Nr 36 TELLUS 25 med 25 flagg, land og hovedsteder i Europa. PVC utgave.

Produktet leveres med 1 stor aktivitetsmatte i pvc og 100 plastbrikker.

kr 2 627

TELLUS 25 med navn på 25 europeiske land og hovedsteder, 25 flagg og 25 ulike regneoppgaver.

Inndeling av lag: Elevene deles inn i maks 5 elever per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte og 25 brikker.
Boksen med brikkene plasseres 15-20 meter unna aktivitetsmatten. Laget stiller seg opp på rekke og gjør seg klar til å løpe for å hente brikker. Én elev fra hvert lag får løpe ut samtidig og det er kun lov til å hente én brikke per tur. Neste deltaker løper ut først når laget har svart riktig på regneoppgaven på brikken og når denne ligger plassert i riktig rute.

Fysisk aktivitet: Med 25 brikker på aktivitetsmatten, 5 elever per lag og avstand lik 20 meter, må hvert lag bevege seg 1000 meter. Dette utgjør 200 meter løping og 5 raske vendinger per elev. Én omgang tar ca. 5-10 minutter. Fysiske hindringer kan, etter eget ønske, legges inn i løypen for økt fysisk aktivitet.

Eksempel: For hver brikke som hentes, viser eleven bildet av flagget til laget sitt og stiller spørsmålet:
“Flagget deres ser slik ut! Hovedstaden er 
Roma. Hva heter landet?”

Regneoppgaven på brikken viser 26-12. Svar på regneoppgave = 14 = Rutenummer på aktivitetsmatten.
I rute nummer 14 finner elevene ut at landet heter Italia.

1) Wien = 27-26 = Østerrike
2) Brussel = 56-54 = Belgia
3) Sofia = 97-94 = Bulgaria
4) Zagreb = 46-42 = Kroatia
5) København = 76-71 = Danmark
6) Tallinn = 70-64 = Estland
7) Helsinki = 96-89 = Finland
8) Paris = 60-52 = Frankrike
9) Berlin = 77-68 = Tyskland
10) Athen = 65-55 = Hellas
11) Budapest = 22-11 = Ungarn
12) Reykjavik = 33-21 = Island
13) Dublin = 75-62 = Irland
14) Roma = 26-12 = Italia
15) Amsterdam = 44-29 = Nederland
16) Oslo = 49-33 = Norge
17) Warszawa = 32-15 = Polen
18) Lisboa = 52-34 = Portugal
19) Bucuresti = 52-33 = Romania
20) Beograd = 65-45 = Serbia
21) Bratislava = 86-65 = Slovakia
22) Madrid = 11+11 = Spania
23) Stockholm = 35-12 = Sverige
24) Bern = 13+11 = Sveits
25) London = 65-40 = Storbritannia

Variasjon: Enkle bingoregler kan benyttes. Først ferdig med hele brettet, alle 4 hjørner, full ramme, en vannrett rad, loddrett kolonne eller først ferdig med diagonalen. Bingoreglene er merket fra T1 til T8 på aktivitetsmatten.

Stasjonsarbeid: Elevene jobber i grupper uten fysisk aktivitet. På mellomtrinnet lærer elevene tallene 1 til 12.
Dersom en analog klokke er tilgjengelig på veggen, kan elevene selv følge med på sekundviseren for å ta tiden. Flaggene kan tegnes i arbeidsboka med navn på hovedsteder og land.

SFO: Barn på SFO eller AKS kan bruke spillet som innendørsaktivitet om morgenen, og som fysisk aktivitet utendørs om ettermiddagen.

Tilleggsopplysninger:
TELLUS aktivitetsmatte nr. 36 benytter brikkesettet T036 med 25 utvalgte europeiske land.
Alle flaggene er i riktig proporsjon mht. høyde og bredde.

Ny aktivitet til FN-dagen 24. oktober!
På selve dagen, kan elevene delta fysisk, løpe og hente magnetiske flaggbrikker med navn på 25 europeiske hovedsteder og land med TELLUS 25. Aktiviteten inneholder 25 regneoppgaver med addisjon og subtraksjon.

Før den årlige FN-dagen kan elevene måle flaggene til Tutank TELLUS i millimeter med linjal, tegne og fargelegge dem på papir i riktig format og henge tegningene på veggene i klasserommet. Areal i mm² og omkrets i mm kan regnes ut og måles. Det norske nasjonalflagget har forholdet 16:22 (høyde til bredde). Her kan elevene få i oppgave å forstørre opp flaggene, slik at ny bredde på flagget blir f.eks. 150 cm. Areal i cm² regnes ut og gjøres om til med Tutank omregning av areal, aktivitet nr. 16

Alternativt, kan de løpe og hente flaggbrikker med navn på 200 hovedsteder og land fra hele verden med TELLUS 200.
Aktiviteten inneholder 200 regneoppgaver med addisjon og subtraksjon.

Tutank TELLUS 25 leveres med 1 stor aktivitetsmatte i pvc og 100 plastbrikker.
Størrelse på pvc-mattene er 98 cm x 78 cm.
Størrelse på plastbrikkene er 14 cm x 14 cm.
Totalvekt: 1,5 kg
Alle priser er oppgitt ekskl. mva og frakt.

Husk å oppgi trinnet ditt ved bestilling mht. valg av vanskelighetsgrad på regneoppgavene. Vi leverer brikker med addisjonsoppgaver, subtraksjonsoppgaver, multiplikasjon- og/eller divisjonsoppgaver på ulike nivåer.

NB! Matteoppgavene på brikkene kan også være en blanding av to av de 4 regneartene eller en mix av alle 4.

Ev. spørsmål kan sendes til e-post: info@tutank.com

Matematikkens dag

Velg målform/språk:

Dansk

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.