Nr 43 Koordinatsystem med bildemotiver på brikkene. PVC-utgave.

NYHET! Lær koordinatsystemet eller gangetabellen i én eller samme økt.
Koordinatsystemet består av en blå
X akse og rød Y akse som begge strekker seg fra 1 til 10. Koordinatene (x,y) på brikkene representerer de 100 faktorene xy i den lille gangetabellen. Produktene i gangetabellen er skrevet i koordinatsystemet som blå oddetall og røde partall. Dette gir et oversiktlig og gjenkjennbart fargemønster i tabellen.

Eksempel på utregning:  (x,y) = x•y
(
x,y) = (9,9) = 9•9 =
81
(x,y) = (5,5) = 5•5 = 25
(x,y) = (3,4) = 3•4 = 12

Oddetall er blå og partall er røde i gangetabellen.
Kvadrattall er merket med sorte kvadrater i rutene.
Primtall er merket med gule trekanter i rutene, langs x og y aksen.

kr 1 990

NYHET! Lær gangetabellen og koordinatsystemet i én og samme økt med store fargerike motiver.
Bruk av bilder som resultat motiverer både gutter og jenter på en ny måte som gjør det ekstra spennende når de skal lære seg gangetabellen eller koordinatsystemet. Koordinatsystemet består av en blå
X akse og rød Y akse som begge strekker seg fra 1 til 10. Koordinatene (x,y) på brikkene representerer de 100 faktorene xy i den lille gangetabellen. Produktene i gangetabellen er skrevet i koordinatsystemet som blå oddetall og røde partall. Dette gir et lett forståelig og gjenkjennbart fargemønster i tabellen.

Eksempel på utregning:  (x,y) = x•y
(
x,y) = (9,9) = 9•9 =
81
(x,y) = (5,5) = 5•5 = 25
(x,y) = (3,4) = 3•4 = 12

Oddetall er blå og partall er rød i gangetabellen.
Kvadrattall er merket med sorte kvadrater i koordinatsystemet.
Primtall er merket med gule trekanter langs x og y aksen.

Inndeling av lag: Elevene deles inn i maks 5 elever per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte og 100 brikker i plastboks. Boksen med brikkene plasseres 15-20 meter unna aktivitetsmatten. Laget stiller seg opp på rekke og gjør seg klar til å løpe for å hente brikker. Kun én elev fra hvert lag får løpe ut samtidig og det er kun lov til å hente én brikke per tur. Neste deltaker ut, får først lov til å løpe ut når den aktuelle brikken har blitt plassert riktig i koordinatsystemet på aktivitetsmatten.

Fysisk aktivitet: Dersom avstanden er 20 meter, må hver av elevene løpe 40 meter for å hente én brikke. I gangetabellen er det 100 brikker. Sammenlagt må hvert av lagene løpe 4 km. Dette utgjør 800 meter fysisk bevegelse per elev, dersom det er 5 deltakere på laget.

Alle kan delta! 
Tutank gir alle barna mulighet til å delta, uansett deres funksjonsevne eller andre forutsetninger.

Elevene inviteres til felles lek som kombinerer fysisk bevegelse med faglig innhold. Aktivitetene fra Tutank er inkluderende, fremmer barnas sosialkompetanse og gir elevene økt glede og mestringsfølelse.

Eksempel på aktivitet: Elevene som har løpt og hentet en brikke, leser opp (x,y) koordinaten på brikken høyt og tydelig til laget sitt. Laget samarbeider, regner ut x•y og finner brikken sin posisjon i tabellen på matten.  «Koordinatene på brikken er (4,3)! Hvor mye blir 43?» Elevene på laget regner ut svaret i felleskap, de svarer i kor «12», finner posisjonen (4,3) i koordinatsystemet som gir 43=12 til svar og legger ned brikken i korrekt rute (4,3).
NB! Koordinatene (3,4) (2,6) og (6,2) gir også faktorene 3•4 = 26 = 62 =  12. Posisjonen til disse svarene varierer i koordinatsystemet og da er det viktig at elevene finner de riktige (x,y) posisjonene til alle produktene som gir 12 til svar. Merk også at produktene 6, 8, 10, 12, 18, 20, 24, 30 og 40 også finnes 4 ulike steder i gangetabellen. Dette utgjør 4 ulike koordinater for hvert av produktene.

Variasjon I: Spill gjerne med bingoregler. Første lag som klarer en hel rad eller en hel kolonne med bildebrikker, roper BINGO! Det kan også gjøres ekstra spennende for elevene dersom målet er å klare å legge alle de «magiske» sorte kvadrattallene i diagonalen. Dette setter ytterligere fart på elevene og de roper SUPERBINGO! Fysiske hindringer som benker, rockeringer og kjegler, kan legges inn i traseen for økt fysisk aktivitet når elevene beveger seg fram og tilbake.

Variasjon II: Spillet egner seg utmerket til stasjonsarbeid, aktiv læring uten fysisk bevegelse. Aktiviteten kan brukes i undervisningssammenheng av støttelærere, spesialpedagoger, assistenter og pedagogiske medarbeidere for å hjelpe elever som sliter med matematikk. Kan gjennomføres med én til én situasjoner er i mindre grupper på 2-4 elever samtidig.

Tilleggsopplysninger: De vanskeligste regneoppgavene i gangetabellen, som mange elever sliter med, er rammet inn i gult. I dette markerte området i tabellen vektlegges særskilt (7,6) = 76 = 42, (8,6) = 86 = 48, (8,7) = 87 = 56, (6,7) = 67 = 42, (6,8) = 68 = 48 og (7,8) = 78 = 56. Kvadrattallene i diagonalen til gangetabellen er merket med små sorte kvadrater i hjørnet på rutene i rutenettet.
Rød farge betyr partall. Blå farge er oddetall. Tallene 2, 3, 5 og 7 i gangetabellen er primtall. Disse er markert med liten gul trekant i hjørnet på følgende ruter i koordinatsystemet (2,1) (3,1) (5,1) (7,1) (1,2) (1,3) (1,5) og (1,7).

Bildemotiver: Vi har ferdige bildemotiver som kan bestilles. Størrelsen på bildene er 70 cm x 70 cm.
Dersom dere ønsker deres eget motiv med (x,y) koordinater på ferdig utskåret 100 bildebrikker, er prisen den samme.
Send bilde som vedlegg til oss på e-post til: info@tutank.com

Valg av brikkesett motiv:

T037A – Gangetabellen med røde partall og blå oddetall.
T037B – Dykkere i havet.
T037C – Uteareal friluftsområde.
T037D – Tutankhamon.
T037E – RC Modellfly.
T037F – Deres eget bildemotiv.

Størrelse og vekt: 
Størrelse på pvc-mattene er 98 cm x 78 cm.
Størrelse på bildemotivene er 70 cm x 70 cm.
Størrelse på plastbrikkene er 7 cm x 7 cm.
Totalvekt: 1,5 kg

Alle priser er oppgitt ekskl. mva og frakt.
Aktiviteten kan bestilles på flere språk.

Velg målform/språk:

Dansk, Finsk, Islandsk, Portugisisk, Svensk, Bokmål, Engelsk, Fransk, Italiensk, Nynorsk, Spansk, Tysk

Motiv brikkesett

T037A – Gangetabellen med røde partall og blå oddetall, T037B – Dykkere i havet., T037C – Uteareal friluftsområde., T037D – Tutankhamon., T037E – RC Modellfly., T037F – Vi ønsker motiv med vårt eget bilde!

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.