Aktivitet nr. 2: Partall og oddetall med primtallene 2-97.

kr 1 990

Partall og Oddetall fra Tutank leveres med 100 tallbrikker.

Nullstill

Beskrivelse

Læringsmål: Matematikk 2. trinn, partall og oddetall, lære tallene og tallordene 1-100.

Inndeling av lag: Elevene deles inn i maks 5 elever per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte og 100 brikker.
Boksen med brikkene plasseres 15-20 meter unna aktivitetsmatten. Laget stiller seg opp på rekke og gjør seg klar til å løpe for å hente brikker. Én elev fra hvert lag får løpe ut samtidig og det er kun lov til å hente én brikke per tur. Neste deltaker ut, får først lov til å løpe ut når den aktuelle brikken har blitt plassert riktig på aktivitetsmatten.

Fysisk aktivitet: Dersom avstand er 20 meter, må hver elev løpe 40 meter for å hente én brikke. I tabellen er det 100 brikker. Sammenlagt må hvert av lagene løpe 4 km. Dette utgjør 800 meter intensiv intervalltrening per deltaker.

Eksempel: Elevene som har løpt og hentet en brikke, leser opp oppgaven på brikken til laget sitt. Laget samarbeider, avgir svar i kor og plasserer brikken på matten. Regel er først ferdig eller flest brikker på tid. «Tallet er 67! Er dette et partall eller et oddetall?». Laget svarer «Oddetall» og brikken legges ned på riktig plass. Elevene øver seg på å telle ruter i tabellen for å finne ut hvor brikkene skal plasseres. De lærer å gjenkjenne det røde og blå fargemønsteret som representerer alle partallene og oddetallene 1-100.

Variasjon: Spill gjerne med BINGO regler med partall og oddetall. Første lag som klarer en full rad eller en hel kolonne, roper BINGO! For økt fysisk aktivitet, kan fysiske hindringer som kjegler, rockeringer, benker, etc. benyttes. Da kan elevene løpe slalom, hoppe, hinke eller balansere på benk mens de løper frem og tilbake.

Stasjonsarbeid: Elevene jobber i felleskap på grupperom uten fysisk aktivitet. Tiden de bruker kan registreres, slik at det blir spennende å slå egne rekorder. Tiden som lagene får til rådighet kan alternativt telles ned fra f.eks. 5 minutter til 0. Dette gjør det ekstra spennende. Med maksimalt 5 elever per lag, så samarbeider elevene langt mye bedre.

Tilleggsopplysninger: Rød bakgrunnsfarge i tabellen og på brikkene betyr partall. Blå farge er oddetall.
Tallene 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 og 97 er primtall.
Disse er markert med liten gul trekant i hjørnet på hver av brikkene og i rutenettet til tabellen. Brikkene er tekstet med norske tallord, slik at elevene lærer å lese hvordan tallene skrives med bokstaver på norsk.

Innhold og pris: Pakken inneholder aktivitetsmatte nr. 2 og brikkesettet T006.
Partall og oddetall fra 1 til 100 med primtallene 2 til 97. Brikkesettet består av 100 brikker.
Pris aktivitetspakke 2: kr 1990,- eks. mva. Frakt kommer i tillegg til pris.

Tilbehør og anbefalinger: Ekstra brikkesett T006 (reservebrikker), kr 790,- eks. mva.
Bruk av 2 aktivitetspakker anbefales. Da kan 8-10 elever øve samtidig, på 2 lag, og konkurrere på like premisser.
Med 4 aktivitetspakker, kan 16-20 elever øve og konkurrere likt, fordelt på 4 lag, med de samme utfordringene.

[ VIDEO ]

Tilleggsinformasjon

Velg målform/språk:

Bokmål, Fransk, Nynorsk