Nr. 25 LITEN TUTANK PYRAMIDE med 4 små pyramidebrett og 130 baller

kr 9 100

TUTANK 4 små pyramider med 130 baller
Leveres i stor gymbag med 4 Tutank pyramidebrett og 130 baller.

Antall samtidige brukere: 24-28
Anbefalt antall elever per lag: 6-7

Hvert av pyramidebrettene har 16 hull.
En ferdigstilt pyramide rommer totalt 30 baller.
Aktiviteten kan benyttes innendørs og utendørs.

Navn på øvelse: TUTANK 4 PYRAMIDER

Beskrivelse av aktivitet:
Konstruksjon av tredimensjonale pyramider med baller.
Barna skal bevege seg fysisk for å hente baller i bagen. Det er kun lov å hente 1 (én) ball per runde. Kun én elev fra hvert lag får løpe ut samtidig. Ved retur gir eleven en «High 5» til nestemann i rekken, før nestemann får løpe ut. Ballene legges ned på brettene og elevene stiller seg bakerst i rekken på laget sitt.

Anbefalt antall elever per lag: 6-7
Jo færre elever per lag, desto mer hjertegod aktivitet per barn.
Tips! Prøv gjerne Tutank pyramidebygging med kun 2 elever per lag og 20-30 meters avstand til ballene.

Hvem gjør hva?
Som aktivitetsleder deler du barna inn i 4 lag. Elevene hjelper til og legger ut de 4 spillbrettene ved siden av hverandre på gulvet med ca. 1-2 meters mellomrom. Brettene kan f.eks. legges i den éne enden av gymsalen. Bagen med baller settes på gulvet 15-20 meter unna eller i den andre enden av gymsalen. Elevene er alltid med på å rydde opp. To og to elever, fra hvert lag, går sammen og bærer/balanserer de ferdigbygde pyramidene tilbake til bagen.

Nøkkelmoment:
Elevene kan enten løpe, krype, gå, hoppe, hinke, trille i rullestol eller bevege seg med rullator.
Fysiske hindringer i løypen kan ev. legges inn etter ønske. Elevene kan f.eks. balansere på benk, hinke eller hoppe i rockeringer som er lagt ut på gulvet, løpe slalom mellom kjegler eller gjøre harehopp,

Utstyr:
Gymbag med 130 baller og 4 Tutank pyramidebrett.

Merknad:
Ingen har lov til å kaste eller sparke ballene! Det er heller ikke lov å trille ballene på gulvet tilbake til laget ditt. Alle skal bevege seg fysisk hele veien frem og tilbake mellom bagen og spillbrettene.

ALTERNATIVE OPPGAVER TIL TUTANK PYRAMIDENE

De 4 små Tutank pyramidene med 30 baller i hver pyramide – aktivitet nr. 25

a) Muntlig beskrive ulike metoder som kan brukes for å finne ut hvor mange baller som finnes i pyramiden. Hvor mange baller er det i pyramiden totalt? Måtte dere telle alle ballene eller klarte dere å finne ut av dette ved hjelp av f.eks. multiplikasjon og addisjon?
Hvordan klarte dere å finne ut av dette?

b) Regne ut hvor mange baller det er i alle de fire pyramidene totalt.

c) Er grunnflaten i pyramiden trekantet, rektangulær eller kvadratisk?

d) Oppgi antall hjørner og sideflater i pyramiden.

e) Hvor mange sideflater i pyramiden har form som trekanter?

f) Hvor mye veier hele pyramiden? Hver ball veier 50 g (gram). Hvor mange gram veier alle ballene i pyramiden? Hvor mange kg (kilo) utgjør dette?

g) Mål avstand og ta tiden. Mål opp avstanden mellom pyramidebrettet og ballene i meter. Hva er avstanden? Hvor lang tid brukte dere på å bygge ferdig hele pyramiden?

h) Fysisk aktivitet og tilbakelagt distanse. Finn ut hvor mange meter laget ditt har løpt for å bygge ferdig hele pyramiden. Hvor mange var dere på lag sammen? Finn ut hvor mange meter laget ditt løp totalt? Hvor mange meter løp hver av dere? Klarer dere å gjøre om antall meter som hver av dere løp, om til kilometer (km)? Hvor mange km løp du?

i) Finn gjennomsnittsfarten til laget ditt. Gjør om antall meter laget ditt løp, om til kilometer. Gjør om tiden dere brukte, minutter og sekunder, om til timer. Hvor fort løp laget deres for å bygge ferdig hele pyramiden? Oppgi gjennomsnittsfarten i km/t.

j) Beregne arealet av grunnflaten i pyramiden. Hver ball har en diameter på 65 mm og det er plass til 16 baller i grunnflaten. Hvor mange mm2 (kvadratmillimeter) utgjør grunnflaten i pyramiden? Hvor mange m2 (kvadratmeter) blir dette?

k) Beregne det omtrentlige volumet av hele pyramiden med baller. Bruk målebånd og ta mål i centimeter (cm) av lengden og bredden i grunnflaten, og selve høyden på pyramiden. Volumet av en pyramide er gitt ved formelen V = (G x h) / 3. Bokstaven V står for volum, bokstaven G er arealet av grunnflaten og bokstaven h er høyden på pyramiden. Finn volumet av pyramiden i cm3 (kubikkcentimeter) og gjør om svaret til m3 (kubikkmeter). Klarer dere å gjøre om det totale volumet av pyramiden til liter? 1 dm3 (kubikkdecimeter) = 1 l (liter). Hvor mange liter rommer selve pyramiden? NB! Se bort ifra avstand og luftrom mellom ballene.

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.