Nr 23 TELLUS 200 med 200 flagg, land og hovedsteder. PVC utgave.

Produktet leveres med 2 store aktivitetsmatter i pvc og 200 plastbrikker.

Tutank TELLUS leveres med 200 flaggbrikker. Brikkene har navn på 200 hovedsteder i verden. Regneoppgavene på brikkene leveres valgfritt med 3 ulike nivåer av vanskelighetsgrad.

Velg målform/språk og ønsket nivå av vanskelighetsgrad på regneoppgavene.

kr 5 254

TELLUS geografi med 200 flagg, hovedsteder, land og 200 regneoppgaver.

Ved bestilling av Tutank TELLUS 200 velg nivå på regneoppgavene.
Eksempel:

Hovedstaden er Nairobi.
Flagget deres ser slik ut.
Hva heter landet?

Regneoppgaven er 83 + 4

Nivå 1: 83 + 4 (200 addisjonsoppgaver)
Nivå 2: 28 + 59 (200 addisjonsoppgaver)
Nivå 3: 53 + 34 (200 addisjons- og subtraksjonsoppgaver)

Utviklet for å aktivisere barn, men setter også voksne og eldre i fysisk bevegelse.
Se artikkel fra Søreide sykehjem i Fanaposten: https://www.fanaposten.no/…/s…/repqin!EEO77hd1TO6O82v6arn9w/

Inndeling av lag: Elevene deles inn i maks 5 elever per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte og 100 brikker.
Boksen med brikkene plasseres 15-20 meter unna aktivitetsmatten. Laget stiller seg opp på rekke og gjør seg klar til å løpe for å hente brikker. Én elev fra hvert lag får løpe ut samtidig og det er kun lov til å hente én brikke per tur. Neste deltaker løper ut først når laget har svart riktig på regneoppgaven på brikken og når denne ligger plassert i riktig rute.

Fysisk aktivitet: Med 100 brikker på aktivitetsmatten, 5 elever per lag og avstand lik 20 meter, må hvert lag bevege seg 4 km. Dette utgjør 800 meter løping og 20 raske vendinger per elev. Én omgang tar ca. 15-20 minutter. Fysiske hindringer kan, etter eget ønske, legges inn i løypen for økt fysisk aktivitet.

Eksempel: For hver brikke som blir hentet, viser eleven bildet av flagget til laget sitt og stiller spørsmål fra brikken: “Slik ser flagget ut! Hovedstaden i dette landet er Havana. Hva heter landet?”
Dersom laget vet svaret, må de uansett løse regneoppgavene på brikkene for å finne ut hvor disse skal plasseres i rutenettet på aktivitetsmatten. Eksempel på regneoppgave for Havana er: 65-23
Svar på regneoppgave = Rutenummer på aktivitetsmatten. I rute nummer 42 finner elevene navnet Cuba.

Variasjon: Enkle bingoregler kan benyttes. Først ferdig med hele brettet, alle 4 hjørner, full ramme, en vannrett rad, loddrett kolonne eller først ferdig med diagonalen. Bingoreglene er merket fra T1 til T8 på matten.

Stasjonsarbeid: Begrense antall brikker til Europa. Velg ut de europeiske brikkene med flagg og hovedsteder. Hver brikke har ulike regneoppgaver. Svaret på regneoppgavene gjør at elevene raskt finner navnet på riktig land i Europa. Lignende opplegg kan gjøres for de andre kontinentene. Flagg kan tegnes i arbeidsboka og hovedsteder og land kan noteres ned når spillet er over.

Tilleggsopplysninger: TELLUS aktivitetsmatte nr. 23A benytter brikkesettet T023A. Aktivitetsmatte nr. 23B benytter brikkesettet T023B. Brikkesettene kan leveres med ulike vanskelighetsgrader på regneoppgavene. Alle flaggene er i riktig proporsjon mht. høyde og bredde.

Ny aktivitet til FN-dagen 24. oktober!
På selve dagen, kan elevene delta fysisk, løpe og hente magnetiske flaggbrikker med navn på 200 europeiske hovedsteder og land med TELLUS 200. Aktiviteten inneholder 200 regneoppgaver med addisjon og subtraksjon.

Før den årlige FN-dagen kan elevene måle flaggene til Tutank TELLUS i millimeter med linjal, tegne og fargelegge dem på papir i riktig format og henge tegningene på veggene i klasserommet. Areal i mm² og omkrets i mm kan regnes ut og måles. Det norske nasjonalflagget har forholdet 16:22 (høyde til bredde). Her kan elevene få i oppgave å forstørre opp flaggene, slik at ny bredde på flagget blir f.eks. 150 cm. Areal i cm² regnes ut og gjøres om til med Tutank omregning av areal, aktivitet nr. 16

Brikke nr. 200 har det latinske navnet på jorden Tellus.

Alternativt, kan de løpe og hente flaggbrikker med navn på 25 europeiske hovedsteder og land med TELLUS 25.
Aktiviteten inneholder 25 regneoppgaver med addisjon og subtraksjon.

SFO: Barn på SFO eller AKS kan bruke spillet som innendørsaktivitet om morgenen, og som fysisk aktivitet utendørs om ettermiddagen.

Matematikkens dag

Produktet leveres med 2 store aktivitetsmatter i pvc og 200 plastbrikker.
Størrelse på pvc-mattene er 98 cm x 78 cm.
Størrelse på plastbrikkene er 7 cm x 7 cm.
Totalvekt: 3 kg
Alle priser er oppgitt ekskl. mva og frakt.

Språk format

Engelsk, Fransk, Norsk, Norsk bokmål, Nynorsk

Nivå

Nivå 1, Nivå 2, Nivå 3

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.