Nr 22 MENGDELÆRE 1 til 10. PVC utgave.

Produktet leveres med 1 stor aktivitetsmatte i pvc og 100 plastbrikker.

kr 2 627

PÅSKENØTTER 2023
Løsningene på påskenøttene finner du i bildekarusellen ovenfor.

MENGDELÆRE 1-10
Gjenkjenning av mengdene 1 til 10 og tilhørende sifre.
Mengdeoppgaver med addisjon og subtraksjon.

Inndeling av lag: Elevene deles inn i maks 5 deltakere per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte og 100 brikker.
Boksen med brikkene plasseres 15-20 meter unna aktivitetsmatten. Kun én elev fra hvert lag får løpe ut samtidig og det er kun lov til å hente én brikke per tur. Neste deltaker løper ut når laget har talt opp riktig mengde på brikken og denne ligger plassert på riktig siffer. Sifrene 0 til 9 og tegnene for pluss og minus legges nederst på aktivitetsmatten. Disse brikkene skal benyttes når elevene skal gjøre enkle regneoppgaver med mengdebrikkene.

Fysisk aktivitet: Med 100 brikker totalt, 5 elever per lag og avstand lik 20 meter, må hvert lag bevege seg 4000 meter. Dette utgjør 800 meter med fysisk aktivitet per elev per omgang. Én omgang tar ca. 15-20 minutter. Fysiske hindringer kan, etter eget ønske, legges inn i løypen for økt fysisk aktivitet.

Eksempel: For hver enkelt brikke som blir hentet, vises brikken til de øvrige på laget. Dersom brikken viser bilde av åtte tomater, teller elevene opp mengden i felleskap. Mengden åtte tomater har tilhørende siffer 8. Brikken må i tillegg plasseres på riktig type rad. I dette tilfellet blir det rad 7 (type = tomater) og rute nr. 8 (siffer = 8). I det nederste feltet på aktivitetsmatten kan elevene øve seg på å legge sammen ulike mengder eller trekke fra. Hvor mye blir mengden 3 appelsiner og mengden 4 appelsiner totalt?
Elevene teller de to mengdene og finner mengdebrikkene med syv appelsiner. Mengdebrikken med bilde av 7 appelsiner legges i svaret. Sifferet 7 legges også i svaret etterfulgt av enheten appelsin.

Variasjon: I det nederste feltet på aktivitetsmatten kan elevene øve seg på å legge sammen eller trekke fra mengder. Hvor mange frukter blir 10 epler og 10 sitroner totalt? Svar = 20 ulike frukter. Bilde av enhet er ikke med i svaret, siden dette er en blanding av ulike typer frukt. Svaret blir derfor kun 20 (uten enhet). Tallene 0 til 9 benyttes i svaret.
Vi har mengden 5 jordbær og skal ta bort 3 jordbær. Mengdebrikken med 2 jordbær legges i svaret, etterfulgt av sifferet 2 og enheten jordbær.

Stasjonsarbeid: Elevene sitter på gulvet med 4-5 elever per lag. Alle de 80 mengdebrikkene skal sorteres og plasseres i rutenettet. Øvelsen går ut på å telle opp mengder og gjenkjenne disse med riktig siffer. Når alle de 80 mengdebrikkene er lagt ferdig, kan elevene øve seg på å legge sammen mengder i det nederste feltet på aktivitetsmatten. Mengden med fem epler + mengden av to epler = mengden av syv epler sammen med sifferet 7.

Tilleggsopplysninger: Brikkesett til aktivitet nr. 22 Tutank Mengdelære kan bestilles med figurer og bilder etter egne ønsker. Send oss 8 bilder og vi lager 80 mengdebrikker. Kontakt med oss på e-post: info@tutank.com for informasjon.

Video: 


Produktet leveres med 1 stor aktivitetsmatte i pvc og 100 plastbrikker.
Størrelse på pvc-mattene er 98 cm x 78 cm.
Størrelse på plastbrikkene er 7 cm x 7 cm.
Totalvekt: 1,5 kg
Alle priser er oppgitt ekskl. mva og frakt.

Velg målform/språk:

Bokmål, Engelsk, Fransk, Nynorsk

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.