Skolepakke 4. PVC utgave.

Skolepakke 4 inneholder 5 læringsmatter med de 4 regneartene og gangetabellen.
Pakken leveres med 400 plastbrikker til de 4 regneartene addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.
Gangetabellen har produktene printet i tabellen og faktorene skrevet på 100 brikker.

kr 9 950

 Skolepakke 4
Skolepakke 4 leveres med 5 store læringsmatter til de 4 regneartene addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon og gangetabellen. Pakken inneholder 400 tallbrikker (0-9) til de 4 regneartene og 100 brikker med faktorer til gangetabellen. Størrelse på mattene er 78cm x 98cm og brikkene er 7cm x 7cm store.

Aktiv læring av grunnleggende matematikk
– Elevene lærer seg grunnleggende addisjon og subtraksjon horisontalt. De lærer å utforske og forklare sammenhengen mellom de to motsatte regneartene addisjon og subtraksjon.
– Elevene lærer seg grunnleggende multiplikasjon og divisjon horisontalt. De lærer å utforske og forklare sammenhengen mellom de to motsatte regneartene multiplikasjon og divisjon.
– Elevene lærer seg å posisjonere sifre på énerplassen, tierplassen og hundrerplassen i posisjonssystemet. For hver av læringsmattene med de 4 regneartene kan elevene beskrive posisjonssystemet ved hjelp av separate kolonner.
– Med gangetabellen lærer elevene å gjenkjenne et ryddig og oversiktlig rutemønster som består av blå oddetall og røde partall. Kvadrattallene er gjort godt synlige i diagonalen og elevene lærer at de fire primtallene 2, 3, 5 og 7 inngår i gangetabellen.

Anbefalt laginndeling
Elevene elsker å konkurrere på tid eller om å bli først ferdige. Av erfaring anbefaler vi maksimalt 5 elever per lag, slik at konsentrasjon og oppmerksomhet opprettholdes. Ved å ha 2 til 4 like læringsmatter, kan 10 til 20 elever konkurrere samtidig, på like premisser, med samme type aktivitet og regneart. Ved kjøp av Skolepakke 4 anbefaler vi derfor minimum to pakker, slik at elevene kan inndeles i to like lag.

Synlighet
Av hensyn til at 8% av gutter er fargeblinde og 1 av 200 jenter (ca. 0,5%) er fargeblinde, har vi gjort all tekst hvit på mørke bakgrunnsfarger.

Lærerveiledning
Av miljøhensyn har vi lærerveiledning digitalt.
Denne kan lastes ned som pdf-fil her.

Størrelse på læringsmattene er 98 cm x 78 cm.
Størrelse på tallbrikkene er 7 cm x 7 cm.
Totalvekt: 7,5 kg
Alle priser er oppgitt ekskl. mva og frakt.
 
Velg målform:

Bokmål, Nynorsk

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.