Nr 18 OMREGNING AV MASSE. PVC utgave.

Produktet leveres med 1 stor aktivitetsmatte i pvc og 100 plastbrikker.

kr 2 627

Måling av masse og omregning til og fra tonn, kg, hg, dag, g, dg, cg og mg.

Inndeling av lag: Elevene deles inn i maks 5 elever per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte, 100 brikker, papirark, én blyant og en vekt. Brikkene plasseres sammen med aktivitetsmatten. Konkretene som skal veies og type vekter er utvalgt av læreren. Disse plasseres 15-20 meter unna sammen med vektene. Laget stiller seg opp på rekke og gjør seg klar til å løpe for å veie. Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og det er kun lov til å veie ett av konkretene per tur. Neste deltaker løper ut når svaret i kg eller gram er lagt ned korrekt på aktivitetsmatten.

Fysisk aktivitet: Dersom avstanden er 20 meter, må hver elev løpe 40 meter for å ta mål av ulike konkreter. Det er plass til 10 måleresultater på aktivitetsmatten. Benyttes alle tilgjengelige 10 felt på matten, utgjør dette 400 meter fysisk bevegelighet per lag.

Eksempel: Konkreter som skal veies kan f.eks. være 10 esker eller 10 bøker med ulike masser.
Oppgavetype kan være å veie konkretene i gram og finne ut hvor mange hg og kg dette gir som svar.
Vekt = 350 g. Ved å studere svaret i tabellen ser elevene at 350 g utgjør 3,5 hg. Ved å plassere en 0 foran svaret, gir dette 0,35 kg.
Når tiden er ute eller begge lagene er ferdige, kan hvert lag bytte side for å kontrollere om motparten har lagt svarene sine riktig. Begge lagene tar mål av de samme 10 konkretene og felles resultater noteres ned i arbeidsboka.

Variasjon: Dersom det spilles utendørs kan konkretene plasseres på ulike poster i terrenget. Fysiske hindringer kan, etter eget ønske, legges inn i løypen for økt fysisk aktivitet.

Stasjonsarbeid: Elevene kan løse oppgaver i matteboka i felleskap med maksimalt 5 elever per lag. Alle felles resultater noteres ned i arbeidsboka.

Tilleggsopplysninger: Tallbrikkene er nummererte fra 0 til 9 og består av 50 røde partall og 50 blå oddetall. Primtallene 2, 3, 5 og 7 er markert med liten gul trekant i hjørnet på brikkene.

De 5 omregningstabellene av lengde, liter, masse, areal og volum finnes også samlet i SKOLEPAKKE 3.

Produktet leveres med 1 stor aktivitetsmatte i pvc og 100 plastbrikker.
Størrelse på pvc-mattene er 98 cm x 78 cm.
Størrelse på plastbrikkene er 7 cm x 7 cm.
Totalvekt: 1,5 kg
Alle priser er oppgitt ekskl. mva og frakt.

Velg målform:

Bokmål, Nynorsk

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.