Nr. 25 Tutank 4 PYRAMIDER.

kr 3 990

Tutank 4 PYRAMIDER leveres i stor gymbag som inneholder 4 pyramidebrett, 4
kjegler og 130 baller.

Antall samtidige brukere: 20
Anbefalt 3-5 elever per lag.

Kan benyttes innendørs og utendørs.

Navn på øvelse: Tutank PYRAMIDE

Beskrivelse av aktivitet:
Aktiv konstruksjon av pyramider med baller.
Barna skal bevege seg fysisk for å hente baller i bag. Det er kun lov å
hente én 1 ball for hver runde. Kun én 1 deltaker fra hvert lag får løpe
ut samtidig. Ved retur gir barnet en High5 for nestemann ut, legger ballen
på brettet og stiller seg bakerst i rekken.

Antall deltakere per lag: 3-5

Hvem gjør hva?
Som aktivitetsleder, deler du barna inn i 4 lag. Plassere de 4
spillbrettene ved siden av hverandre på gulvet med 2 meters mellomrom.
Bagen med alle ballene plasserer du 15-20 meter unna. Barna er med på å
rydde opp! To og to går sammen og bærer de ferdige pyramidene forsiktig
tilbake til bagen og fyller den med alt tilbehør og utstyr.

Nøkkelmoment:
Barna kan løpe, krype, gå, hoppe eller trille i rullestol/rullator.
Hindringer i løypen kan settes inn etter eget ønske, f.eks. balansere på
benk, hinke på en fot i rockeringer, løpe slalom mellom kjegler, harehopp,
klatre over et annet gymapparat eller krype igjennom en syntetisk tunnel.
Dersom en rullestol- eller rullatorbruker skal delta, så kan utstyret
plasseres litt i høyden for laget dette gjelder, enten på en krakk, en
stol eller et bord. Deltakerne som står i kø for å løpe ut kan utmerket
godt tildeles en eller flere fysiske aktiviteter mens de venter på tur.

Utstyr:
Tutank gymbag med 130 baller, 4 spillbrett med hull og 4 kjegler.

Merknad:
Ingen skal kaste eller sparke ballene! Det er ikke lov å trille ballene på
gulvet tilbake til laget. Alle skal bevege seg fysisk hele veien frem og
tilbake.

Hensikt/mål:
Vi kombinerer fysisk aktivitet, lek og læring i samme økt.
Pyramidebygging øker elevenes matematikkforståelse. Barna lærer å
gjenkjenne den tredimensjonale figuren samt bokstavene i ordet pyramide.
Elevene kan finne metode for å regne ut antall baller i hver pyramide. De
kan lære om mangekanter, sideflater, kvadrat og trekanter. De skal ha det
gøy og lære seg å samarbeide på lag. Økten gir alle barn mulighet til å
delta, uansett deres funksjonsevne eller andre forutsetninger. Inviterer
barna til felles lek kombinert med fysisk aktivitet og læring. Gir barna
økt motivasjon og lyst til å delta. Danner nye og gode vennskapsbånd.
Fremmer barnas sosialkompetanse. Bidrar til økt mestringsfølelse. Barna
benytter hele sanseapparatet. Bedrer barns samarbeidsevner. Gir barna økt
selvtillit. Sprer glede og latter. Bedrer de motoriske ferdighetene. Gir
en mer variert SFO-hverdag. Fysisk og psykisk helsefremmende. Inkluderende
for alle norske og fremmedspråklige barn. Én aktivitet som er jevnlig,
daglig og ukentlig. Et positivt tiltak mot mobbing i skole og SFO.

Matematikkens dag