Nr 31 Tutank BRØK med mengdeindikatorer. PVC utgave.

Produktet leveres med 1 stor aktivitetsmatte i pvc, 100 plastbrikker og 5 store pizzaer i solid plast. Disse er delt opp i 31 ulike pizzabiter bestående av brøkbitene 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 og 1/16.

kr 6 587

Brøkregning med 31 store pizza brøkbiter og 100 brøkbrikker.

Inndeling av lag: Elevene deles inn i 5 elever per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte, 31 pizzabiter og 100 brøkbrikker. Pizzabitene og brøkbrikkene plasseres 15-20 meter unna. Laget stiller seg opp på rekke og gjør seg klar til å løpe for å hente brikker. Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og det er kun lov til å hente én brøkbrikke per tur. Neste deltaker løper ut når brikken er lagt ned ved aktivitetsmatten. Alle brikkene hentes før brøkoppgavene løses.

Fysisk aktivitet: Med totalt 131 brøkbrikker og pizzabiter, 5 elever per lag og avstanden lik 20 meter, må hvert lag bevege seg 5240 meter. Dette utgjør 1048 meter løping og 26 raske vendinger per elev for hver omgang.
Én omgang tar ca. 20 min. Fysiske hindringer kan, etter eget ønske, legges inn i løypen for økt fysisk aktivitet.

Eksempel: Elevene får tildelt brøkoppgaver som de løser i felleskap med bruk av pizzabitene og ved hjelp av brøkbrikkene. Oppgavene kan være utarbeidet på egne ark av lærer på forhånd eller hentet direkte fra matteboka.
Hvor mye blir 4/16 + 2/8 + 1/4 + 1/8 + 2/16? Løs oppgaven med pizzabitene først, deretter med brøkbrikkene.
Hvor mye blir 1/4 – 1/16? Løs oppgaven med pizzabitene først, deretter bruker dere brøkbrikkene for å vise løsningen.
Hvor mye blir 1/2 : 1/16? Løs oppgaven med brøkbrikkene først. Bruk deretter pizzabitene til å forklare utregningen.

Variasjon: Bruk av vinklene 0° til 360° på aktivitetsmatten kan benyttes for å lære elevene om vinkler.
Pizzabiten 1/16 utgjør 22,5°. Legges 2 slike pizzabiter sammen ved siden av hverandre, så utgjør dette totalt 45°. Pizzabiten 1/4 utgjør 90°. Pizzabiten 1/2 utgjør 180°. Pizzabitene 1/4, 1/8 og 2/16 utgjør totalt 270°.
Brøkbrikkene med desimaltall og prosent kan sorteres på tallinjer: 1/16  <  0,5  <  75%

Stasjonsarbeid: Elevene jobber i grupper uten fysisk aktivitet. Tiden de bruker kan registreres, slik at det blir et mål å slå egne rekorder. Tiden som lagene har til rådighet kan alternativt telles ned fra f.eks. 15 minutter.
Alle resultatene av brøkoppgavene noteres ned i arbeidsboka.

Tilleggsopplysninger:
T031A1: Brikkesettet inneholder 5 store magnetiske pizzaer delt opp i 31 ulike pizzabiter bestående av brøkbitene 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 og 1/16.
T031A2: Brikkesettet inneholder 100 brøkbrikker med de 4 regneartene, større enn, mindre enn og likhetstegn.

Produktet leveres med 1 stor aktivitetsmatte i pvc, 100 plastbrikker og 5 store pizzaer i solid plast. Disse er delt opp i 31 ulike pizzabiter bestående av brøkbitene 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 og 1/16.
Størrelse på pvc-mattene er 98 cm x 78 cm.
Størrelse på plastbrikkene er 7 cm x 7 cm.
Diameteren på de 5 pizzaene er Ø 60 cm.
Totalvekt: 3 kg
Alle priser er oppgitt ekskl. mva og frakt.

VIDEO. Her løser elevene addisjonsoppgaver og divisjonsoppgaver med brøk visuelt.
Se leksjonsvideo nedenfor (6 min. uten lyd)

Velg målform/språk:

Bokmål, Engelsk, Fransk, Nynorsk

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.