Tutank BINGO 1-10

AKTIV BINGO MED MENGDENE 1-10 OG TALLENE 1-10

🙂 Se utendørs video

Barna løper og beveger kroppen fysisk.
Elevene samarbeider på lag, er full av begeistring, mens de fortløpende regner ut matteoppgaver, observerer- og lærer av hverandre.
Antall samtidige brukere: 10-20
Innhold: 2 BINGO aktivitetsmatter + 200 brikker med 100 addisjonsoppgaver og 100 subtraksjonsoppgaver.
Pris: kr 3.992,-

MATTEBINGO kan også bestilles med 100 multiplikasjonsoppgaver og 100 divisjonsoppgaver.

 

Priser er oppgitt i norske kroner ekskl. mva og frakt.
Ekspedisjonsgebyr på kr 100 kommer i tillegg til pris.

Kontakt oss for bestilling, tilbud eller mer informasjon.
Kontakt oss på e-post: post@activityschools.com

Slik virker Tutank MATTEBINGO i praksis
Del klassen inn i 2 eller 4 lag.
Antall elever per lag: 5-10 (5 anbefales)
Hvert lag får utlevert en Tutank BINGO matte + 100 brikker.

Brikkene med regnestykker plasseres i eske eller boks på god avstand, gjerne 15-25 meter unna. De røde brikkene er partall, blå brikker er oddetall og gul liten trekant i hjørnet på brikkene forteller at tallet også er et primtall.

Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og henter én brikke per omgang, returnerer til laget sitt med en «High 5» og legger brikken på riktig plass. Laget samarbeider om å løse de ulike regneoppgavene på brikkene raskest mulig for å oppnå BINGO!

BINGOREGLER
Alle lagene spiller med samme type bingo oppgave.
Oppgavetypene er skissert på matten fra B1 til B8 (se bilde nedenfor).

Eksempel på oppgavetype B6
Det laget som først klarer å legge en loddrett og en vannrett rekke, roper BINGO! Her er det om å klare å få en kombinert vannrett og loddrett rekke på bingomatten samtidig som gir BINGO!

8 oppgavetyper som gir BINGO!

B1: Det laget som først klarer å legge en loddrett rekke med kun blå oddetall, roper BINGO!
B2: Det laget som først klarer å legge en loddrett rekke med kun røde partall, roper BINGO!
B3: Det laget som først klarer å legge en vannrett rekke, roper BINGO!
B4: Det laget som først klarer å legge en diagonal rekke, roper BINGO!
B5: Det laget som først klarer å legge alle 4 hjørner, roper BINGO!
B6: Det laget som først klarer å legge en loddrett og en vannrett rekke, roper BINGO!
B7: Det laget som først klarer å legge en hel og full ramme, roper BINGO!
B8: Det laget som først klarer å legge et fullt brett, roper BINGO!

Når ett lag har vunnet, så bytter elevene regneart!

Kontakt oss for bestilling, tilbud eller mer informasjon.
Kontakt oss på e-post: post@activityschools.com

Motta nyttig informasjon om aktiv læring og undervisning

Vi lover å kun sende informasjon som er relatert til aktiv læring og undervisning.