Nr 20 KRYSSORD med store eller små bokstaver

kr 1 990

Matte i ønsket målform og inkludert 1. valgfritt brikkesett.

Nullstill

Beskrivelse

 

Aktivitet 20: Kryssord med norske og engelske ord lagt vannrett og loddrett.

Inndeling av lag: Elevene deles inn i maks 5 elever per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte og 100 bokstavbrikker. Brikkene plasseres 15-20 meter unna. Laget stiller seg opp på rekke og gjør seg klar til å løpe for å hente brikker. Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og det er kun lov til å hente én bokstavbrikke per tur. Neste deltaker løper ut når brikken er lagt ned foran aktivitetsmatten. Alle bokstavbrikkene hentes før ordkryssing begynner.

Fysisk aktivitet: Dersom avstanden er 20 meter, må hver elev løpe 40 meter for hver bokstavbrikke som hentes.
Sammenlagt må hvert av lagene løpe 4 km. Dette utgjør 800 meter oppvarming per elev innen kryssord starter.

Eksempel: Når elevene har løpt og hentet alle bokstavbrikkene, kommer instruks fra læreren.
Elevene får f.eks. beskjed om å lage flest mulige substantiv. Ordene skal krysses vannrett og loddrett, på tid.
Elevene improviserer og samarbeider på lag for å krysse flest mulige substantiv vannrett og loddrett. De observerer, lytter og lærer av hverandre. Når tiden er ute eller begge lagene er ferdige, kan hvert lag bytte side for å kontrollere om motparten har stavet ordene deres riktig og telle antall ord de har klart å legge.
Kryssordresultatene kan noteres ned i arbeidsboka.

Variasjon: For økt fysisk aktivitet, kan fysiske hindringer som kjegler, rockeringer og benker benyttes, slik at elevene må løpe slalom, hoppe, hinke eller balansere. Elevene kan stå fritt til å lage egne ord eller lærer kan bestemme hvilke ordklasser som de skal forholde seg til når de lager kryssordoppgaver.

Stasjonsarbeid: Lærer bestemmer hvilke ordklasser som de skal forholde seg til når de er på stasjonen. Alle kryssordresultatene kan skrives ned i arbeidsboka.

Tilleggsopplysninger: Bokstavbrikkene B001 består av hele alfabetet med 100 små bokstaver. B002 har store bokstaver. Røde bokstavbrikker er vokaler og blå brikker er konsonanter. Unntak er vokalen Y, som på engelsk varierer og kan ha rolle som enten vokal eller konsonant.

Størrelse og vekt:
Aktivitetsmatten i pvc har bredde og lengde 78cm x 98cm. Vekt 1 kg per matte.
Brikkene i plast har bredde og lengde 7cm x 7cm. Vekt 0,4 kg for 100 stk.

 

Tilleggsinformasjon

Velg målform:

Bokmål, Nynorsk

Velg brikkesett

a-å små bokstaver norsk, A-Å store bokstaver norsk