Tilbud!

TILBUD PÅ SKOLEPAKKE 10

Skolepakke 10 i leveres med 45 aktivitetsmatter, 3500 brikker, 10 store myke terninger og 62 store pizza brøkbiter.

Tutank har i over 14 år levert pedagogiske aktivitetsopplegg til norske skoler.

I 2024 har vi 10 000 i rabatt på vår allsidige SKOLEPAKKE 10.
Tilbudet gjelder til og med 31. desember 2024.

kr 88 490

SKOLEPAKKE 10 INNEHOLDER

2 stk. av de 4 regneartene addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon horisontalt.

2 stk. av de 5 konkretene med lengder, mengder, masse, areal og volum.
Ekstra oppgaveark + fasit til konkretene kan lastes ned fra denne siden:
https://tutank.com/produkt/skolepakke-12-konkreter/

4 stk. av gangetabellene med faktorer på brikkene og produktene i tabellen.

2 stk. av bokstavlek med røde vokaler og blå konsonanter.

4 stk. av lær å telle til 100 på norsk og engelsk. Tallordene er skrevet på brikkene på begge språk.

1 stk. av Tutank TELLUS med to pvc-duker og 200 flaggbrikker, navn på hovedsteder, 200 regneoppgaver og navn på land.

2 stk. av subtraksjon vertikalt. Øvelse på veksling og posisjonering i plassverdisystemet.

2 stk. av addisjon vertikalt. Øvelse på veksling og posisjonering av minnetall i plassverdisystemet.

2 stk. av mengdelære 1-10. Øvelse på å gjenkjenne mengder med tilhørende sifre.

2 stk. av terningspillet Yatzee. Øvelse på veksling og posisjonering av minnetall i plassverdisystemet. Leveres med store myke terninger.

2 stk. av hvor mye er klokka? Øvelse for å lære den analoge klokka med visere. Klokkeslett er skrevet på både norsk og engelsk.

2 stk. av brøk med store pizza brøkbiter. Øvelse for å lære brøkregning på en visuell måte. Brøkbrikkene har mengdeindikatorer i farger og angir brøkstørrelsen i prosent og desimaltall.

3 stk. med koordinatsystemet med x og y akser. Øvelse for å finne posisjonene til brikkene med oppgitte (x,y) koordinater. Koordinatene kan også benyttes for å øve på gangetabellen. Gangetabellen snudd på hodet. Koordinatene (x,y) kan skrives som faktorene x•y. Eksempel (3,4) = 3•4 = 12. 

Skolepakke 10 i leveres med 45 aktivitetsmatter, 3500 brikker, 10 store myke terninger og 62 store pizza brøkbiter.

Tutank har i over 14 år levert pedagogiske aktivitetsopplegg til norske skoler.

I 2024 har vi 10 000 i rabatt på vår allsidige SKOLEPAKKE 10.
Tilbudet gjelder til og med 31. desember 2024.

Størrelse på pvc-mattene er 98 cm x 78 cm.
Størrelse på plastbrikkene er 7 cm x 7 cm.
Totalvekt: 66,9 kg
Alle priser er oppgitt ekskl. mva og frakt.

 

TUTANK innbyr i høyeste grad til å skape interesse, engasjement, motivasjon og mestringsfølelse hos elevene. Jeg har brukt Tutank på flere trinn over en periode på mange år i mitt virke som lærer. Jeg vil anbefale Tutank på det varmeste.
Christoffer Lilleskare, lærer Skeie skole.
TUTANK er med på å skape aktive elever, elevene må samarbeide og det er enkelt å differensiere oppgavene etter nivå. Som pedagoger ser vi at elever får en enorm mestringsfølelse når de løser Tutank oppgaver. Dette er gjerne elever som har finmotoriske vansker med å skrive tall og bokstaver eller elever som ikke våger å snakke i store grupper. Det er gjerne de stilleste elevene som tar styringen i gruppen og får vist sine kunnskaper til de andre elevene på en annerledes måte. Vi har organisert læringsmattene opphengt i stativ og boksene med brikker har fått en egen hylle. De ansatte kan da enkelt finne matte og tilhørende boks og ta med til undervisning.
Else Holmefjord, rektor Nygårdslien skole.
Velg målform:

Bokmål, Nynorsk

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.