Nr 30 Tutank FLORA med 100 nordiske planter

Produktpakken inneholder 1 aktivitetsmatte med norske navn på 100 nordiske blomster, busker, trær og bær. Tutank FLORA leveres med bilder av 100 ulike planter på brikkene. Brikkene har latinske navn på plantene. Regneoppgavene på brikkene kan leveres valgfritt med 3 ulike nivåer av vanskelighetsgrad.

Produktet leveres med én stor magnettavle og 100 sterke magnetbrikker.

Velg målform/språk og ønsket nivå av vanskelighetsgrad på regneoppgavene.

kr 4 690

FLORA med 100 nordiske planter på latinsk og norsk med 100 regneoppgaver.

Ved bestilling av Tutank FLORA 100 velg nivå på regneoppgavene.
Eksempel:

Bildet viser en svært giftig plante som vokser vilt i Norge.
Hva heter denne planten på norsk?
Vitenskapelig navn: Digitalis purpurea
Regneoppgaven er 44 – 29

Nivå 1: 12 + 3 (100 addisjonsoppgaver)
Nivå 2: 6 + 9 (100 addisjonsoppgaver)
Nivå 3: 44 – 29 (100 addisjons- og subtraksjonsoppgaver)

Utviklet for å aktivisere barn, men setter også voksne og eldre i fysisk bevegelse. Se artikkel fra Søreide sykehjem i Fanaposten: https://www.fanaposten.no/…/s…/repqin!EEO77hd1TO6O82v6arn9w/

Inndeling av lag: Elevene deles inn i maks 5 elever per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte og 100 brikker.
Boksen med brikkene plasseres 15-20 meter unna aktivitetsmatten. Laget stiller seg opp på rekke og gjør seg klar til å løpe for å hente brikker. Én elev fra hvert lag får løpe ut samtidig og det er kun lov til å hente én brikke per tur. Neste deltaker løper ut først når laget har svart riktig på regneoppgaven på brikken og når denne ligger plassert i riktig rute.

Fysisk aktivitet: Med 100 brikker på aktivitetsmatten, 5 elever per lag og avstand lik 20 meter, må hvert lag bevege seg 4 km. Dette utgjør 800 meter løping og 20 raske vendinger per elev. Én omgang tar ca. 15-20 minutter. Fysiske hindringer kan, etter eget ønske, legges inn i løypen for økt fysisk aktivitet.

Eksempel: For hver brikke som blir hentet, viser eleven bildet av planten til laget sitt og stiller spørsmål fra brikken: “Slik ser planten ut! Det latinske navnet er Digitalis purpurea. Hva heter denne planten på norsk?”
Dersom laget vet svaret, må de uansett løse regneoppgavene på brikkene for å finne ut hvor disse skal plasseres i rutenettet på aktivitetsmatten. Eksempel på regneoppgave for Digitalis purpurea er: 44-29
Svar på regneoppgave = Rutenummer på aktivitetsmatten. I rute nummer 15 finner elevene navnet Revebjelle.

VIDEO på YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=o5UPzeDIE3Q

Variasjon: Enkle bingoregler kan benyttes. Først ferdig med hele brettet, alle 4 hjørner, full ramme, en vannrett rad, loddrett kolonne eller først ferdig med diagonalen. Bingoreglene er merket fra F1 til F8 på matten.

Stasjonsarbeid: Elevene jobber i grupper uten fysisk aktivitet. Tiden de bruker kan registreres, slik at det blir et mål å slå egne rekorder. Tiden som lagene får til rådighet kan alternativt telles ned fra f.eks. 15 minutter. Med maksimalt 5 elever per lag, samarbeider elevene best mulig.

Tilleggsopplysninger:
Brikkesettene kan leveres med ulike vanskelighetsgrader på regneoppgavene.
T030A1: Digitalis purpurea har regneoppgaven 12+3
T030A2: Digitalis purpurea har regneoppgaven 6+9
T030A3: Digitalis purpurea har regneoppgaven 44-29

Produktet leveres med 1 stor magnettavle og 100 magnetbrikker.
Størrelse på magnettavlene er 90cm x 60cm.
Størrelse på magnetbrikkene er 5cm x 5cm.
Totalvekt: 4,5 kg
Alle priser er oppgitt ekskl. mva og frakt.

Velg målform/språk:

Bokmål, Engelsk, Fransk, Nynorsk

Nivå

Nivå 1, Nivå 2, Nivå 3

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.