Nr 12: ULIKHETER med større enn > og mindre enn <

Produktet leveres med én stor magnettavle og 100 sterke magnetbrikker  i samme målform som brettet.

kr 4 690

Ulikheter med sortering av tall større enn > og mindre enn <.

Inndeling av lag: Elevene deles inn i maks 5 elever per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte og 100 brikker.
Boksen med brikkene plasseres 15-20 meter unna aktivitetsmatten. Laget stiller seg opp på rekke og gjør seg klar til å løpe for å hente brikker. Én elev fra hvert lag får løpe ut samtidig og det er kun lov til å hente én brikke per tur. Neste deltaker ut, får først lov til å løpe ut når den aktuelle brikken har blitt lagt ned på aktivitetsmatten.

Fysisk aktivitet: Dersom avstanden er 20 meter, må hver elev løpe 40 meter for å hente én brikke. Det er plass til 80 brikker totalt. Benyttes alle tilgjengelige felt på matten, utgjør dette 3200 meter intensiv intervalltrening per lag.

Eksempel: Elevene løper og henter brikker med sifrene 0 til 9. Brikkene plasseres vilkårlig i rutenettet slik at det dannes ulike tall. Tallene må legges på riktig side av ulikhetstegnene. Retning på ulikhetstegnene kan variere.
Eksempel 74 > 52 > 35, 82 < 92 > 52, 810 > 98 < 175. Når tiden er ute eller begge lagene er ferdige, kan hvert lag bytte side for å kontrollere om motparten har lagt alle tallene riktig.

Variasjon: Elever kan ev. instrueres til å lage tall med kun ett siffer eller kun tall med 2 sifre. Det er lov å flytte på brikkene, slik at man oppnår å lage flest riktige tall på hver side av ulikhetstegnene. Fysiske hindringer kan, etter eget ønske, legges inn i løypen for økt fysisk aktivitet.

Stasjonsarbeid: Elevene jobber i grupper uten fysisk aktivitet. Dersom man har 2 lag på stasjonen, kan elevene konkurrere om å bli først ferdig med å sortere f.eks. 2-sifrede tall mellom ulikhetstegnene. Med maksimalt 5 elever per lag, samarbeider elevene best mulig.

Tilleggsopplysninger: Tallbrikkene er nummererte fra 0 til 9 og består av 50 røde partall og 50 blå oddetall. Primtallene 2, 3, 5 og 7 er markert med liten gul trekant i hjørnet på brikkene. Største tall er 999.

Produktet leveres med 1 stor magnettavle og 100 magnetbrikker.
Størrelse på magnettavlene er 90cm x 60cm.
Størrelse på magnetbrikkene er 5cm x 5cm.
Totalvekt: 4,5 kg
Alle priser er oppgitt ekskl. mva og frakt.

 

Velg målform:

Bokmål, Nynorsk

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.