Nr. 27 AKTIVT TERNINGSPILL

kr 2 920

Posisjonering av 1’ere, 10’ere, 100’ere og minnetall. Leveres med 6 store terninger 14x14x14cm og 100 tallbrikker. Inkl. 2 brikkesett og 6 store myke terninger 14 x 14 cm.

Nullstill

  

Se video som Skeie skole har lagt ut på Facebook:

 

1) Kunnskaps- og kompetansemål
Elevene lærer å posisjonere tallene korrekt på 1’er plassen og 10’er plassen. Ved summering benyttes 100’er plassen dersom svaret blir mer enn 100. Det er satt av et godt synlig felt for minnetall. Barna øver på å posisjonere minnetall i korrekt kolonne når de skal regne ut svaret.

Terningspillet kan benyttes på matematikkens dag hvert år, i gymtimer eller som stasjonsarbeid. Tallbrikkene er inndelt i 2 primærfarger. Partall er røde og oddetallene er blå. Liten gul flik på brikkene indikerer at tallet er et primtall.

2) Aktiviteten inneholder
Aktivitetsmatte med terningspill, 98 cm x 78 cm.
6 store terninger, 14 cm x 14 cm x 14 cm.
Brikkesettet T001 med tallene 0-9.
100 brikker totalt, 7 cm x 7 cm.
Kr 2920,- eks mva

Valgfritt tilbehør:
Ekstra brikker med minnetallene 1-9 kan bestilles separat, dersom ønskelig.
Brikkesett T003 med minnetallene 1-9, 100 brikker totalt.
Kr 790,- eks mva per sett.


3) Gjennomføring
Med TERNINGSPILL fra Tutank lærer elevene å posisjonere tall på 1’er plassen, 10’er plassen og 100’er plassen. Alle tallene må plasseres riktig i kolonnene på aktivitetsmatten før de kan summeres opp og legges sammen.

Aktiviteten kan gjennomføres utendørs, inne i klasserom, i korridorer eller i gymsal.
Boksen med tallbrikkene 0-9, i brikkesett T001, plasseres ved siden av terningspillmatten. Terningene plasseres på avstand, f.eks. 8-10 meter unna.

Én deltaker fra hvert lag løper ut for å trille alle 6 terningene. Hver elev har 3 forsøk på å trille terningene. Terningene bæres tilbake til aktivitetsmatten og plasseres på gulvet med øynene på terningene vendt opp. Alle på laget kan bidra med å telle opp poengene.

Når antall poeng er oppsummert, legges tallbrikkene ned på aktivitetsmatten i de respektive kolonnene for 1’ere og 10’ere. Deretter løper neste deltaker ut for å trille terninger.

Tid per omgang kan variere mellom 7 til 10 minutter, avhengig av antall deltakere.
Når alle deltakerne er ferdige gjenstår det å summere opp og legge sammen alle tallene loddrett. Blir svaret større enn 100 benyttes kolonnen for 100’ere i svaret.
Alle minnetall plasseres godt synlig i feltet for minnetall.

Bildet illustrerer tall posisjonert på 1’er plassene og 10’er plassene, samt korrekt plassering av 2 tiere øverst, i feltet for minnetall. Hver deltaker har 3 kolonner for posisjonering av tall og spiller med 6 store myke terninger.

 

Velg målform/språk:

Bokmål, Engelsk, Nynorsk