Skolepakke 12 - Konkreter

VI HAR NÅ TILBUD PÅ ALLE VÅRE PLANSJER MED KONKRETER. Pakken leveres med 5 store plansjer med konkreter for måling og beregning av mengder (liter), lengder, areal, volum og masse. Oppgavene har ulike målestokker som elevene skal ta hensyn til. Konkretene er tilpasset bruk på mellomtrinnet og ungdomstrinnet, men kan også benyttes på småtrinnet for elever som skal lære å bruke linjal og målebånd for å ta mål i centimeter. Ved kjøp av våre 5 plansjer med konkreter i Skolepakke 12, spanderer vi den 5. helt gratis. Velg bokmål eller nynorsk utgave.

Vi har også tilbud på omregningstabeller av mengder (liter), lengder, areal, volum og masse i SKOLEPAKKE 3
https://tutank.com/produkt/skolepakke-3-pvc-utgave/

 

kr 7 490

Nullstill

Nr. 37-K1 LENGDER
Plansje med konkreter til måling av lengder. Elevene tar mål av lengder i cm og øver på omregning til og fra km, hm, dam, m, dm, cm og mm. Oppgavene har ulike målestokker.

Nr. 38-K1 MENGDE(LITER)
Plansje med konkreter til måling av mengde (liter). Elevene leser av litermål med farget vann og øver på omregning til og fra kiloliter(m³), hl, dal, liter(dm³), dl, cl og ml. I én av oppgavene
skal elevene ta mål i cm og regne ut antall liter. Oppgaven har målestokk 1:10.

Nr. 39-K1 AREAL
Plansje med konkreter til måling av areal. Elevene tar mål i cm, regner ut areal og øver på omregning til og fra m², dm², cm² og mm². Oppgavene har ulike målestokker.

Nr. 40-K1 VOLUM
Plansje med konkreter til måling av volum. Elevene tar mål i cm, regner ut volum og øver på omregning til og fra m³ (1000 liter), dm³ (1 liter) og cm³. Oppgavene har ulike målestokker.

Nr. 41-K1 MASSE
Plansje med konkreter til måling av masse. Elevene leser av masse i gram på vekten og øver på omregning til og fra tonn, kg, hg, dag, g, dg, cg og mg.

Skolepakke 12 leveres med 5 store aktivitetsmatter i pvc.
Størrelse på pvc-mattene er 98 cm x 78 cm.
Totalvekt: 5 kg
Alle priser er oppgitt ekskl. mva og frakt.

BE OM TILBUD!
De 5 plansjene med konkreter i SKOLEPAKKE 12 kan også leveres med 5 store omregningstabeller og 500 tallbrikker nummererte fra 0 til 9. Omregningstabellene kan leveres på magnettavler med magnetiske brikker, eller på PVC-duk med tallbrikker i plast.

Nr. 14 Omregningstabell av lengder.
Omregning til og fra km, hm, dam, m, dm, cm og mm.

Nr. 15 Omregningstabell av mengder(liter).
Omregning til og fra kiloliter(m³), hl, dal, liter(dm³), dl, cl og ml.

Nr. 16 Omregningstabell av areal.
Omregning til og fra m², dm², cm² og mm².

Nr. 17 Omregningstabell av volum.
Omregning til og fra m³ (1000 liter), dm³ (1 liter) og cm³.

Nr. 18 Omregningstabell av masse.
Omregning til og fra tonn, kg, hg, dag, g, dg, cg og mg.

Mer informasjon om omregningstabellene finner du her:
PVC utgave: https://tutank.com/tutank-pvc-utgave/
Magnetisk utgave: https://tutank.com/tutank-magnetisk/

Velg målform:

Bokmål, Nynorsk

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.