Nr. 25 TUTANK 3D pyramidebygging -UTSOLGT-

kr 4 990

TUTANK 3D PYRAMIDEBYGGING
– UTSOLGT –
Leveres i stor gymbag med 4 Tutank pyramidebrett
og 130 baller.

Antall samtidige brukere: 24-28
Anbefalt antall elever per lag: 6-7

Hvert av pyramidebrettene har 16 hull.
En ferdigstilt pyramide rommer totalt 30 baller.
Aktiviteten an benyttes innendørs og utendørs.

Navn på øvelse: TUTANK 3D PYRAMIDEBYGGING

Beskrivelse av aktivitet:
Konstruksjon av tredimensjonale pyramider med baller.
Barna skal bevege seg fysisk for å hente baller i bagen. Det er kun lov å hente 1 (én) ball per runde. Kun én elev fra hvert lag får løpe ut samtidig. Ved retur gir eleven en «High 5» til nestemann i rekken, før nestemann får løpe ut. Ballene legges ned på brettene og elevene stiller seg bakerst i rekken på laget sitt.

Anbefalt antall elever per lag: 6-7
Jo færre elever per lag, desto mer hjertegod aktivitet per barn.

Hvem gjør hva?
Som aktivitetsleder deler du barna inn i 4 lag. Elevene hjelper til og legger ut de 4 spillbrettene ved siden av hverandre på gulvet med ca. 1-2 meters mellomrom. Brettene kan f.eks. legges i den éne enden av gymsalen. Bagen med baller settes på gulvet 15-20 meter unna eller i den andre enden av gymsalen. Elevene er alltid med på å rydde opp. To og to elever, fra hvert lag, går sammen og bærer/balanserer de ferdigbygde pyramidene tilbake til bagen.

Nøkkelmoment:
Elevene kan enten løpe, krype, gå, hoppe, hinke, trille i rullestol eller bevege seg med rullator.
Fysiske hindringer i løypen kan ev. legges inn etter ønske. Elevene kan f.eks. balansere på benk, hinke eller hoppe i rockeringer som er lagt ut på gulvet, løpe slalom mellom kjegler eller gjøre harehopp,

Utstyr:
Gymbag med 130 baller og 4 Tutank pyramidebrett.

Merknad:
Ingen har lov til å kaste eller sparke ballene! Det er heller ikke lov å trille ballene på gulvet tilbake til laget ditt. Alle skal bevege seg fysisk hele veien frem og
tilbake mellom bagen og spillbrettene.

Hensikt og læringsmål:
Bidra til økt fysisk aktivitet i skolehverdagen med ny morsom lek og læring i samme økt.
Aktiv pyramidebygging øker elevenes matematikkforståelse av romfigurer. Elevene lærer å gjenkjenne den tredimensjonale pyramidefiguren. De lærer hva figuren heter og hvordan ordet pyramide skrives på norsk.
Elevene kan øve seg på å finne deres egne metoder for å regne ut riktig antall baller i pyramidene. De lærer om mangekanter, hjørner, sideflater, triangulære og kvadratiske grunnflater med trekantede sider. Elevene har det gøy sammen og lærer seg å samarbeide på lag.

Økten gir alle barn mulighet til å delta, uansett deres funksjonsevne eller andre forutsetninger.
Aktiviteten inviterer ulike barn til felles lek kombinert med fysisk aktivitet og læring.
Barna får økt motivasjon og lyst til å delta sammen med andre.
Nye og gode vennskapsbånd dannes.
Sosialkompetanse fremmes.
Økt mestringsfølelse.
Hele sanseapparatet i bruk.
Bedrer samarbeidsevner.
Gir økt selvtillit.
Sprer glede i skolehverdagen.
Bedrer motoriske ferdigheter.
Bidrar til en mer variert skolehverdag.
Fysisk og psykisk helsefremmende.
Inkluderende for fremmedspråklige barn.
En jevnlig, daglig eller ukentlig aktivitet.
Mot mobbing!

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.