Aktivitet nr. 5: Addisjon av hele tall vertikalt, posisjonering av tall og bruk av minnetall. PVC utgave.

Produktet leveres med 1 stor aktivitetsmatte i pvc og 200 plastbrikker.

kr 3 287

 

Addisjon av hele tall vertikalt, posisjonering av sifre og bruk av minnetall.

Inndeling av lag: Elevene deles inn i maks 5 elever per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte og 200 brikker.
Brikkesettet T001 med tallene 0-9 plasseres 15-20 meter unna aktivitetsmatten. Brikkesettet T003 med minnetallene 1-9 legges ved siden av aktivitetsmatten. Laget stiller seg opp på rekke og gjør seg klar til å løpe for å hente brikker. Én elev fra hvert lag får løpe ut samtidig og det er kun lov til å hente én brikke per tur. Neste deltaker ut, får først lov til å løpe ut når den aktuelle brikken har blitt lagt ned på aktivitetsmatten.

Fysisk aktivitet: Dersom avstanden er 20 meter, må hver elev løpe 40 meter for å hente én brikke. Det er plass til 64 brikker totalt. Benyttes alle tilgjengelige felt på matten, utgjør dette 2560 meter intensiv intervalltrening per lag.

Eksempel: Elevene improviserer og lager sine egne addisjonsoppgaver vertikalt. Brikkene plasseres på de 6 tilgjengelige radene, for å legge tall under hverandre. Når tallene skal summeres, benyttes brikkesettet T003 som minnetall. På aktivitetsmatten er det et eget horisontalt felt for plassering av minnetall. Etter at begge lagene er ferdige, kan de dobbeltsjekke regneoppgavene til motparten og kontrollerer at det andre laget har regnet alt riktig.
Ved å sammenligne svarene, blir det ekstra spennende å se hvilket lag som fikk høyest svar eller størst poengsum.

Variasjon: Fysiske hindringer kan, etter eget ønske, legges inn i løypen for økt fysisk aktivitet.

Stasjonsarbeid: Elevene jobber i grupper uten fysisk aktivitet. Tiden de bruker kan registreres, slik at det blir spennende å slå egne rekorder. De kan løse regneoppgaver ifra matteboka og øve seg på bruk av minnetall.

Tilleggsopplysninger: Brikkesettet T001 inneholder tallene 0 til 9 og består av 50 røde partall og 50 blå oddetall. Primtallene 2, 3, 5 og 7 er markert med liten gul trekant i hjørnet på brikkene. Brikkesettet T003 inneholder alle minnetallene fra 1 til 9. Minnetallsbrikkene har grønn bakgrunnsfarge. T001 kan også benyttes som minnetall.

VIDEO: måling av lengder, multiplikasjon for å finne areal, addisjon, subtraksjon og beregning av liter maling.

Produktet leveres med 1 stor aktivitetsmatte i pvc og 200 plastbrikker.
Størrelse på pvc-mattene er 98 cm x 78 cm.
Størrelse på plastbrikkene er 7 cm x 7 cm.
Totalvekt: 2 kg

Alle priser er oppgitt ekskl. mva og frakt.

Velg målform:

Bokmål, Nynorsk

Velg brikkesett

Tallene 0-9 & Minnetall 1-9 Bokmål, Tallene 0-9 & Minnetall 1-9 Nynorsk

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.