Nr. 24 STOR TUTANK PYRAMIDE med 400 baller

Tutank pyramidebygging er et aktivitetstilbud som kan brukes i gymtimer i skoletiden, TL trivselslederaktivitet i storefri og som ettermiddagsaktivitet på AKS og SFO.

kr 28 000

Navn på øvelse: TUTANK stor pyramide med 400 baller
Tid: 15-20 minutter per omgang.
Antall samtidige brukere: 20-40
Antall deltakere per lag: 5-10
Antall anbefalte lag: 4

Beskrivelse av aktivitet:
Elevene skal løpe og hente baller og stable dem på spillbrettet. Målet er å konstruere en stor pyramide i 3D.
Del elevene inn i 4 lag; A, B, C og D. Elevene hjelper til med å plasserer 4 plastbokser med baller i den éne enden av gymsalen. Plastboksene plasseres ved siden av hverandre, med ca. 2 meters mellomrom, og navngis A, B, C og D. Spillbrettet plasseres i den andre enden av gymsalen, eller ca. 15-20 meters avstand fra boksene.

Elevene på hvert lag stiller opp på 4 rekker ved spillbrettet. To lag til høyre for spillbrettet og to lag til venstre.
Lag A henter baller i henholdsvis boks A. Lag B henter baller i boks B, lag C i boks C og lag D henter

Fysisk aktivitet
Avstanden mellom ballene og pyramidene kan variere.

En stor pyramide består av i alt 385 baller.
Reserveballer: 15 stk.
Antall elever per lag: 5-8
Spillbase som underlag har 100 hull.
10 meters avstand = 7700 meter totalt
12 meters avstand = 9240 meter totalt
17 meters avstand = 13090 meter totalt
54,8 meters avstand = Marathon 42195 meter totalt

ALTERNATIVE OPPGAVER TIL TUTANK PYRAMIDENE

Stor Tutank pyramide med 385 baller – aktivitet nr. 24

a) Muntlig beskrive ulike metoder som kan brukes for å finne ut hvor mange baller som finnes i pyramiden. Hvor mange baller er det i pyramiden totalt? Måtte dere telle alle ballene eller klarte dere å finne ut av dette ved hjelp av f.eks. multiplikasjon og addisjon?
Hvordan klarte dere å finne ut av dette?

b) Regne ut hvor mange baller det er i alle de fire pyramidene totalt.

c) Er grunnflaten i pyramiden trekantet, rektangulær eller kvadratisk?

d) Oppgi antall hjørner og sideflater i pyramiden.

e) Hvor mange sideflater i pyramiden har form som trekanter?

f) Hvor mye veier hele pyramiden? Hver ball veier 50 g (gram). Hvor mange gram veier alle ballene i pyramiden? Hvor mange kg (kilo) utgjør dette?

g) Mål avstand og ta tiden. Mål opp avstanden mellom pyramidebrettet og ballene i meter. Hva er avstanden? Hvor lang tid brukte dere på å bygge ferdig hele pyramiden?

h) Fysisk aktivitet og tilbakelagt distanse. Finn ut hvor mange meter laget ditt har løpt for å bygge ferdig hele pyramiden. Hvor mange var dere på lag sammen? Finn ut hvor mange meter laget ditt løp totalt? Hvor mange meter løp hver av dere? Klarer dere å gjøre om antall meter som hver av dere løp, om til kilometer (km)? Hvor mange km løp du?

i) Finn gjennomsnittsfarten til laget ditt. Gjør om antall meter laget ditt løp, om til kilometer. Gjør om tiden dere brukte, minutter og sekunder, om til timer. Hvor fort løp laget deres for å bygge ferdig hele pyramiden? Oppgi gjennomsnittsfarten i km/t.

j) Beregne arealet av grunnflaten i pyramiden. Hver ball har en diameter på 65 mm og det er plass til 100 baller i grunnflaten. Hvor mange mm2 (kvadratmillimeter) utgjør grunnflaten i pyramiden? Hvor mange m2 (kvadratmeter) blir dette?

k) Beregne det omtrentlige volumet av hele pyramiden med baller. Bruk målebånd og ta mål i centimeter (cm) av lengden og bredden i grunnflaten, og selve høyden på pyramiden. Volumet av en pyramide er gitt ved formelen V = (G x h) / 3. Bokstaven V står for volum, bokstaven G er arealet av grunnflaten og bokstaven h er høyden på pyramiden. Finn volumet av pyramiden i cm3 (kubikkcentimeter) og gjør om svaret til m3 (kubikkmeter). Klarer dere å gjøre om det totale volumet av pyramiden til liter? 1 dm3 (kubikkdecimeter) = 1 l (liter). Hvor mange liter rommer selve pyramiden? NB! Se bort ifra avstand og luftrom mellom ballene.

Velg målform:

Bokmål, Nynorsk

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.