Nr. 26 KOORDINATER A1-J10. PVC utgave.

Produktet leveres med 1 stor aktivitetsmatte i pvc og 100 plastbrikker.

kr 2 627

Koordinatsystem med 100 koordinatbrikker, bokstaver og tall fra A1 til J10.

Inndeling av lag: Elevene deles inn i maks 5 deltakere per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte og 100 brikker.
Boksen med brikkene plasseres 15-20 meter unna aktivitetsmatten. Laget stiller seg opp på rekke og gjør seg klar til å løpe for å hente brikker. Én elev fra hvert lag får løpe ut samtidig og det er kun lov til å hente én brikke per tur. Så snart brikken er plassert korrekt på matten, løper neste deltaker ut for å hente en ny brikke.

Fysisk aktivitet: Med 100 brikker på aktivitetsmatten, 5 elever per lag og avstand lik 20 meter, må hvert lag bevege seg 4 km. Dette utgjør 800 meter sprint med 20 raske vendinger per elev/omgang. Én omgang tar ca. 15-20 minutter.

Eksempel: Elevene skal lære å gjenkjenne og posisjonere 100 ulike brikker merket med koordinatene A1 til J10. Brikkene skal posisjoneres i rutenettet på aktivitetsmatten. For hver brikke som blir hentet, stiller elevene spørsmål til laget deres: “Brikken heter D6, Delta six. I hvilken rute skal brikken legges?”
Laget samarbeider i fellesskap for å finne ut hvor på matten den aktuelle brikken skal plasseres.
Så snart brikken er plassert korrekt på aktivitetsmatten, løper neste deltaker ut for å hente en ny brikke.

Variasjon: Enkle bingoregler kan benyttes. Først ferdig med hele brettet, alle 4 hjørner, full ramme, en vannrett rad, loddrett kolonne eller først ferdig med diagonalen. Ulike fysiske hindringer kan legges inn i løypen, dersom ønskelig. Fysiske hindringer kan, etter eget ønske, legges inn i løypen for økt fysisk aktivitet. Aktiviteten kan gjennomføres utendørs, inne i klasserom eller i gymsal.

Stasjonsarbeid: Elevene skal øve seg på posisjonering av koordinatene A1 til J10. Deltakerne på hvert lag sitter i sirkel på gulvet rundt aktivtetsmatten. For hver brikke som blir trukket opp av boksen, så stiller eleven spørsmål til laget sitt: F.eks. “Brikken heter H8, Hotel eight. Hvor skal brikken legges ned?”
Laget samarbeider i fellesskap for å finne ut hvor på matten den aktuelle brikken skal plasseres.
Så snart brikken er plassert korrekt på aktivitetsmatten, sendes boksen med brikkene videre til nestemann på laget.

Tilleggsopplysninger:
Aktivitetsmatte 32 består av koordinatsystem med positive x og y akser. Brikkesettet T032A inneholder 100 koordinatbrikker (x,y) fra (1,1) til (10,10) med gangetabellen. Aktivitetsmatte 33 består av koordinatsystem med positive og negative x og y akser. Brikkesettet T033A inneholder 100 koordinatbrikker (x,y) fra (-5,-5) til (5,5) med gangetabellen.

Produktet leveres med 1 stor aktivitetsmatte i pvc og 100 plastbrikker.
Størrelse på pvc-mattene er 98 cm x 78 cm.
Størrelse på plastbrikkene er 7 cm x 7 cm.
Totalvekt: 1,5 kg
Alle priser er oppgitt ekskl. mva og frakt.

Velg målform:

Bokmål, Nynorsk

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.