uten selve pvc duken.
Se brikkesett:  T006 – Tallene 1 til 100 med tallord på 7 språk

! Brikkene i plast kan fritt kopieres opp i farger og skrives ut som reservebrikker.
Dersom brikker forsvinner eller mangler kan nye brikker skrives ut, lamineres og klippes ut.
Bruk kopimaskin, kopiere brikkene i farger og ta godt vare på dem som backup for fremtiden!

ANDRE SPRÅK
Vi kan leverer brikkesettene på andre språk.
Kontakt oss for mer informasjon på e-mail: info@tutank.com

Alle priser er oppgitt ekskl. mva og frakt.

Språk på brikkesett

Engelsk, Fransk, Italiensk, Kinesisk, Norsk bokmål, Nynorsk, Spansk, Tysk

Velg målform/språk:

Bokmål, Fransk, Nynorsk

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.