Aktivitet nr. 1B: Gangetabellen med produktene på brikkene og faktorene i tabellen.

kr 1 990

Inkludert 1 brikkesett i samme målform som brettet.

Nullstill

Beskrivelse

The Multiplication Table with products and factors

Læringsmål: Matematikk 4. trinn, den lille multiplikasjonstabellen 1-10.

Inndeling av lag: Elevene deles inn i maks 5 elever per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte og 100 brikker.
Boksen med brikkene plasseres 15-20 meter unna aktivitetsmatten. Laget stiller seg opp på rekke og gjør seg klar til å løpe for å hente brikker. Én elev fra hvert lag får løpe ut samtidig og det er kun lov til å hente én brikke per tur. Neste deltaker ut, får først lov til å løpe ut når den aktuelle brikken har blitt plassert riktig på aktivitetsmatten.

Fysisk aktivitet: Dersom avstand er 20 meter, må hver elev løpe 40 meter for å hente én brikke. I tabellen er det 100 brikker. Sammenlagt må hvert av lagene løpe 4 km. Dette utgjør 800 meter intensiv intervalltrening per deltaker.

Eksempel: Elevene som har løpt og hentet en brikke, leser opp oppgaven på brikken til laget sitt. Laget samarbeider, avgir svar i kor og plasserer brikken på matten. Regel er først ferdig eller flest brikker på tid. «Hvilket gangestykke gir 12 som svar?» Laget svarer f.eks. «4×3» og brikken legges ned på riktig plass. Svaret 12 kan også være 3×4, 2×6 eller 6×2. Tallet 12 finnes fire steder i tabellen. Det samme gjelder for tallene 6, 8, 10, 18, 20, 24, 30 og 40.

Variasjon: Spill gjerne med BINGO regler med gangetabellen. Første lag som klarer en full rad eller en hel kolonne, roper BINGO! Det blir ekstra gøy og spennende dersom lagene klarer å legge alle kvadrattallene i diagonalen. Dette gjør det ekstra spennende, setter ytterligere fart på elevene, og gir SUPERBINGO! For økt fysisk aktivitet, kan fysiske hindringer som kjegler, rockeringer, benker, etc. benyttes. Da kan elevene løpe slalom, hoppe, hinke eller balansere.

Stasjonsarbeid: Elevene jobber i felleskap på grupperom uten fysisk aktivitet. Tiden de bruker kan registreres, slik at det blir spennende å slå egne rekorder. Tiden som lagene får til rådighet kan alternativt telles ned fra f.eks. 5 minutter til 0. Dette gjør det ekstra spennende. Med maksimalt 5 elever per lag, så samarbeider elevene langt mye bedre.

Tilleggsopplysninger: De vanskeligste regneoppgavene i gangetabellen, som mange elever sliter med, er rammet inn i gult. I dette markerte området vektlegges 7×6=42, 8×6=48, 8×7=56 og 6×7=42, 6×8=48, 7×8=56. Kvadrattallene i diagonalen er skrevet med sort tekst. Rød bakgrunnsfarge i tabellen og på brikkene betyr partall. Blå farge er oddetall. Tallene 2, 3, 5 og 7 i gangetabellen er primtall. Disse er markert med liten gul trekant i hjørnet på hver av brikkene.

Innhold og pris: Pakken inneholder aktivitetsmatte nr. 1B og brikkesettet T005B. Gangetabellene 1 til 10 med faktorene i rutenettet i gangetabellen og tilhørende produkter på brikkene. Brikkesettet består av 100 brikker.
Pris aktivitetspakke 1B: kr 1990,- eks. mva. Frakt kommer i tillegg til pris.

Tilbehør og anbefalinger: Ekstra brikkesett T005B (reservebrikker), kr 790,- eks. mva.
Bruk av 2 aktivitetspakker anbefales. Da kan 8-10 elever øve samtidig, på 2 lag, og konkurrere på like premisser.
Med 4 aktivitetspakker, kan 16-20 elever øve og konkurrere likt, fordelt på 4 lag, med de samme utfordringene.

Tilleggsinformasjon

Velg målform/språk:

Bokmål, Engelsk, Fransk, Nynorsk, Spansk, Tysk