Skolepakke 12 – Konkreter

Skolepakke 12 leveres med 5 læringsmatter med konkreter for måling og utregning av mengder (liter), lengder, areal, volum og masse. Oppgavene har ulike målestokker som elevene skal ta hensyn til. Konkretene kan brukes på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og for elever på første år i videregående skole. På småtrinnet kan konkretene brukes når elevene skal lære å bruke linjal / målebånd og ta mål i centimeter. 

Omregningstabeller av mengder (liter), lengder, areal, volum og masse finner du i Skolepakke 3

 

kr 9 835

Nr. 37-K1 LENGDER
Plansje med konkreter til måling av lengder. Elevene tar mål av lengder i cm og øver på omregning til og fra km, hm, dam, m, dm, cm og mm. Oppgavene har ulike målestokker.

Nr. 38-K1 MENGDE(LITER)
Plansje med konkreter til måling av mengde (liter). Elevene leser av litermål med farget vann og øver på omregning til og fra kiloliter(m³), hl, dal, liter(dm³), dl, cl og ml. I én av oppgavene
skal elevene ta mål i cm og regne ut antall liter. Oppgaven har målestokk 1:10.

Nr. 39-K1 AREAL
Plansje med konkreter til måling av areal. Elevene tar mål i cm, regner ut areal og øver på omregning til og fra m², dm², cm² og mm². Oppgavene har ulike målestokker.

Nr. 40-K1 VOLUM
Plansje med konkreter til måling av volum. Elevene tar mål i cm, regner ut volum og øver på omregning til og fra m³ (1000 liter), dm³ (1 liter) og cm³. Oppgavene har ulike målestokker.

Nr. 41-K1 MASSE
Plansje med konkreter til måling av masse. Elevene leser av masse i gram på vekten og øver på omregning til og fra tonn, kg, hg, dag, g, dg, cg og mg.

Skolepakke 12 leveres med 5 store aktivitetsmatter i pvc.
Størrelse på pvc-mattene er 98 cm x 78 cm.
Totalvekt: 5 kg
Alle priser er oppgitt ekskl. mva og frakt.

SKOLEPAKKE 3
De 5 plansjene med konkreter i SKOLEPAKKE 12 kan også leveres med 5 store omregningstabeller og 500 tallbrikker nummererte fra 0 til 9. Omregningstabellene kan leveres på magnettavler med magnetiske brikker, eller på PVC-duk med tallbrikker i plast.

Nr. 14 Omregningstabell av lengder.
Omregning til og fra km, hm, dam, m, dm, cm og mm.

Nr. 15 Omregningstabell av mengder(liter).
Omregning til og fra kiloliter(m³), hl, dal, liter(dm³), dl, cl og ml.

Nr. 16 Omregningstabell av areal.
Omregning til og fra m², dm², cm² og mm².

Nr. 17 Omregningstabell av volum.
Omregning til og fra m³ (1000 liter), dm³ (1 liter) og cm³.

Nr. 18 Omregningstabell av masse.
Omregning til og fra tonn, kg, hg, dag, g, dg, cg og mg.

Mer informasjon om omregningstabellene finner du her: Skolepakke 3

Velg målform:

Bokmål, Nynorsk

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.