Nr 19 BOKSTAVLEK med ordklasser og verb. PVC utgave.

Produktet leveres med 1 stor aktivitetsmatte i pvc og 100 plastbrikker.

kr 1 990

  

Bokstavlek med diktat, øvelser på stavelse, rettskriving og lydering av ord.

Inndeling av lag: Elevene deles inn i maks 5 elever per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte og 100 bokstavbrikker. Brikkene plasseres 15-20 meter unna. Laget stiller seg opp på rekke og gjør seg klar til å løpe for å hente brikker. Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og det er kun lov til å hente én bokstavbrikke per tur. Neste deltaker løper ut når brikken er lagt ned på aktivitetsmatten. Alle bokstavbrikkene hentes før diktat begynner.

Fysisk aktivitet: Dersom avstanden er 20 meter, må hver elev løpe 40 meter for hver bokstavbrikke som hentes.
Sammenlagt må hvert av lagene løpe 4 km. Dette utgjør 800 meter oppvarming per elev innen selve ordleken starter.

Eksempel: Oppgavetyper kan f.eks. være å sette sammen bokstaver for å øve på rettskriving av ord med diftonger, J-lyden, Kj-lyden, O-lyden, Sj-lyden, Stum d, Stum h, V-lyden, Å-lyden, Æ-lyden, dobbel konsonant, adjektiv, substantiv, adverb, verb eller bøyning av verb. Rettskriving av engelske ord og setninger kan også øves inn i felleskap.
Som et gøy alternativ til diktat i klasserom, kan elevene selv leke pedagoger og holde diktat for de øvrige elevene. Elevene samarbeider på å legge bokstavene i riktig rekkefølge slik at ordet blir stavet korrekt. De observerer, lytter, korrigerer og lærer av hverandre. Reflekterte læresamtaler kan observeres og elevene får seg nye læringsvenner. Hvordan skrives kjøkken? Hvordan skriver dere kylling? Hvordan skrives ordet skjelver? Hvordan skrives geit? Er det dobbeltkonsonant i ordet sjiraf? Skrives ordet med sk eller sj? Er det én eller to f’er?
Når begge lagene er ferdige, kan lærer spørre hvordan ordene er stavet. Eventuelt kan hvert lag bytte side for å kontrollere om motparten har stavet deres ord riktig. Resultatene av alle ordene kan noteres ned i arbeidsboka.

Variasjon: Fysiske hindringer kan, etter eget ønske, legges inn i løypen for økt fysisk aktivitet.
Elevene kan få fritt valg til å lage egne ord. Bokstavlek kan gjennomføres utendørs og innendørs.

Stasjonsarbeid: Elevene kan løse oppgaver i norskboka i felleskap med maksimalt 5 elever per lag. Resultatene noteres ned i arbeidsboka. Hvert lag kan f.eks. ha egne diktater, der én av elevene leser opp aktuelle ord fra boka eller øvelsesark. Resten av laget samarbeider og øver seg på hvordan ordene skrives korrekt.

Tilleggsopplysninger: Bokstavbrikkene B001 består av hele alfabetet med 100 små bokstaver. B002 har store bokstaver. Røde bokstavbrikker er vokaler og blå brikker er konsonanter. Unntak er vokalen Y, som på engelsk varierer og kan ha rolle som enten vokal eller konsonant. Brikkesettet B003 består av 100 skrifttegn som komma, punktum, utropstegn, spørsmålstegn m.fl. Med de 3 brikkesettene B001, B002 og B003 kan elevene øve seg på å konstruere hele setninger, innskutte bisetninger og kommaregler, bruk av punktum og store forbokstaver.

Produktet leveres med 1 stor aktivitetsmatte i pvc og 100 plastbrikker.
Størrelse på pvc-mattene er 98 cm x 78 cm.
Størrelse på plastbrikkene er 7 cm x 7 cm.
Totalvekt: 1,5 kg
Alle priser er oppgitt ekskl. mva og frakt.

 

Velg målform:

Bokmål, Nynorsk

Velg brikkesett

a-å små bokstaver norsk, A-Å store bokstaver norsk, Skrifttegn

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.