Aktivitet nr. 1A: Gangetabellen med faktorene på brikkene og produktene i tabellen.

Produktet leveres med én stor magnettavle og 100 sterke magnetbrikker  i samme målform som brettet.

kr 4 690

The Multiplication Table with products and factors

Gangetabellen med alle faktorene på brikkene og produktene i tabellen.

Inndeling av lag: Elevene deles inn i maks 5 elever per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte og 100 brikker.
Boksen med brikkene plasseres 15-20 meter unna aktivitetsmatten. Laget stiller seg opp på rekke og gjør seg klar til å løpe for å hente brikker. Én elev fra hvert lag får løpe ut samtidig og det er kun lov til å hente én brikke per tur. Neste deltaker ut, får først lov til å løpe ut når den aktuelle brikken har blitt plassert riktig på aktivitetsmatten.

Gangetabellene i gymtimene gir både begeistring, spenning og samarbeid!

Fysisk aktivitet: Dersom avstanden er 20 meter, må hver elev løpe 40 meter for å hente én brikke. I tabellen er det 100 brikker. Sammenlagt må hvert av lagene løpe 4 km. Dette utgjør 800 meter intensiv intervalltrening per deltaker.

Eksempel: Elevene som har løpt og hentet en brikke, leser opp oppgaven på brikken til laget sitt. Laget samarbeider, og plasserer brikken på matten. Regel er først ferdig eller flest brikker på tid. «Hvor mye er 4×3?» Laget svarer «12», finner posisjonen til 4×3 og legger ned brikken. Oppgavene 3×4, 2×6 og 6×2 gir også svaret 12. Posisjonen til disse svarene varierer i tabellen. Tallene 6, 8, 10, 12, 18, 20, 24, 30 og 40 finnes fire steder i tabellen.

Variasjon: Spill gjerne med bingoregler. Første lag som klarer en full rad eller en hel kolonne, roper BINGO! Det blir ekstra spennende for elevene dersom de klarer å legge alle de «magiske» sorte kvadrattallene i diagonalen. Dette setter ytterligere fart på elevene og gir dem SUPERBINGO! Fysiske hindringer kan, etter eget ønske, legges inn i løypen for økt fysisk aktivitet.

Stasjonsarbeid: Elevene jobber i grupper uten fysisk aktivitet. Tiden de bruker kan registreres, slik at det blir spennende å slå egne rekorder. Tiden som lagene får til rådighet kan telles ned fra f.eks. 15 minutter. Med maksimalt 5 elever per lag, samarbeider elevene best mulig.

Tilleggsopplysninger: De vanskeligste regneoppgavene i gangetabellen, som mange elever sliter med, er rammet inn i gult. I dette markerte området vektlegges 7×6=42, 8×6=48, 8×7=56 og 6×7=42, 6×8=48, 7×8=56. Kvadrattallene i diagonalen er skrevet med sort tekst. Rød bakgrunnsfarge i tabellen og på brikkene betyr partall. Blå farge er oddetall. Tallene 2, 3, 5 og 7 i gangetabellen er primtall. Disse er markert med liten gul trekant i hjørnet på hver av brikkene.

BINGO med gangetabellen utendørs

Matematikkens dag

Begge gangetabellene 1A og 1B finnes også samlet i SKOLEPAKKE 1.

Gangetabellen på 60 sek.

Produktet leveres med 1 stor magnettavle og 100 magnetbrikker.
Størrelse på magnettavlene er 90cm x 60cm.
Størrelse på magnetbrikkene er 5cm x 5cm.
Totalvekt: 4,5 kg
Alle priser er oppgitt ekskl. mva og frakt.

 

Velg målform/språk:

Bokmål, Engelsk, Fransk, Nynorsk, Spansk, Tysk

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.