Nr 32 Tutank Koordinatsystem fra (1,1) – (10,10)

NYHET!
Nr. 32: Koordinatsystem med 100 (x,y) koordinatbrikker fra (1,1) – (10,10)

Produktet leveres med én stor magnettavle og 100 sterke magnetbrikker.

Velg aktivitetsmatte 32 på norsk bokmål eller nynorsk.
– 
Velg brikkesett T032A, T032B, T032C, T032D eller Eget skolebilde*

kr 4 690

T032A
T032A
T032B
T032C
T032D

 

 

 

 

 

Koordinatsystem med (x,y) koordinater fra (1,1) til (10,10) på ulike bildemotiv.

Inndeling av lag: Elevene deles inn i maks 5 elever per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte og 100 brikker.
Boksen med brikkene plasseres 15-20 meter unna aktivitetsmatten. Laget stiller seg opp på rekke og gjør seg klar til å løpe for å hente brikker. Én elev fra hvert lag får løpe ut samtidig og det er kun lov til å hente én brikke per tur. Neste deltaker løper ut når den aktuelle brikken i gangetabellen har blitt plassert riktig i koordinatsystemet.

Fysisk aktivitet: Dersom avstanden er 20 meter, må hver elev løpe 40 meter for å hente én brikke. I tabellen er det 100 brikker. Sammenlagt må hvert av lagene løpe 4 km. Dette utgjør 800 meter intensiv intervalltrening per deltaker.

Eksempel: Elevene som har løpt og hentet en brikke leser opp oppgaven på brikken til laget sitt. Laget samarbeider og plasserer brikken på matten. Elevene lærer seg å se og jobbe med gangetabellen samme vei som i et koordinatsystem. Dette gjør det mer gjenkjennbart og lettere å overføre for elevene. Regel er først ferdig eller flest brikker på tid. «Koordinatene til tallet 12 er (4,3)» Laget finner posisjonen til (4,3) og legger ned brikken med tallet 12 i koordinatsystemet. Koordinatene (3,4), (2,6) og (6,2) gir alle tallet 12. Posisjonen til de fire 12-tallene varierer i tabellen. Tallene 6, 8, 10, 12, 18, 20, 24, 30 og 40 finnes også med fire ulike (x,y) koordinater hver i gangetabellen.

Variasjon: Spill gjerne med bingoregler. Første lag som klarer en full rad eller en hel kolonne, roper BINGO! Det blir ekstra spennende for elevene dersom de klarer å legge alle de «magiske» sorte kvadrattallene i diagonalen. Dette setter ytterligere fart på elevene og gir dem SUPERBINGO! Fysiske hindringer kan, etter eget ønske, legges inn i løypen for økt fysisk aktivitet.

Stasjonsarbeid: Elevene jobber i grupper uten fysisk aktivitet. Tiden de bruker kan registreres, slik at det blir et mål å slå egne rekorder. Tiden som lagene får til rådighet kan telles ned fra f.eks. 15 minutter. Med maksimalt 5 elever per lag, samarbeider elevene best mulig.

Tilleggsopplysninger: De vanskeligste regneoppgavene i gangetabellen, som mange elever sliter med, har gul ramme på brikkene. Dette gjelder koordinatene (7,6)=42, (8,6)=48, (8,7)=56, (6,7)=42, (6,8)=48 og (7,8)=56. Kvadrattallene i diagonalen er uthevet med sort tekst. Rød bakgrunnsfarge på brikkene betyr at tallet er et partall. Blå farge er oddetall. Tallene 2, 3, 5 og 7 i gangetabellen er primtall. Disse er markert med gul trekant i hjørnet på brikken.

Tips! Lag deres eget sett med 100 koordinatbrikker til koordinatsystemet. Send oss et bilde av skolen eller fra skolens område. Bildet leveres i 100 magnetiske bildebrikker med (x,y) koordinatene fra (1,1) til (10,10). Prisen er den samme.

Produktet leveres med 1 stor magnettavle og 100 magnetbrikker.
Størrelse på magnettavlene er 90cm x 60cm.
Størrelse på magnetbrikkene er 5cm x 5cm.
Totalvekt: 4,5 kg
Alle priser er oppgitt ekskl. mva og frakt.

Velg målform/språk:

Bokmål, Engelsk, Fransk, Nynorsk

Velg brikkesett

T032A, T032B, T032C, T032D, Vårt eget skolebilde

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.