Nr 30 Tutank FLORA Junior med 100 planter

kr 1 990

Produktpakken inneholder 1 aktivitetsmatte med norske navn på 100 nordiske blomster, busker, trær og bær. Tutank FLORA leveres med bilder av 100 ulike planter på brikkene. Brikkene har latinske navn på plantene. Regneoppgavene på brikkene kan leveres valgfritt med 3 ulike nivåer av vanskelighetsgrad.

Velg målform/språk og ønsket nivå av vanskelighetsgrad på regneoppgavene.

Nullstill

Beskrivelse

Inndeling av lag: Elevene deles inn i maks 5 elever per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte og 100 brikker.
Boksen med brikkene plasseres 15-20 meter unna aktivitetsmatten. Laget stiller seg opp på rekke og gjør seg klar til å løpe for å hente brikker. Én elev fra hvert lag får løpe ut samtidig og det er kun lov til å hente én brikke per tur. Neste deltaker løper ut først når laget har svart riktig på regneoppgaven på brikken og når denne ligger plassert i riktig rute.

Fysisk aktivitet: Med 100 brikker på aktivitetsmatten, 5 elever per lag og avstand lik 20 meter, må hvert lag bevege seg 4 km. Dette utgjør 800 meter løping og 20 raske vendinger per elev. Én omgang tar ca. 15-20 minutter. Fysiske hindringer kan, etter eget ønske, legges inn i løypen for økt fysisk aktivitet.

Eksempel: For hver brikke som blir hentet, viser eleven bildet av planten til laget sitt og stiller spørsmål fra brikken: “Slik ser planten ut! Det latinske navnet er Digitalis purpurea. Hva heter denne planten på norsk?”
Dersom laget vet svaret, må de uansett løse regneoppgavene på brikkene for å finne ut hvor disse skal plasseres i rutenettet på aktivitetsmatten. Eksempel på regneoppgave for
Digitalis purpurea er: 44-29
Svar på regneoppgave = Rutenummer på aktivitetsmatten. I rute nummer 15 finner elevene navnet
Revebjelle.

Variasjon: BINGO! Enkle bingoregler kan benyttes. Først ferdig med hele brettet, alle 4 hjørner, full ramme, en vannrett rad, loddrett kolonne eller først ferdig med diagonalen. Bingoreglene er merket fra F1 til F8 på matten.

Stasjonsarbeid: Elevene jobber i grupper uten fysisk aktivitet. Tiden de bruker kan registreres, slik at det blir et mål å slå egne rekorder. Tiden som lagene får til rådighet kan alternativt telles ned fra f.eks. 5 minutter til 0. Dette gjør det ekstra spennende. Med maksimalt 5 elever per lag, samarbeider elevene best mulig.

Tilleggsopplysninger:
Brikkesettene kan leveres med ulike vanskelighetsgrader på regneoppgavene.
T030A1: Planten heter Digitalis purpurea, regneoppgaven er 12+3
T030A2: Planten heter Digitalis purpurea, regneoppgaven er 6+9
T030A3: Planten heter Digitalis purpurea, regneoppgaven er 44-29

Tilleggsinformasjon

Velg målform/språk:

Bokmål, Engelsk, Fransk, Nynorsk

Nivå

Nivå 1, Nivå 2, Nivå 3