Aktivitet nr. 9: Subtraksjon av desimaltall vertikalt, posisjonering av tall og bruk av vekslingsbrikker.

kr 2 780

Inkludert 2 sett med brikker:
Tallene 0-9 & Veksling 1-10

Nullstill

Beskrivelse

 

Læringsmål: 4. trinn. Subtraksjon av desimaltall vertikalt, posisjonering av tall og bruk av vekslingsbrikker.

Inndeling av lag: Elevene deles inn i maks 5 elever per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte og 200 brikker.
Brikkesettet T001 med tallene 0-9 plasseres 15-20 meter unna aktivitetsmatten. Brikkesettet T004 med vekslings-brikker 1-10 legges ved siden av aktivitetsmatten. Laget stiller seg opp på rekke og gjør seg klar til å løpe for å hente brikker. Én elev fra hvert lag får løpe ut samtidig og det er kun lov til å hente én brikke per tur. Neste deltaker ut, får først lov til å løpe ut når den aktuelle brikken har blitt lagt ned på aktivitetsmatten.

Fysisk aktivitet: Dersom avstand er 20 meter, må hver elev løpe 40 meter for å hente én brikke. Det er plass til 24 brikker totalt. Benyttes alle tilgjengelige felt på matten, utgjør dette 960 meter intensiv intervalltrening per lag.

Eksempel: Elevene improviserer og lager sine egne subtraksjonsoppgaver vertikalt. Brikkene plasseres på de 2 tilgjengelige radene, for å legge desimaltall under hverandre. Bak komma er der 2 kolonner for tideler og hundredeler. Når tallene trekkes fra, benyttes brikkesettet T004 med vekslingsbrikker. På aktivitetsmatten er det et eget horisontalt felt for veksling til 10’ere. Etter at begge lagene er ferdige, kan de dobbeltsjekke regneoppgavene til motparten og kontrollerer at det andre laget har regnet alt riktig. Ved å sammenligne svarene, blir det ekstra spennende å se hvilket lag som fikk høyest svar eller størst poengsum.

Variasjon: For økt fysisk aktivitet, kan hindringer som kjegler, rockeringer og benker benyttes. Da kan elevene løpe slalom, hoppe, hinke eller balansere.

Stasjonsarbeid: Elevene jobber i felleskap på grupperom uten fysisk aktivitet. Tiden de bruker kan registreres, slik at det blir spennende å slå egne rekorder. De kan løse regneoppgaver ifra matteboka og øve seg på veksling.

Tilleggsopplysninger: Brikkesettet T001 inneholder tallene 0 til 9 og består av 50 røde partall og 50 blå oddetall. Primtallene 2, 3, 5 og 7 er markert med liten gul trekant i hjørnet på brikkene. Brikkesettet T004 inneholder alle vekslingsbrikkene fra 1 til 10.

Innhold og pris: Pakken inneholder aktivitetsmatte nr. 9, brikkesettene T001 med tallene 0-9 og T004 med vekslingsbrikkene 1-10. Subtraksjon av desimaltall vertikalt, posisjonering av tall og bruk av vekslingsbrikker.
Pris aktivitetspakke 9: kr 2780,- eks. mva. Frakt kommer i tillegg til pris.

Tilbehør og anbefalinger: Ekstra brikkesett T001 og T004 (reservebrikker) à kr 790,- eks. mva. per sett.
Bruk av 2 aktivitetspakker anbefales. Da kan 8-10 elever øve samtidig, på 2 lag, og konkurrere på like premisser.
Med 4 aktivitetspakker, kan 16-20 elever øve og konkurrere likt, fordelt på 4 lag, med de samme utfordringene.

[ VIDEO ]

Tilleggsinformasjon

Velg målform:

Bokmål, Nynorsk

Velg brikkesett

Tallene 0-9 & Veksling 1-10 bokmål, Tallene 0-9 & Veksling 1-10 nynorsk