Nr 16 OMREGNING AV AREAL

Inkludert 1 brikkesett i samme målform som brettet.

kr 4 690

Måling av areal og omregning til og fra m², dm², cm² og mm².

Inndeling av lag: Elevene deles inn i maks 5 elever per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte, 100 brikker, papirark, én blyant og ett målebånd. Brikkene plasseres sammen med aktivitetsmatten. Konkretene som skal tas mål av er utvalgt av læreren. Disse plasseres 15-20 meter unna. Laget stiller seg opp på rekke og gjør seg klar til å løpe for å ta mål. Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og det er kun lov til å ta mål av ett konkret per tur. Neste deltaker løper ut når arealet er regnet ut og svaret er lagt ned korrekt på aktivitetsmatten.

Fysisk aktivitet: Dersom avstanden er 20 meter, må hver elev løpe 40 meter for å ta mål av ulike konkreter. Det er plass til 10 måleresultater på aktivitetsmatten. Benyttes alle tilgjengelige 10 felt på matten, utgjør dette 400 meter fysisk bevegelighet per lag.

Eksempel: Konkreter som skal tas mål av kan f.eks. være 10 bøker med ulike lengder og bredder.
Oppgavetype kan være å ta mål av konkretene i cm og finne ut hvor mange mm2 og m2 dette gir som svar.
Lengde = 30 cm og bredde = 20 cm gir svaret 600 cm2. Ved å plassere to 0’er bak, blir svaret 60000 mm2. Ved å plassere to 0’er foran, gir dette 0,06 m2.
Når tiden er ute eller begge lagene er ferdige, kan hvert lag bytte side for å kontrollere om motparten har lagt svarene sine riktig. Begge lagene tar mål av de samme 10 konkretene og felles resultater noteres ned i arbeidsboka.

Variasjon: Dersom det spilles utendørs kan konkretene plasseres på ulike poster i terrenget. Fysiske hindringer kan, etter eget ønske, legges inn i løypen for økt fysisk aktivitet.

Stasjonsarbeid: Elevene kan løse oppgaver i matteboka i felleskap med maksimalt 5 elever per lag. Alle felles resultater noteres ned i arbeidsboka.

Tilleggsopplysninger: Tallbrikkene er nummererte fra 0 til 9 og består av 50 røde partall og 50 blå oddetall. Primtallene 2, 3, 5 og 7 er markert med liten gul trekant i hjørnet på brikkene.

Video: Måling av lengder og bredder i cm, arealberegning, omgjøring fra cm2 til mm2 og m2.

De 5 omregningstabellene av lengde, liter, masse, areal og volum finnes også samlet i SKOLEPAKKE 3.

Produktet leveres med 1 stor magnettavle og 100 magnetbrikker.
Størrelse på magnettavlene er 90cm x 60cm.
Størrelse på magnetbrikkene er 5cm x 5cm.
Totalvekt: 4,5 kg
Alle priser er oppgitt ekskl. mva og frakt.

VIDEO: måling av lengder, multiplikasjon for å finne areal, addisjon, subtraksjon og beregning av liter maling.

 

 

Velg målform:

Bokmål, Nynorsk

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.