Nr 21 Aktiv BINGO med regneoppgaver. PVC utgave.

Produktet leveres med 1 stor aktivitetsmatte i pvc og 100 plastbrikker.

kr 2 627

 

BINGO med addisjons-, subtraksjons-, multiplikasjons- eller divisjonsoppgaver. 

Inndeling av lag: Elevene deles inn i maks 5 elever per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte og 100 brikker.
Boksen med brikkene plasseres 15-20 meter unna aktivitetsmatten. Laget stiller seg opp på rekke og gjør seg klar til å løpe for å hente brikker. Én elev fra hvert lag får løpe ut samtidig og det er kun lov til å hente én brikke per tur. Neste deltaker løper ut først når laget har svart riktig på regneoppgaven på brikken og når denne ligger plassert i riktig rute.

Fysisk aktivitet: Med 100 brikker på aktivitetsmatten, 5 elever per lag og avstand lik 20 meter, må hvert lag bevege seg 4 km. Dette utgjør 800 meter sprint med 20 raske vendinger per elev/omgang. Én omgang tar ca. 15-20 minutter. Fysiske hindringer kan, etter eget ønske, legges inn i løypen for økt fysisk aktivitet.

Eksempel: Spillereglene tilsvarer enkle bingoregler som først ferdig med hele brettet, først ferdig med alle 4 hjørner, full ramme, en vannrett rekke, en loddrett kolonne eller en diagonal. Bingoreglene er nummererte fra B1 til B8 på aktivitetsmatten. For hver enkelt brikke som blir hentet, leser eleven opp regneoppgaven på brikken til laget sitt. Spørsmål fra brikkene kan f.eks. være: 68+26=? 45-11=? 37×2=? eller 90:2=?
Elevene på hvert lag samarbeider og regner i hodet. Svar på hver enkelt regneoppgave tilsvarer rutenummer i tabellen på aktivitetsmatten. De 4 brikkene i eksempelet over skal da henholdsvis legges i rutene 94, 34, 74 eller 45.

Variasjon: Bingoreglene fra B1 til B8 kan gi BINGO helt uavhengig av hverandre, dvs. det første laget som klarer én av bingovariantene, enten dette dreier seg om loddrett, diagonalt, 4 hjørner, full ramme eller vannrett, roper BINGO!
Brikkesettene T021A(addisjon), T021S(subtraksjon), T021M(multiplikasjon) og T021D(divisjon) kan blandes sammen slik at elevene kan spille mattebingo med alle de 4 regneartene samtidig. For småtrinnet kan også brikkesettet T006 benyttes til å spille BINGO. Dette brikkesettet inneholder alle tallene fra 1 til 100 med røde partall og blå oddetall.

Stasjonsarbeid: Med 5 elever per lag, sitter elevene i sirkel rundt bingomatten. Boksen med regneoppgaver sendes rundt og vandrer fra elev til elev. Eleven som har boksen trekker én brikke med regneoppgave og leser oppgaven høyt opp for de øvrige elevene på laget. Alle samarbeider om finne riktig svar for raskest mulig å oppnå BINGO.

Bingo med mengdene 1 til 10.

Bingo med 200 flagg, hovedsteder, land og 200 regneoppgaver.

Tilleggsopplysninger: Brikkesettene kan leveres med ulike vanskelighetsgrader på regneoppgavene.
Brikkesettene T021A(addisjon), T021S(subtraksjon), T021M(multiplikasjon) og T021D(divisjon) kan leveres med 2 ulike nivåer av vanskelighetsgrad. Nivå 1 består av enkle regneoppgaver tilpasset småtrinnet. Nivå 2 består av mer utfordrende regneoppgaver tilpasset mellomtrinnet og ungdomstrinnet, f.eks. nivå 1: 90+9 og nivå 2: 73+26.

BINGO med gangetabellen utendørs

Matematikkens dag

Produktet leveres med 1 stor aktivitetsmatte i pvc og 100 plastbrikker.
Størrelse på pvc-mattene er 98 cm x 78 cm.
Størrelse på plastbrikkene er 7 cm x 7 cm.
Totalvekt: 1,5 kg
Alle priser er oppgitt ekskl. mva og frakt.

 

Velg målform:

Bokmål, Nynorsk

Velg brikkesett

Addisjon BINGO nivå 1, Addisjon BINGO nivå 2, Divisjon BINGO nivå 1, Divisjon BINGO nivå 2, Multiplikasjon BINGO nivå 1, Multiplikasjon BINGO nivå 2, Subtraksjon BINGO nivå 1, Subtraksjon BINGO nivå 2

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.