Nr. 27 AKTIVT TERNINGSPILL. PVC utgave.

Produktet leveres med 1 stor aktivitetsmatte i pvc, 100 plastbrikker og 6 store myke terninger.

kr 3 894

  

Video fra Skeie skole på Facebook:

Terningspill med posisjonering av 1’ere, 10’ere, 100’ere og minnetall.

Inndeling av lag: Elevene deles inn i 3 deltakere per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte, 100 tallbrikker og 6 store terninger. Boksen med tallbrikkene 0-9 plasseres ved siden av terningspillmatten. Terningene plasseres på avstand, f.eks. 10-15 meter unna. På hvert lag kan 3 spillere delta samtidig. Spiller 1 løper først ut, kaster terningene tre ganger og løper deretter tilbake for å legge riktig resultatet på aktivitetsmatten. Deretter fortsetter spiller 2 og 3.

Fysisk aktivitet: Med avstand lik 15 meter bort til terningene, må hver spiller løpe 30 meter for å kaste terningene. Dette utgjør 6 x 30 meter, 180 meter per elev/omgang. Høye armløft og skulderbevegelser samt knebøy gir også fysisk effekt i den grad 6 store terninger skal plukkes opp fra gulvet og kastes høyt opp i lufta 18 ganger per omgang.
Én omgang tar ca. 15-20 minutter.

Eksempel: Én elev fra hvert lag løper ut for å kaste alle 6 terningene. Hver deltaker har tre forsøk på å kaste terningene. Terningene bæres tilbake til aktivitetsmatten og plasseres på gulvet med øynene på terningene vendt opp. Alle på laget kan bidra med å telle opp poengene. Elevene øver seg på å posisjonere sifrene korrekt på 1’er plassen og 10’er plassen. Så snart brikken med sifre er plassert korrekt på aktivitetsmatten, løper neste spiller ut for å kaste terninger. Ved summering av resultatene benyttes 100’er plassen dersom svaret blir større enn 100.
Det er satt av et godt synlig felt for minnetall øverst på aktivitetsmatten. I dette feltet øver elevene på å posisjonere alle minnetallene øverst i korrekt kolonne når de skal summere opp alle resultatene loddrett.

Variasjon: Aktiviteten kan gjennomføres utendørs, inne i klasserom, i korridorer eller i gymsal. Spillet kan enten gjennomføres som «tvungen» eller «fritt valg». Med tvungen må elevene kaste terningene tre ganger for å få flest mulige énere, deretter flest mulige toere, treere, firere, femere og seksere. Fritt valg gjør at elevene kan selv velge hvor de ønsker å plassere resultatene. Dersom eleven får f.eks. 6 seksere på de første tre kastene, kan resultatet 36 legges direkte på raden for seksere. Viktig at sifferet 6 plasseres på 1’er plassen og sifferet 3 på 10’er plassen.

Stasjonsarbeid: Elevene går sammen 3 på hvert lag. Hvert lag har tre spillere. Ved stasjonsarbeid skal terningene kun trilles på gulvet. Både terningene, tallbrikkene og aktivitetsmatten ligger samlet på gulvet. Elevene sitter i sirkel rundt selve aktiviteten. Elevene øver seg på å legge énerne korrekt på 1’er plassen, tiere på 10’er plassen og hundrere i svarene på 100’er plassen. De øver også på korrekt posisjonering av minnetallene ved summering.

Tilleggsopplysninger: Tallbrikkene er inndelt i 2 primærfarger. Partall er røde og oddetallene er blå. Liten gul flik i det høyre hjørnet på brikkene indikerer at tallet også er et primtall. For at elevene skal påminnes om hvordan oppsett på regneoppgavene skal føres riktig i arbeidsbøkene, er det lagt inn en lang strek under kolonnene som skal summeres samt to parallelle streker under svaret. Plusstegnene og likhetstegnet er ført i margen til venstre.

Produktet leveres med 1 stor aktivitetsmatte i pvc, 100 plastbrikker og 6 store myke terninger.
Størrelse på pvc-mattene er 98 cm x 78 cm.
Størrelse på plastbrikkene er 7 cm x 7 cm.
Størrelse på terningene er 14 cm x 14 cm x 14 cm.
Totalvekt: 3,3 kg
Alle priser er oppgitt ekskl. mva og frakt.

Bildet illustrerer tall posisjonert på 1’er plassene og 10’er plassene, samt korrekt plassering av 2 tiere øverst, i feltet for minnetall. Hver deltaker har 3 kolonner for posisjonering av tallene. Spillet gjennomføres med 6 store myke terninger.
Velg målform/språk:

Bokmål, Engelsk, Nynorsk

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.