På salg!

Nr. 25 TUTANK 3D pyramidebygging

kr 4 990 kr 4 490

TUTANK 3D PYRAMIDEBYGGING
Leveres i stor gymbag med 4 Tutank pyramidebrett
og 130 baller.

Antall samtidige brukere: 24-28
Anbefalt antall elever per lag: 6-7

Hvert av pyramidebrettene har 16 hull.
En ferdigstilt pyramide rommer totalt 30 baller.
Aktiviteten an benyttes innendørs og utendørs.

Navn på øvelse: TUTANK 3D PYRAMIDEBYGGING

Beskrivelse av aktivitet:
Konstruksjon av tredimensjonale pyramider med baller.
Barna skal bevege seg fysisk for å hente baller i bagen. Det er kun lov å hente 1 (én) ball per runde. Kun én elev fra hvert lag får løpe ut samtidig. Ved retur gir eleven en «High 5» til nestemann i rekken, før nestemann får løpe ut. Ballene legges ned på brettene og elevene stiller seg bakerst i rekken på laget sitt.

Anbefalt antall elever per lag: 6-7
Jo færre elever per lag, desto mer hjertegod aktivitet per barn.

Hvem gjør hva?
Som aktivitetsleder deler du barna inn i 4 lag. Elevene hjelper til og legger ut de 4 spillbrettene ved siden av hverandre på gulvet med ca. 1-2 meters mellomrom. Brettene kan f.eks. legges i den éne enden av gymsalen. Bagen med baller settes på gulvet 15-20 meter unna eller i den andre enden av gymsalen. Elevene er alltid med på å rydde opp. To og to elever, fra hvert lag, går sammen og bærer/balanserer de ferdigbygde pyramidene tilbake til bagen.

Nøkkelmoment:
Elevene kan enten løpe, krype, gå, hoppe, hinke, trille i rullestol eller bevege seg med rullator.
Fysiske hindringer i løypen kan ev. legges inn etter ønske. Elevene kan f.eks. balansere på benk, hinke eller hoppe i rockeringer som er lagt ut på gulvet, løpe slalom mellom kjegler eller gjøre harehopp,

Utstyr:
Gymbag med 130 baller og 4 Tutank pyramidebrett.

Merknad:
Ingen har lov til å kaste eller sparke ballene! Det er heller ikke lov å trille ballene på gulvet tilbake til laget ditt. Alle skal bevege seg fysisk hele veien frem og
tilbake mellom bagen og spillbrettene.

Hensikt og læringsmål:
Bidra til økt fysisk aktivitet i skolehverdagen med ny morsom lek og læring i samme økt.
Aktiv pyramidebygging øker elevenes matematikkforståelse av romfigurer. Elevene lærer å gjenkjenne den tredimensjonale pyramidefiguren. De lærer hva figuren heter og hvordan ordet pyramide skrives på norsk.
Elevene kan øve seg på å finne deres egne metoder for å regne ut riktig antall baller i pyramidene. De lærer om mangekanter, hjørner, sideflater, triangulære og kvadratiske grunnflater med trekantede sider. Elevene har det gøy sammen og lærer seg å samarbeide på lag.

Økten gir alle barn mulighet til å delta, uansett deres funksjonsevne eller andre forutsetninger.
Aktiviteten inviterer ulike barn til felles lek kombinert med fysisk aktivitet og læring.
Barna får økt motivasjon og lyst til å delta sammen med andre.
Nye og gode vennskapsbånd dannes.
Sosialkompetanse fremmes.
Økt mestringsfølelse.
Hele sanseapparatet i bruk.
Bedrer samarbeidsevner.
Gir økt selvtillit.
Sprer glede i skolehverdagen.
Bedrer motoriske ferdigheter.
Bidrar til en mer variert skolehverdag.
Fysisk og psykisk helsefremmende.
Inkluderende for fremmedspråklige barn.
En jevnlig, daglig eller ukentlig aktivitet.
Mot mobbing!