Nr 13 OVERSLAG AV HELE TALL OG DESIMALTALL

Produktet leveres med én stor magnettavle og 100 sterke magnetbrikker

i samme målform som brettet.

kr 3 490

Overslag av hele tall og desimaltall

Inndeling av lag: Elevene deles inn i maks 5 elever per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte og 100 brikker.
Boksen med brikkene plasseres 15-20 meter unna aktivitetsmatten. Laget stiller seg opp på rekke og gjør seg klar til å løpe for å hente brikker. Én elev fra hvert lag får løpe ut samtidig og det er kun lov til å hente én brikke per tur. Neste deltaker ut, får først lov til å løpe ut når den aktuelle brikken har blitt lagt ned på aktivitetsmatten.

Fysisk aktivitet: Dersom avstanden er 20 meter, må hver elev løpe 40 meter for å hente én brikke. Det er plass til 80 brikker totalt. Benyttes alle tilgjengelige felt på matten, utgjør dette 3200 meter intensiv intervalltrening per lag.

Eksempel: Elevene løper og henter brikker med sifrene 0 til 9. Brikkene plasseres vilkårlig i rutenettet slik at det dannes ulike hele tall eller desimaltall til venstre for overslagstegnet. Til høyre for overslagstegnet runder elevene av de hele tallene eller desimaltallene til nærmeste hele énere, tiere eller hundrere.
Eksempel 0.95 ≈ 1, 8 ≈ 10, 180 ≈ 200, 149.50 ≈ 150. Når tiden er ute eller begge lagene er ferdige, kan hvert lag bytte side for å kontrollere om motparten har gjort overslagene deres riktig.

Variasjon: Elevene kan ev. instrueres til å lage kun hele tall, kun desimaltall, eller 1-, 2- og 3-sifrede tall. Det er lov å flytte på brikkene, slik at man oppnår å lage flest riktige tall på hver side av ulikhetstegnene. Fysiske hindringer kan, etter eget ønske, legges inn i løypen for økt fysisk aktivitet.

Stasjonsarbeid: Elevene jobber i grupper uten fysisk aktivitet. Dersom man har 2 lag på stasjonen, kan elevene konkurrere om å bli først ferdig med å gjøre overslag av f.eks. 2-sifrede tall. Med maksimalt 5 elever per lag, samarbeider elevene best mulig.

Tilleggsopplysninger: Tallbrikkene er nummererte fra 0 til 9 og består av 50 røde partall og 50 blå oddetall. Primtallene 2, 3, 5 og 7 er markert med liten gul trekant i hjørnet på brikkene. Største tall er 999.

Produktet leveres med 1 stor magnettavle og 100 magnetbrikker.
Størrelse på magnettavlene er 90cm x 60cm.
Størrelse på magnetbrikkene er 5cm x 5cm.
Totalvekt: 4,5 kg
Alle priser er oppgitt ekskl. mva og frakt.

Velg målform:

Bokmål, Nynorsk

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.