Nr 15 OMREGNING AV LITER

Produktet leveres med én stor magnettavle og 100 sterke magnetbrikker i samme målform som brettet.

kr 4 690

Måling av liter og omregning til og fra kiloliter(m³), hl, dal, liter(dm³), dl, cl og ml.

Inndeling av lag: Elevene deles inn i maks 5 elever per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte, 100 brikker, papirark og én blyant. Brikkene plasseres sammen med aktivitetsmatten. Konkretene som skal avleses mål på er utvalgt av læreren. Disse plasseres 15-20 meter unna. Laget stiller seg opp på rekke og gjør seg klar til å løpe for å lese av mål. Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og det er kun lov til å lese av mål på ett konkret per tur. Neste deltaker løper ut når måleresultatet som ble avlest har blitt lagt ned korrekt på aktivitetsmatten.

Fysisk aktivitet: Dersom avstanden er 20 meter, må hver elev løpe 40 meter for å avlese mål på ulike konkreter. Det er plass til 10 måleresultater på aktivitetsmatten. Benyttes alle tilgjengelige 10 felt på matten, utgjør dette 400 meter fysisk bevegelighet per lag.

Eksempel: Konkreter som skal avleses mål på kan f.eks. være 10 typer av litermål med ulike mengder vann.
Oppgavetype kan være å lese av mål i dl og finne ut hvor mange ml og liter dette gir som svar.
Vannmengde = 7,5 dl. Ved å plassere en 0 bak, blir svaret 750 ml. Ved å plassere en 0 foran, gir dette 0,75 liter.
Når tiden er ute eller begge lagene er ferdige, kan hvert lag bytte side for å kontrollere om motparten har lagt svarene sine riktig. Begge lagene tar mål av de samme 10 konkretene og felles resultater noteres ned i arbeidsboka.

Variasjon: Dersom det spilles utendørs kan konkretene plasseres på ulike poster i terrenget. Fysiske hindringer kan, etter eget ønske, legges inn i løypen for økt fysisk aktivitet.

Stasjonsarbeid: Elevene kan løse oppgaver i matteboka i felleskap med maksimalt 5 elever per lag. Alle felles resultater noteres ned i arbeidsboka.

Tilleggsopplysninger: Tallbrikkene er nummererte fra 0 til 9 og består av 50 røde partall og 50 blå oddetall. Primtallene 2, 3, 5 og 7 er markert med liten gul trekant i hjørnet på brikkene.

De 5 omregningstabellene av lengde, liter, masse, areal og volum finnes også samlet i SKOLEPAKKE 3.

VIDEO: måling av lengder, multiplikasjon for å finne areal, addisjon, subtraksjon og beregning av liter maling.

Produktet leveres med 1 stor magnettavle og 100 magnetbrikker.
Størrelse på magnettavlene er 90cm x 60cm.
Størrelse på magnetbrikkene er 5cm x 5cm.
Totalvekt: 4,5 kg
Alle priser er oppgitt ekskl. mva og frakt.

Velg målform:

Bokmål, Nynorsk

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.