Aktivitet nr. 2: Partall og oddetall med primtallene 2-97.

Produktet leveres med én stor magnettavle og 100 sterke magnetbrikker.

kr 4 690

Partall og oddetall fra 1 til 100 med primtallene fra 2 til 97.

Inndeling av lag: Elevene deles inn i maks 5 elever per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte og 100 brikker.
Boksen med brikkene plasseres 15-20 meter unna aktivitetsmatten. Laget stiller seg opp på rekke og gjør seg klar til å løpe for å hente brikker. Én elev fra hvert lag får løpe ut samtidig og det er kun lov til å hente én brikke per tur. Neste deltaker ut, får først lov til å løpe ut når den aktuelle brikken har blitt plassert riktig på aktivitetsmatten.

Fysisk aktivitet: Dersom avstanden er 20 meter, må hver elev løpe 40 meter for å hente én brikke. I tabellen er det 100 brikker. Sammenlagt må hvert av lagene løpe 4 km. Dette utgjør 800 meter intensiv intervalltrening per deltaker.

Eksempel: Elevene som har løpt og hentet en brikke, leser opp oppgaven på brikken til laget sitt. Laget samarbeider, og plasserer brikken på matten. Regel er først ferdig eller flest brikker på tid. «Tallet er 67! Er dette et partall eller et oddetall?». Laget svarer «Oddetall» og brikken legges ned på riktig plass. Elevene øver seg på å telle ruter i tabellen for å finne ut hvor brikkene skal plasseres. De lærer å gjenkjenne det røde og blå fargemønsteret som representerer alle partallene og oddetallene 1-100.

Variasjon: Spill gjerne med bingoregler. Første lag som klarer en full rad eller en hel kolonne, roper BINGO! Fysiske hindringer kan, etter eget ønske, legges inn i løypen for økt fysisk aktivitet.

Stasjonsarbeid: Elevene jobber i grupper uten fysisk aktivitet. Tiden de bruker kan registreres, slik at det blir spennende å slå egne rekorder. Tiden som lagene får til rådighet kan telles ned fra f.eks. 15 minutter. Med maksimalt 5 elever per lag, samarbeider elevene best mulig.

Tilleggsopplysninger: Rød bakgrunnsfarge i tabellen og på brikkene betyr partall. Blå farge er oddetall.
Tallene 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 og 97 er primtall.
Disse er markert med liten gul trekant i hjørnet på hver av brikkene og i rutenettet til tabellen. Brikkene er tekstet med norske tallord, slik at elevene lærer å lese hvordan tallene skrives med bokstaver på norsk.

Produktet leveres med 1 stor magnettavle og 100 magnetbrikker.
Størrelse på magnettavlene er 90cm x 60cm.
Størrelse på magnetbrikkene er 5cm x 5cm.
Totalvekt: 4,5 kg
Alle priser er oppgitt ekskl. mva og frakt.

Velg målform/språk:

Bokmål, Fransk, Nynorsk

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.