Nr. 28 – DOBLING OG HALVERING

Inkludert 1. brikkesett i samme målform som brettet.

kr 4 690

Dobling og halvering av hele tall.

Inndeling av lag: Elevene deles inn i maks 5 elever per lag. Hvert lag får utlevert én aktivitetsmatte og 100 tallbrikker. Brikkene plasseres 15-20 meter unna. Laget stiller seg opp på rekke og gjør seg klar til å løpe for å hente brikker. Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og det er kun lov til å hente én tallbrikke per tur. Neste deltaker løper ut når brikken er lagt ned ved siden av aktivitetsmatten. Alle tallbrikkene hentes før dobling og halvering starter.

Fysisk aktivitet: Dersom avstanden er 20 meter, må hver elev løpe 40 meter for å hente én brikke. I boksen er det 100 brikker. Sammenlagt må hvert av lagene løpe 4 km. Dette utgjør 800 meter intensiv intervalltrening per deltaker.

Eksempel:
a) Tallet er 16. Hva blir det dobbelte av dette tallet? Hva blir det dobbelte av det neste tallet dere finner?
De 5 elevene på laget er læringsvenner og samarbeider for å finne de neste tallene.
Svar: 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096.

b) Tallet er 4096. Hva blir halvparten av de neste tallene dere klarer å finne?
Laget samarbeider og finner de neste tallene i felleskap.
Svar: 2048, 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16.

Variasjon: Fysiske hindringer kan, etter eget ønske, legges inn i løypen for økt fysisk aktivitet. Elevene kan få fritt valg til å lage egne tall som skal dobles og halveres.

Stasjonsarbeid: Elevene jobber i grupper uten fysisk aktivitet. Tiden de bruker kan registreres, slik at det blir spennende å slå egne rekorder. Tiden som lagene får til rådighet kan telles ned fra f.eks. 15 minutter. Med maksimalt 5 elever per lag, samarbeider elevene best mulig.

Tilleggsopplysninger: Tallbrikkene er nummererte fra 0 til 9 og består av 50 røde partall og 50 blå oddetall. Primtallene 2, 3, 5 og 7 er markert med liten gul trekant i hjørnet på brikkene.

Produktet leveres med 1 stor magnettavle og 100 magnetbrikker.
Størrelse på magnettavlene er 90cm x 60cm.
Størrelse på magnetbrikkene er 5cm x 5cm.
Totalvekt: 4,5 kg
Alle priser er oppgitt ekskl. mva og frakt.

Velg målform:

Bokmål, Nynorsk

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.