Nr 33 Koordinatsystem med XY koordinatene fra (-5,-5) til (4,4). PVC utgave.

Aktiviteten leveres med 1 stor pvc-duk med XY koordinatsystem og 100 bildebrikker i plast med XY koordinater.

Hvert brikkesett inneholder 100 brikker.

T033A – Gangetabellen med røde partall og blå oddetall.
T033B – Bildebrikker av 2 dykkere.
T033C – Bildebrikker av friluftsområde.
T033D – Bildebrikker av Tutankhamon.
T033E – Bildebrikker etter eget fritt valg*.

kr 2 627

T033A
T033B
T033C
T033D

 

 

 

 

 

Koordinatsystem med gangetabellen fra (-5,-5) til (4,4).

Inndeling av lag: Elevene deles inn i maks 5 elever per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte og 100 brikker.
Boksen med brikkene plasseres 15-20 meter unna aktivitetsmatten. Laget stiller seg opp på rekke og gjør seg klar til å løpe for å hente brikker. Én elev fra hvert lag får løpe ut samtidig og det er kun lov til å hente én brikke per tur. Neste deltaker løper ut når den aktuelle brikken i gangetabellen har blitt plassert riktig i koordinatsystemet.

Fysisk aktivitet: Dersom avstanden er 20 meter, må hver elev løpe 40 meter for å hente én brikke. I tabellen er det 100 brikker. Sammenlagt må hvert av lagene løpe 4 km. Dette utgjør 800 meter intensiv intervalltrening per deltaker.

Eksempel: Elevene som har løpt og hentet en brikke, leser opp oppgaven på brikken til laget sitt. Laget samarbeider og plasserer brikken på matten. Elevene lærer seg å se og jobbe med gangetabellen samme vei som i et koordinatsystem. Dette gjør det mer gjenkjennbart og lettere å overføre for elevene. Regel er først ferdig eller flest brikker på tid. «Koordinatene til tallet 12 er (-4,1)» Laget finner posisjonen til (-4,1) og legger ned brikken med tallet 12 i koordinatsystemet. Koordinatene (-3,-2), (-2,-3) og (1,-4) gir alle tallet 12. Posisjonen til de fire 12-tallene varierer i tabellen. Tallene 6, 8, 10, 12, 18, 20, 24, 30 og 40 finnes også med fire ulike (x,y) koordinater hver i gangetabellen.

Variasjon: Spill gjerne med bingoregler. Første lag som klarer en full rad eller en hel kolonne, roper BINGO! Det blir ekstra spennende for elevene dersom de klarer å legge alle de «magiske» sorte kvadrattallene i diagonalen. Dette setter ytterligere fart på elevene og gir dem SUPERBINGO! Fysiske hindringer kan, etter eget ønske, legges inn i løypen for økt fysisk aktivitet.

Stasjonsarbeid: Elevene jobber i grupper uten fysisk aktivitet. Tiden de bruker kan registreres, slik at det blir et mål å slå egne rekorder. Tiden som lagene får til rådighet kan telles ned fra f.eks. 15 minutter. Med maksimalt 5 elever per lag, samarbeider elevene best mulig.

Tilleggsopplysninger: De vanskeligste regneoppgavene i gangetabellen, som mange elever sliter med, har gul ramme på brikkene. Dette gjelder koordinatene (2,1)=42, (3,1)=48, (3,2)=56, (1,2)=42, (1,3)=48 og (2,3)=56. Kvadrattallene i diagonalen er uthevet med sort tekst. Rød bakgrunnsfarge på brikkene betyr at tallet er et partall. Blå farge er oddetall. Tallene 2, 3, 5 og 7 i gangetabellen er primtall. Disse er markert med gul trekant i hjørnet på brikken.

*TIPS! T033E – Bildebrikker etter eget fritt valg
Lag deres eget bilde med 100 koordinatbrikker til koordinatsystemet. Send oss et bilde av skolen, skolens område eller et bilde av eget fritt valg. Vi leverer bildet tilbake som 100 bildebrikker med (x,y) koordinatene fra (-5,-5) til (4,4) på brikkene. Prisen er den samme!

Produktet leveres med 1 stor aktivitetsmatte i pvc og 100 plastbrikker.
Størrelse på pvc-mattene er 98 cm x 78 cm.
Størrelse på plastbrikkene er 7 cm x 7 cm.
Totalvekt: 1,5 kg
Alle priser er oppgitt ekskl. mva og frakt.

 

Velg målform/språk:

Bokmål, Engelsk, Fransk, Nynorsk

Velg brikkesett

T033A, T033B, T033C, T033D, Vårt eget skolebilde

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.